Komentujeme: Poplatek za udělení souhlasu s podnájmem v družstevním bytě

Podnájem družstevního bytu je možná pouze se souhlasem bytového družstva, které je vlastníkem domu. V řadě družstev je vydání souhlasu zpoplatněno. Častou otázkou je, jaká výše poplatku je adekvátní. Setkat se můžeme i s poplatkem za roční souhlas s podnájmem družstevního bytu ve výši 20 000 Kč, což ještě více přispívá k diskusím o přiměřenosti částky.

Jak jsou podmínky pro udělení souhlasu s podnájmem bytu upraveny ve vašich stanovách?

V první řadě je nutné upozornit, že bytové družstvo jako vlastník bytu i domu, buď souhlas s podnájmem udělí, nebo neudělí. Neudělení souhlasu není nutné odůvodňovat.

Poplatek za udělení souhlasu s podnájmem není stanoven žádným zákonem, jedná se tedy o odhlasované rozhodnutí členů družstva. Podmínky pro udělení souhlasu s podnájmem bytu by pak měly být upraveny ve stanovách bytového družstva.

Jaká výše poplatku je odpovídající?

Pokud se týká výše poplatku za udělení souhlasu s podnájmem družstevního bytu, jeho výše není nikde stanovena. Právní výklady se kloní k tomu, že by měl zohledňovat pouze vynaložené náklady na administrativní úkony souvisejícími s udělením souhlasu s podnájmem. Odhadovaná výše by se tak mohla pohybovat do horní hranice cca 600 Kč. Pro stanovení ceny a její přehlednost by měly být jednotlivé administrativní úkony specifikovány a naceněny.

Pokud by bytové družstvo požadovalo poplatek ve větší výši, mohla by být jeho výše z důvodu nepřiměřenosti v rozporu s dobrými mravy a mohl by tak rozhodnout soud.

Komentář připravila JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Napsat komentář