Komentujeme: Bezplatná výměna starého sporáku v družstevním bytě

I když jste vlastníkem družstevního podílu, družstevní byt stále patří bytovému družstvu. S tím se nabízí otázka, zda je i u této formy nájemního bydlení nárok na bezplatnou výměnu staršího vybavení bytu.

Výklad můžete najít v nájemní smlouvě, stanová družstva a dalších předpisech

Přímý obecný a ničím dále nepodmíněný nárok nájemce na zajištění bezplatné výměny staršího vybavení družstevního bytu pronajímatelem za nové není v našich právních předpisech obsažen.

Pokud družstvo společně s družstevním bytem přenechává členovi družstva za nájemné do užívání rovněž vybavení bytu, pak se vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a nájemce ve věci daného konkrétního vybavení řídí vedle nájemní smlouvy rovněž občanským zákoníkem (OZ), prováděcím nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, a stanovami družstva.

Kdy vzniká nárok na výměnu vybavení

Samotné stáří neznamená, že vybavení nemůže plnit odpovídající funkci. Právní předpisy závazně nestanoví dobu životnosti vybavení. Pokud se na vybavení vyskytne závada, pak je na místě v prvé řadě vyhodnotit, zda a jak ji lze odstranit a zda za její odstranění odpovídá v konkrétním případě pronajímatel nebo nájemce. Pokud jde o závadu, za kterou odpovídá pronajímatel, a tato závada je natolik vážná, že ji nelze odstranit opravou, pak nájemci vzniká nárok na výměnu vybavení.

Pokud družstvo byt přenechává do užívání nečlenovi družstva, pak je situace téměř identická s tím rozdílem, že se na vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a nájemce nevztáhnou stanovy družstva.

Jak jste o tomto tématu diskutovali?

Původní dotaz, položený na diskusním fóru Okolobytu.cz a reakce naleznete zde

Komentář pro Informační zpravodaj Okolobytu.cz připravil právník Mgr. Jan Šafařík, Bytové družstvo Pragostav

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?