Komentujeme: Duplicitní plná moc pro shromáždění

Zastupování na shromáždění formou plné moci je běžné a často využívané řešení. Přesto může dojít k některým nestandardním situacím. Jednou z nich je, pokud vlastník předá plnou moc, na základě které je zastupován. Na následující shromáždění tento vlastník udělí plnou moc někomu jinému. Obě plné moci jsou bez přesného určení shromáždění, ke kterému se vztahují. Která plná moc je platná?

Zastoupení na základě plné moci upravuje v § 31 občanský zákoník. Podle odstavce 3 uvedeného paragrafu lze udělit plnou moc i několika zmocněncům společně, kteří však musí jednat společně.

Analogicky lze konstatovat, že pokud vlastník udělí plnou moc několika zmocněncům, musí tito jednat, hlasovat společně. Pokud by zmocněnci hlasovali rozdílně (jeden pro, druhý proti či by se hlasování zdržel), jednalo by se o zmatečné hlasování, ke kterému by nemohlo být přihlíženo (nehlasoval).

Do budoucna doporučujeme vlastníka kontaktovat a zjistit jeho vůli, tedy kým má být zastupován a doporučit mu, aby jednu z udělených plných mocí odvolal.

Z právní opatrnosti dále doporučujeme plné moci zakládat (fotokopie) ke každému zápisu ze shromáždění, aby bylo vždy patrno, kdo byl oprávněn za vlastníka hlasovat.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář