Krok za krokem: Zrušení trvalého pobytu

Jak zrušit trvalý pobyt některé osoby v místě vašeho bydliště je obecně považováno za velký problém. Sdružení SON v rámci svého projektu Odborného bytového poradenství pro vás připravilo návod, jak při zrušení trvalého pobytu osoby na vaší adrese postupovat.

Za jakých podmínek lze zrušit trvalý pobyt?

Trvalý pobyt lze zrušit, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Trvalý pobyt lze zrušit i proti vůli osoby která si jej zřídila, nicméně musí být splněny dvě zákonné podmínky. Po jejich splnění je možné požádat odbor evidence obyvatel místně příslušného obecního úřadu o zrušení místa trvalého pobytu konkrétní osoby.

Podmínka první: Právo osoby bydlet v bytě již pominulo

Pro posouzení relevantnosti zrušení trvalého pobytu musí být zcela jasné, že konkrétní osoba nemá k bytu žádný právní důvod. Podpůrnými informacemi jsou případné zápisy o vykázání osoby z bytu policií, případně fakt, že daná osoba se nepodílí na nákladech na bydlení nebo nereaguje na výzvy k opuštění bytu.

Podmínka druhá: V bytě daná osoba nebydlí, nemá zde osobní věci

Pokud není možná domluva, aby si dotyčná osoba trvalý pobyt sama zrušila, pak nezbývá nic jiného než podat místě příslušnému soudu žalobu na vyklizení bytu, protože osoba v bytě bydlí protiprávně a sama od sebe nechce byt opustit. Pokud se osoba ani po rozsudku soudu na vyklizení z bytu neodstěhuje, dalším krokem je návrh na exekuci vyklizením bytu. Rozhodující pro návrh je fakt, že daná osoba v bytě již nebydlí a nemá zde ani své osobní věci.

Pozor na výměnu zámku a odstěhování osobních věcí

Neochota vyklidit byt nebo zrušit trvalý pobyt na adrese, poměrně často vede ke snaze převzít iniciativu a situaci vyřešit. Typická je výměna zámku, případně vystěhování osobních věcí. Nutno předeslat, že vykazovaná osoba na místo často volá policii a je vhodné mít po ruce dokumenty o vašem právním titulu k bytu a o tom, že vystěhovávaný právo k pobytu v bytě pozbyl. I tak však nelze zaručit, že tento postup nevyvolá další problémy. Doporučením je proto dodržet právní postup, i když vyžaduje určitý časový prostor.

Image 1
Projekt Odborné bytové poradenství je podporován MMR ČR
Image
www.son.cz
tel.: 733 604 828

Napsat komentář