Nájemní a družstevní bydlení se stává stále vyhledávanější alternativou

Ceny bytů a úroky hypoték jsou stále opakujícími se důvody pro rostoucí zájem o nájemní bydlení. Tuto alternativu doplňují i přibývající projekty Dostupného družstevního bydlení. Problémům bydlení se zabývalo jednání poslaneckého podvýboru pro bydlení a výstavbu Parlamentu České republiky.

Jednání podvýboru pro bydlení a výstavbu

V úterý 7. června se uskutečnilo jednání členů podvýboru pro bydlení a výstavbu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s vybranými zástupci nájemního a družstevního nájemního bydlení. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí České republiky stejně jako zástupce Národní rozvojové banky.

Družstevní bydlení, které prostřednictvím velkých bytových družstev zajišťuje správu a provoz jednoho milionu bytů v České republice, bylo zastoupeno Janem Vysloužilem, předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev, a Martinem Krohem, předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení České republiky. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci Občanského sdružení majitelů bytových domů a Sdružení nájemníků.

Zhoršující se dostupnost bydlení a větší rozvoj nájemního bydlení jako logická alternativa vlastnického bydlení

Nájemní bydlení bylo dlouhé roky na okraji zájmu. Právě na tuto skutečnost mnozí účastníci poukazovali, protože období přes třicet let preferovaného vlastnického bydlení zásadně ovlivnilo vnímání vlastního bydlení jako naprosté samozřejmosti pro dnešní generaci střední třídy. Toto vnímání může doznat velké změny s nástupem nové generace, která na vlastní bydlení nedosáhne. I přesto jsem i na této platformě zopakoval dlouhodobě prosazovaný návrh, aby bylo umožněno členům bytových družstev odepisovat jejich podíl na zaplacených úrocích bytovým družstvem z úvěru na pořízení bytového domu z daňového základu stejně jako je tomu u hypotečních úvěrů. Jsem přesvědčen, že není důvod rozlišovat obě skupiny zájemců o vlastní bydlení, kteří nečekají na pomoc státu a rozhodnou se pořídit si vlastnické či družstevní bydlení vlastní investicí.

Čtěte také:  Jak změnil COVID-19 financování bydlení?

Změny stavebního zákona

Aktuálním tématem jednání poslaneckého podvýboru pro bydlení a výstavbu Parlamentu byl také stavební zákon, jehož cílem by mělo a musí být zjednodušení stavebního řízení, a novela zákona o službách jako třetí část transpozice povinností evropské směrnice k úsporám energií do českého právního řádu. U první normy není úplně jisté, nakolik se i případné urychlení stavebního řízení promítne do zvýšené stavební aktivity, na kterou má v současné době vliv růst cen stavebních materiálů a nedostatek stavebních kapacit.

Autor: Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha

Napsat komentář