Komentujeme: Existují způsoby, jak se vyhnout povinnosti měsíčního informovávání?

Již několikrát jsme se v našich článcích věnovali nové legislativní povinnosti poskytovat měsíční informovanost o spotřebě tepla a teplé vody u domů s dálkovými odečty spotřeby. Nová povinnost vstoupila v platnost od počátku roku 2024, nyní přichází řada dotazů z praxe. Z vašich dotazů a poznámek jsme v redakci Okolobytu.cz připravili několik modelových situací, o jejichž komentář jsme požádali Mgr. Vojtěcha Opočenského, vedoucího právníka portálu svjpravnik.cz.

Jak to vidíte vy?

Situace: Na shromáždění si plánujeme odhlasovat, že měsíční informovanost nechceme využívat.

Vysvětlení: Měsíční informovanost je pro domy s dálkovým odečtem povinná ze zákona, není tedy možné ji neposkytovat. Pokud by bylo odhlasováno na shromáždění, toto hlasování je neplatné.  

Situace: Aby byl náš postup v souladu s legislativou nebudeme tedy hlasovat, že měsíční informovanost nechceme, ale podepíšeme čestné prohlášení, že si ji nepřejeme a nebudeme ji využívat.

Vysvětlení: Vůle vlastníka je zde druhotná, primárně jde o splnění zákonné povinnosti ze strany společenství jako poskytovatele služeb.

Situace: Poskytování měsíční informovanosti považujeme za zbytečný výdaj, když se rozhodneme ji nevyužívat, nebudeme nic platit.

Vysvětlení: Pokud bude pro poskytování měsíční informovanosti SVJ využívat službu třetích stran – portál rozúčtovatele, případně správce, lze předpokládat, že tyto služby budou z jejich strany logicky zpoplatněny. Protože je ze zákona SVJ povinné informovanost o spotřebě poskytovat, musí tyto informace tedy přijímat a hradit vzniklé náklady.

Bezplatná varianta by teoreticky přicházela v úvahu, pokud by si v SVJ vytvořili vlastní systém a údaje by svým členům zpracovávali a poskytovali zdarma.

Shrnutí závěrem

Jediným legislativně správným řešením je všem členům předat přístupové údaje pro přístup k informacím o spotřebě a je již na jednotlivcích, zda je budou využívat, či nikoliv. “Komentáře k jednotlivým popisovaným situacím vycházejí z aktuálního výkladu legislativy. Je samozřejmě možné, že v budoucnu judikatura praxi upraví,” upozorňuje závěrem Mgr. Vojtěch Opočenský, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

Napsat komentář