Komentujeme: Povinnost zajistit zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Řada dotazů přichází k nové povinnosti pravidelných kontrol systémů vytápění. K tématu se vyjádřila Státní energetická inspekce.

Jak je povinnost pravidelných kontrol systému vytápění formulována?

Státní energetická inspekce upozorňuje na povinnost danou § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů: Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou (pětiletou) kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Týká se nová povinnost i vašeho domu?

Jmenovitý výkon se dle § 3 vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla (kotle, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, zdroje tepla s přímou přeměnou elektrické energie na tepelnou, tepelné solární soustavy) nebo přípojných výkonů odběrného místa (budovy) soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

Kdo může kontrolu provádět?

Kontrolu provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání je oprávněn provádět pouze energetický specialista s příslušným oprávněním. Seznam energetických specialistů je volně přístupny na https://www.mpo-enex.cz/experti/

Poznámka redakce

První kontroly podle § 6a zákona měly být provedeny nejpozději do 1. 3. 2023, tedy do jednoho roku od doby nabytí účinnosti Vyhlášky č. 38/2022. Za nesplnění povinnosti lze vlastníkovi budovy či společenství vlastníků jednotek udělit podle § 12a zákona pokutu až do výše 200 000 Kč.

/Zdroj: SEI/

Napsat komentář