Krok za krokem: Zápis členů výboru SVJ do rejstříku

Po volbě výboru je povinné zanést údaje nově zvolených členů výboru do rejstříku. Jak postupovat? S naším návodem, který pro vás připravilo Sdružení SON v rámci svého projektu Odborného bytového poradenství, to nebude obtížné. Provedeme vás krok za krokem.

Kde najdeme příslušné formuláře?

SVJ, tedy váš statutární orgán, má přidělenu datovou schránku. Touto datovou schránkou zašlete veřejnému rejstříku návrh na předepsaném formuláři spolu s přílohami příslušnému rejstříkovému soudu. Formulář návrhu naleznete na www.justice.cz, vlevo je podání do veřejného rejstříku, po otevření zadáte IČO vašeho SVJ a dále vás již formulář povede. Říká se mu inteligentní formulář.

Vepište osobní údaje členů výboru

Po zadání potřebných údajů se dostanete k formuláři, kde pokračujete předmětnou částí.  V sekci statutární orgán nejprve vymažte původní členy výboru, vyplňte datum ukončení jejich členství a funkce. Bývá to datum shromáždění, na kterém došlo k převolení výboru nebo datum uplynutí funkčního období.

Poté přidejte nové členy výboru přes „přidat fyzickou osobu“, „přidat právnickou osobu“, pokud máte ve výboru např. správcovskou firmu. Zde vyplníte osobní údaje členů, vč. rodného čísla, data, místa a okresu narození. U adresy bydliště se musí jednat o tu adresu, která je v občanském průkazu a byla úředně ověřena s podpisem. Formulář vám zároveň nabídne i ověření adresy, je dobré této nabídky využít, máte tak jistotu, že jste nechybovali.

Po zadání osobních údajů uveďte datum uvedení do funkce a datum vzniku členství, která se obvykle opět shodují s datumem schůze shromáždění, na které došlo ke zvolení nových členů.  Nyní můžete předmětnou část uložit.

Vyplňte navrhovatele

Přejděte k závěrečné části, kde se zaměřte na sekci „tento návrh podává za navrhovatele„. Zpravidla se jedná o předsedu nebo jiné člena výboru SVJ, kterého jste zadali už v předmětné části. Toho můžete využít a zvolit ze seznamu „vybrat osobu ze subjektu“. Nechal-li se navrhovatel zastoupit na základě plné moci, vyberte „tento návrh podává zástupce navrhovatele“.

Čtěte také:  Průkaz energetické náročnosti budovy: Jak se v něm orientovat a k čemu slouží?

Nezapomeňte přiložit přílohy

Váš návrh bude mít i přílohy, proto v závěrečné části nezapomeňte v sekci „přílohy“ uvést seznam přiložených dokumentů:

– zápis ze schůze shromáždění – usnesení o volbě,

– prezenční listinu,

– čestné prohlášení o bezúhonnosti, souhlas se zápisem do veřejného rejstříku a zároveň podpisový vzor každého člena.

Poznamenejte si návratový kód, přes který se můžete do formuláře vrátit a znovu jej upravit. Návratový kód je v pravém horním rohu formuláře.

Vygenerujte podání a zvolte datovou schránku

Po vyplnění formuláře zvolte „generovat podání“ a zadejte způsob odeslání, tj. že podáváte datovou schránkou. Formulář datovou schránkou odešlete.

Vložte přílohy a vše odešlete

Dále budete potřebovat vyjmenované přílohy. Budou to čestná prohlášení o bezúhonnosti a souhlasy o zápisu do veřejného rejstříku nově zvolených členů výboru. Nezapomeňte, že podpis musí být úředně ověřen.

Dále budete přikládat usnesení shromáždění o volbě členů výboru. V usnesení by mělo být uvedeno např., že se jedná o volbu po uplynutí volebního období nebo, že byl výbor odvolán, nebo se vzdal funkce. Volba i ukončení funkce ve výboru tedy musí být doloženo.

Kromě návrhu je nutné přikládané doklady posílané datovou schránkou zkonvertovat. Následně můžete podání s přílohami datovou schránkou odeslat.

Datovou schránkou obdržíte usnesení o zápisu změny

Rejstříkový soud vám pak do datové schránky doručí Usnesení o zápisu změny do veřejného rejstříku.

Image 1
Projekt Odborné bytové poradenství je podporován MMR ČR
Image
www.son.cz

tel.: 733 604 828

Napsat komentář