Nechráněná úniková cesta

co to je nechráněná úniková cesta • kde se v domě nacházejí nechráněné únikové cesty

Definice nechráněné únikové cesty

Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty.

Laicky řečeno každá chodba, schodiště spojnice atd. která vede ven z objektu nebo do chráněné únikové cesty bez možnosti ji snadno odvětrat od zplodin hoření a ochránit ji od vlivů požáru, vysokých teplot.

Nechráněná úniková cesta netvoří samostatný požární úsek

Nechráněná úniková cesta není tedy od jiných požárních úseků oddělena požárně dělícími konstrukcemi s předepsanou odolností, protipožárními uzávěry (tzn. protipožárními dveřmi, protipožárními klapkami ve vzduchotechnice, protipožárními technologickými prostupy skrze stěny atd). Člověk v nechráněné únikové cestě je ohrožen vlivy požáru. Tyto chodby mají určité mezní parametry, aby člověk snadno a rychle zvládl opustit ohrožený prostor.

Více o podrobnostech naleznete v ČSN 73 08 02 Požární odolnost staveb – nevýrobní objekty.

Aktualizováno: 9. 1. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?