Komentujeme: Může daný typ energie hradit pouze část členů?

V současné době se v některých SVJ a družstev diskutuje o výhodnosti využívání některých energií. Hlavním důvodem je rostoucí cena. Jak postupovat, pokud část členů hodlá daný typ energie nadále využívat, většina členů však ne?

Plyn k vaření si přeje nadále využívat jen část členů

Konkrétní situaci si můžeme ukázat na domě, kde je zaveden plyn, který slouží pouze k vaření, nikoliv k vytápění. Naprostá většina, (80 % členů družstva) požaduje zrušení dodávky plynu a nahrazení elektřinou, a to proto, že roční náklady na revize a údržbu jsou vysoké, cca 30 000 Kč. S tím nesouhlasí cca 10 % členů družstva. Je možné na členské schůzi rozhodnout, že uvedené náklady se nebudou platit z fondu oprav, ale budou se rozepisovat jen členům, kteří se zrušením plynu nesouhlasí a budou jej dále používat?

Podle § 643 ZOK se členská schůze usnáší prostou většinou hlasů na usnášeníschopné schůzi, podle § 644 ZOK tedy za přítomnosti většiny členů (pokud stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů).

Kolik hlasů bude nutné k rozhodnutí?

V tomto případě bude k rozhodnutí postačovat nadpoloviční většina. Bytové družstvo je vlastníkem domu a usnesení členské schůze zavazuje i přehlasované členy. To znamená, že pokud bytové družstvo přesto umožní někomu ponechat si plyn v bytě, musí si tento člen nést náklady s tím spojené sám.

Komentář pro Okolobytu.cz připravil JUDr. František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner