Nebojte se reklamovat nedostatky při rekonstrukci bytu

Po dlouhém uvažování a plánování jste se pustili do rekonstrukce bytu, vynaložili nemalé prostředky, ale výsledek práce zvolené firmy neodpovídá vašim představám a sjednaným podmínkám? Rozhodli jste se podat reklamaci, ale nevíte, jak postupovat, aby nemohla být zamítnuta? Jestliže se v budoucnu chcete podobné situace vyvarovat, je důležité trvat na svých právech, dodržet správný postup při reklamaci a nenechat se odbýt. Co dělat, když chcete nedostatky při rekonstrukci bytu reklamovat, zjistíte na následujících řádcích.

Jak na práva zadavatele rekonstrukce pohlíží zákon

Jakákoli rekonstrukce stavby, tedy bytu nebo domu, má být podložena smlouvou o dílo. Ta formuluje práva i povinnosti obou smluvních stran a všechny její náležitosti jsou závazné jak pro zadavatele, tak zhotovitele rekonstrukce. Občanský zákoník sice definuje hotovou zakázku jako dokončenou a předanou, ale na druhou stranu uvádí, že zadavatel nemůže převzetí odmítnout, pokud se nejedná o zásadní vady, které zabrání užívání bytu. Zaručenou obranou proti takové situaci je právě smlouva o dílo. Je tedy potřeba přesně formulovat, jak bude probíhat dokončení rekonstrukce, převzetí hotové stavby a jak na případné reklamace. Pokud si na takovou smlouvu netroufáte sami, svěřte její vyhotovení odborníkům. Je to velice jednoduché, nechte si poradit online na Dostupnyadvokat.cz. Tým zkušených advokátů vám pomůže smlouvu sepsat nebo alespoň zkontrolovat její znění tak, abyste byli s případnou reklamací úspěšní.

Smlouva o dílo by měla být podrobná

Základem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele, který má rekonstrukci bytu provést. Velmi důležité je věnovat se popisu prací podrobně, to znamená stanovit úkon, který má být proveden, jeho výsledek a také cenu. Stanovení ceny a přesný popis možných víceprací mohou být velmi podstatnou záležitostí. Zadavatel by se měl chránit také sjednáním postupných plateb vždy po odvedení části práce a nedávat velké zálohy. Smlouva o dílo má mít písemnou formu. Nezbytnou náležitostí je časový harmonogram s definovanými postihy při nedodržení termínů. Dílo musí mít podrobnou závaznou dokumentaci, která přesně vymezí předmět zakázky, a také povinnost zajistit přípravné práce včetně různých povolení včetně způsobu předání díla. Některé společnosti nabízejí zákazníkům vlastní smlouvy, které všechny náležitosti neobsahují a jsou výhodné hlavně pro zhotovitele.

Čtěte také:  Pozor na úniky vody

Rekonstrukce má závažné nedostatky – co dělat?

I když bude vaše smlouva o dílo bezchybná, nemusí výsledek rekonstrukce odpovídat vašim představám a může vykazovat závažné vady. Co můžete v takovém případě dělat? Záleží na tom, zda jsou vady tak závažné, že by zabránily patřičnému užívání bytu, nebo se jedná o takové nedostatky, které jsou především estetické nebo užívání nebrání. Pokud by vady nebránily užívání rekonstruovaného bytu, budete se muset smířit s tím, že byt převezmete bez výhrad nebo s výhradami. O předání vždy sepište protokol, a pokud máte výhrady, uveďte je a podrobně popište. Při převzetí díla se zaprotokolují pouze viditelné vady. Vady skryté, které se projeví až po nějaké době, mohou být předmětem reklamace do 5 let od chvíle, kdy jste rekonstruovaný byt převzali. Převezmete-li byt s vadami a uvedete je do protokolu, nejste povinni zaplatit až do doby jejich odstranění. Vady mají být odstraněny do 30 dnů. Záleží však na tom, zda jste si ve smlouvě nestanovili jiný postup. Pokud jde o podstatnou vadu, můžete získat slevu nebo žádat opravu, náhradní dílo či odstoupit od smlouvy.

Když dodavatel nereaguje

Nechce s vámi dodavatel spolupracovat, odmítá se reklamací zabývat? Pak můžete chtít slevu a závady vám může odstranit jiný dodavatel. Původnímu zhotoviteli je nutno oznámit, že uplatňujete právo na slevu z ceny v konkrétní výši. Pokud by cena opravy byla ještě vyšší, můžete požadovat náhradu škody. Situaci zjednoduší znalecký posudek, který vás ochrání při případném soudním projednávání. Je tedy jasné, že vše závisí na bezvadně sestavené smlouvě o dílo. Proto se vyplatí nechat smlouvu sestavit nebo posoudit odborníky v oblasti práva.

Zdroj: dostupnyadvokat.cz

Napsat komentář