Na co se nejčastěji ptáte v souvislosti s novinkou dotací pro nízkopříjmové domácnosti v rámci NZÚ 2023?

Nová možnost pro SVJ a bytová družstva zohlednit v rámci podávání žádostí o dotace v nové etapě Nová zelená úsporám a NZU Light nízkopříjmové domácnosti vyvolává již od prvních dnů značný zájem a pochopitelně i některé otázky. O odpověď na nejčastěji kladené dotazy jsme požádali Ing. Martina Hanáka, ředitele metodického odboru SČMBD.

Jak bude žádost o dotaci u nízkopříjmových domácností vypadat v praxi? O tuto dotaci budou žádat přímo tyto domácnosti? A dotace zůstane jako jejich osobní příjem?

Žádost bude podávat SVJ či bytové družstvo a příjem za tyto nizkopříjmové domácnosti bude bonusem v jejich prospěch. V praxi to bude vypadat tak, že pokud SVJ či družstvo bude podávat žádost o dotaci na zateplení domu (oblastech podpory A), může jako součást této žádosti požádat i dotační bonus ve prospěch nízkopříjmových domácností. Dotační bonus pro nízkopříjmové domácnosti bude poskytován na každou jednotku, u které žadatel doloží, že je užívána nízkopříjmovou domácností, v níž je některý ze členů domácnosti vlastníkem této bytové jednotky nebo členem bytového družstva a tuto jednotku má v užívání, popř. se jedná o bytovou jednotku se statutem sociálního bytu dle dále uvedených podmínek.

V jedné z příloh k žádosti doloží SVJ či BD počet domácností splňujících definici nízkopříjmovosti a m2 podlahových ploch příslušných bytů. Bonus bude následně vypočten z parametrů na jednotlivá opatření, kdy se příspěvek pohybuje v rozmezí 1 000-2 500 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prováděných opatření. Maximální započitatelná plocha takové bytové jednotky je 60 m2.   Nízkopříjmová domácnost tak může získat bonus až 150 tis. Kč.

Bonus pro nízkopříjmové domácnosti je namířen ke konkrétní bytové jednotce, nikoliv jako příspěvek do SVJ nebo družstva. Změna by tak mohla pomoci zvýšit investice na renovace budov, kde byla ze stran nízkopříjmových domácností často obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav, a proto dodatečné výdaje blokovaly. Nyní však může družstvo (nebo SVJ) bonus použít na doplatek do fondu oprav a tím zvýšit šanci na dohodu mezi vlastníky.

Čtěte také:  Zjišťovali jsme, která témata jsou pro vás nejdůležitější

Jaká domácnost je nízkopříjmová? Jakým způsobem tuto skutečnost bude dokládat?

Dle podmínek programu je za nízkopříjmovou domácnost považována taková:

  • ve které všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně18,nebo
  • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti příspěvek na bydlení v dané bytové jednotce (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu) nebo
  • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu

Dle předběžných informací se bude „nízkopříjmovost“ dokládat čestným prohlášením člena domácnosti, ve kterém tento čestně prohlásí, že splňuje jedno z výše uvedených kritérií.

Může SVJ a BD současně žádat současně jak o klasickou dotaci z programu NZÚ, tak i dotaci na nízkopříjmové domácnosti?

Samozřejmě. Jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi, dotační bonus ve prospěch nízkopříjmových domácností lze uplatnit jako volitelnou součást standardní žádosti o dotaci NZÚ. 

Nová výzva dotačního programu NZÚ je obdobou té současné, žádat z ní mohou vlastníci bytových domů (fyzické i právnické osoby) a zahrnuje všechny oblasti podpory. Procentuální výše dotace bude až 50 % způsobilých výdajů projektu. Je slibováno snížení administrace, kdy se již nebude nutné dokládat faktury. Pro SVJ a bytová družstva se navíc počítá s poskytnutím peněz předem formou zálohy, tzv. ex-ante. SVJ a bytovým domům to usnadní proces rozhodování, protože si na předfinancování projektu nebudou muset brát úvěr či si vystačí s nižším. Zároveň mohou SVJ či bytová družstva žádat již zmíněný bonus až 150 tisíc korun na každou nízkopříjmovou domácnost.

Napsat komentář