Komentujeme: Mohou být členských schůzí přítomni i nečlenové?

Účast nečlenů na jednání SVJ a družstev patří mezi stále se opakující dotazy. Nejčastěji se jedná o nájemníci vlastníků nebo podnájemníky u družstva, rodinné příslušníky, právníky, finanční poradce. Druhé téma se týká zastupování formou plné moci. Jaká ustanovení tyto situace řeší a jaké jsou rozdíly v případě SVJ a bytového družstva?

Shromáždění SVJ

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se na shromáždění zastoupit jinou osobou (odlišnou od vlastníka), jestliže to stanovy společenství vlastníků nevylučují. Občanský zákoník zastoupení vlastníka na shromáždění na základě plné moci neupravuje, přítomen na shromáždění může být jak zmocněnec, tak i vlastník, který osobu k zastupování zmocnil. Hlasuje však pouze zmocněnec, a to na základě plné moci udělené vlastníkem. Stanovy by měly upravovat i podmínky přítomnosti třetích osob (nevlastníků) na shromáždění. Pokud stanovy tuto záležitost neupravují, mělo by být o přítomnosti třetích osob které uvádíte, na shromáždění hlasováno.

Členská schůze bytového družstva

Právo účastnit se členské schůze družstva mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž to stanoví právní předpis a člen družstva se zúčastní členské schůze osobně nebo v zastoupení, viz § 635 ZOK. O přítele člena družstva se tedy nejedná. Pokud se člen účastní členské schůze osobně, přítomnost třetí osoby zákon neumožňuje, pokud by se nejednalo o zmocněnce. Poznámka: stanovy také mohou upravit zastupování na členské schůzi tak, že je možné člena zastoupit pouze jiným členem.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář