Komentujeme: Proti holubům musí ze zákona konat i SVJ a družstva

Opatření proti přemnoženým holubům a z toho vyplývající povinnosti pro vlastníky bytových domů patří na diskusním fóru Okolobytu.cz mezi opakující se témata. Podstatou je odpovědnost, porušování zákazů a možné sankce.

Přemnožení holubů v našich městech se stalo běžnou každodenní realitou. Tito ptáci však neobtěžují své okolí pouze všudypřítomným trusem, který poškozuje a znečišťuje budovy, chodníky a sochy, ale zároveň mohou být i přenašeči nebezpečných chorob. Způsobů, jakým se s přítomností holubů kolem domu vypořádat, je celá řada, nicméně existuje povinnost vlastníka budovy, resp. SVJ dům a jeho okolí před holuby chránit?

Povinnost řešení ukládá zákon o veřejném zdraví

Pokud se na problém podíváme skrze veřejnoprávní předpisy, vyplývá povinnost ochrany před holuby z ustanovení v těchto dobách velmi skloňovaného zákona o ochraně veřejného zdraví. Jelikož holubi vyskytující se ve městech (konkrétně se jedná o holuba skalního), řadíme v souladu s § 55 zákona o ochraně veřejného zdraví mezi škůdce a zároveň přenašeče řady nemocí, pojí se s tím i povinnosti týkající se jejich výskytu kolem bytových domů. Dle § 57 odst. 2 zákona o veřejném zdraví je speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání náleží tato povinnost SVJ nebo vlastníku nemovitosti. Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že na bedrech SVJ, či konkrétního vlastníka budovy (může jím být i bytové družstvo) spočívá povinnost předcházet většímu výskytu holubů a hlavně, pokud již dojde k jejich zvýšenému výskytu kolem budovy, zakročit proti holubům formou deratizace.

Koná vaše SVJ nebo družstvo proti holubům dostatečně?

Další rovinu problému představuje soukromoprávní odpovědnost za následky spojené se zvýšeným výskytem holubů kolem domu. Tito ptáci mohou zásadním způsobem znečistit například fasádu domu, okenní parapety, různé přístřešky a podobně. Pokud chce statutární orgán SVJ či bytového družstva chovat jako řádný hospodář, měl by zajistit preventivní prostředky proti výskytu holubů či deratizaci dle konkrétních dispozic domu a míry výskytu holubů v jeho okolí. Pokud tak statutární orgán neučiní bez pádného důvodu sám (nebo dle stanov nenechá podobná opatření schválit na zasedání nejvyššího orgánu) a přemnožení holubů způsobí na domě škody, porušuje tím povinnost péče řádného hospodáře a vystavuje se riziku, že vlastníci, resp. členové družstva budou usilovat o náhradu takto vzniklé škody.

Čtěte také:  Zelená střecha ochlazuje dům i okolí. Má i další výhody

Jak jste k tématu diskutovali?

Komentář pro Informační servis Okolobytu.cz připravil Martin Černý, redaktor Okolobytu.cz se specializací SVJ a BD. Přečtěte si také diskusní příspěvky k tomuto tématu v diskusním vláknu Holubi – povinnosti vlastníka domu.

Napsat komentář