Komentujeme: Na koho mají být účtovány zálohy na služby při prodeji bytu?

K problematice přechodu dluhů u SVJ podle § 1186 OZ zpracovali specialisté Sdružení bytových družstev a SVJ pro potřeby MMR stanovisko pro případy, kdy v průběhu účetního období dojde k převodu bytu ve vlastnictví, fakticky k prodeji bytu v SVJ. Výklad ustanovení má sjednotit názor na to, kterému ze dvou členů mají být vyúčtovány zálohy na služby.

Novelou občanského zákoníku byl § 1186 OZ doplněn tak, že přechod dluhů se týká nejen příspěvku na správu domu a pozemku, ale i na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění (služby).  Podle našeho názoru i praxe zpracovává SVJ (i BD) vždy jedno vyúčtování za zúčtovací období, a to pouze pro aktuálního vlastníka či nájemce, tedy nezpracovává vícero vyúčtování za každé zúčtovací období. Případné nedoplatky či přeplatky za uhrazené zálohy si členové SVJ (i BD) řeší mezi sebou v rámci vypořádání za převod vlastnického práva nebo převod družstevního podílu. Na toto vzájemné vypořádání mohou být převodce i nabyvatel upozorněni již v potvrzení, které si vyžádá nabyvatel u SVJ k prokázání, zda převodce má dluhy vůči SVJ, anebo nikoliv.

Autor: JUDr. František Lébl, předseda SMBD

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář