Kdo má nárok na příspěvek na bydlení od státu

Máte problémy každý měsíc pokrýt náklady za bydlení kvůli nízkým příjmům? Právě pro vás a další jednotlivce i rodiny poskytuje stát příspěvek na bydlení, prostřednictvím kterého si můžete významně finančně ulehčit. Za jakých podmínek můžete tento příspěvek čerpat a kde si o něj zažádat?

Kdy získáváte nárok na příspěvek na bydlení

Stát podporuje nízkopříjmové jednotlivce i rodiny, které nezvládají pokrýt pravidelné měsíční náklady na bydlení. „Pokud náklady na bydlení tvoří více než 30 % z vašeho příjmu, resp. 35 %, bydlíte-li v Praze, máte nárok na státní příspěvek. Tato třetina nesmí zároveň překročit tzv. normativní náklady na bydlení, které jsou vypočítávány na základě velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Podmínkou je bydlet ve vlastním domě či bytě, v nájmu či v družstevním bytě, naopak není nutné mít zřízený na dané adrese trvalý pobyt pro to, abyste příspěvek dostali,“ objasňuje podmínky, za kterých lze žádat o státní podporu, David Novotný, majitel a jednatel realitní společnosti Bohemian Estates. Na každou nemovitost lze pobírat příspěvek jen jednou a nezáleží přitom na tom, jestli o něj požádáte vy nebo váš manželka či manželka.

Jak vysoké příspěvky na bydlení jsou a kde o ně zažádat

„Příspěvky se pro představu poskytují průměrně v řádu nižších tisíců korun měsíčně a ze zákona je přesně definovaný způsob výpočtu příspěvku, který zohledňuje zmíněné normativní náklady na bydlení v daném městě či obci a příjem rodiny. Normativní náklady na bydlení na měsíc najdete ve specializovaných tabulkách a jsou určeny zvlášť pro nájemní bydlení, vlastnické bydlení i družstevní bydlení,“ vysvětluje David Novotný.

Co se započítává do příjmu?

Do příjmů jednotlivce či rodiny se započítávají plat či mzda, všechny druhy důchodů, výživné, rodičovský příspěvek či mateřská nebo třeba nemocenská, přídavky na děti a podpora v nezaměstnanosti. Do příjmů se naopak nezapočítávají příjmy ze zaměstnání nezaopatřených dětí. Příjmy se počítají souhrnně za všechny členy domácnosti a prokazují se vždy za kalendářní čtvrtletí. Příspěvky na bydlení spadají do gesce úřadů práce, kde o něj můžete požádat a které jsou zároveň zodpovědné za jejich vyplácení. Stačí si o něj požádat osobně na pobočce úřadu práce nebo vyplnit online formulář a ten doručit na podatelnu úřadu osobně, odeslat ho poštou či přes datovou schránku.

Čtěte také:  ​Přemýšlíte o rekonstrukci nebo koupi nového bytu? Jak to udělat co nejvýhodněji?

Na příspěvek na bydlení máte nárok, i když máte hypotéku

„Mezi nejčastější dotazy spojené se státním příspěvkem na bydlení patří to, zda máte na jeho čerpání nárok v případě, že máte hypoteční úvěr. Odpověď je ano, splátky hypotéky ale nemůžete počítat do nákladů na bydlení, které v žádosti o příspěvek uvádíte. Důležité je, aby byl vlastník zapsaný v katastru nemovitostí v listu vlastnictví,“ vysvětluje David Novotný z Bohemian Estates.

Napsat komentář