Komentujeme: Může družstvo podmiňovat souhlas s podnájmem předložením podnájemní smlouvy?

Také družstevní byt lze za splnění určitých podmínek podnajímat. Základem je souhlas představenstva družstva. Jaké další podmínky by měl člen družstva splnit, aby mohl svůj byt podnajímat?

Někteří členové bytového družstva podnajímají se souhlasem představenstva byt, na který mají uzavřenou nájemní smlouvu. Souhlas je zpravidla vydáván vždy na dobu 1 roku a dotyční členové mají povinnost vždy v předstihu žádat představenstvo o prodloužení souhlasu na další období. V některých bytových družstevech se setkávají se situací, kdy u některých členů dochází k opomenutí opakování žádosti. Bytové družstvo pak nemá přehled, které byty jsou podnajímány. Proto by přivítali, pokud by podnajímatelé předkládali představenstvu k nahlédnutí uzavřené podnájemní smlouvy. Tento požadavek není nezákonný a bytové družstvo, jako vlastník bytu, může poředložení podnájemní smlouvy vyžadovat. Je vlastníkem domu i bytu a je na jeho rozhodnutí, zda souhlas s podnájmem udělí a za jakých podmínek.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Sdružení bytových družstev a SVJ zpracovalo pro své členy motodický pokyn (včetně vzoru stanov), ve kterém je podrobně upraven i postup družstva v případě přenechání bytu jinému do podnájmu, včetně nutnosti předložení podnájemní smlouvy. Metodický pokyn lze stále zakoupit v e-shopu sdružení s členskou slevou.

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář