Dotační program Magistrátu hlavního města Prahy

Magistrát hl. města Prahy opět vypsal na letošní rok dotační program „Dotační program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021“. Historicky tento program existuje již řadu let a stal se mezi jednotlivými společenstvími a bytovými družstvy populární.

Výdaje spojené s vlastnictvím bytu

Jako vlastník bytu nebo nebytového prostoru máte asi představu, jaké výdaje jsou s tímto vlastnictvím spojené. K bytu ve výlučném vlastnictví se pojí neodmyslitelné měsíční odvody, ať už zálohy na služby, příspěvky na správu domu a pozemku a další poplatky s užíváním bytů spojené. Magistrát hl. m. Prahy se snaží renovaci nemovitostí na území Prahy podporovat a přispět tak do rozpočtu spoluvlastníků na obnovu domů na jeho území. Granty v oblasti památkové péče poskytují rovněž i jednotlivé Městské části, nicméně kromě grantu na Praze 1 není výše podpory pro jednotlivé žadatele příliš vysoká.

Co je smyslem dotačního programu?

Smyslem tohoto dotačního programu je poskytnout společenstvím vlastníků a bytovým družstvům v domech nacházející se v památkových zónách hl. m. Prahy finanční prostředky na opravu a obnovu jejich nemovitosti. Pod dotaci spadají opravy fasád včetně oken a dveří, střech, interiérů a vnitrobloků domů. Žádosti o tuto dotaci je nutné podat v termínu od 31. 7. 2020 do 30. 10. 2020, před podáním však musí mít žadatel k dispozici již vydané závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k dané opravě. Toto stanovisko zjednodušeně reflektuje požadavky odboru památkové péče na danou opravu a zaměřuje se na udržení historické hodnoty budovy. Připojuje se k žádosti jako příloha a je tedy nutné jejich nároky splnit, jinak se vlastník vystavuje riziku odebrání případné dotace a dalších sankcí ze strany Magistrátu. Výhodou však je, že toto stanovisko zůstane domu na dobu neurčitou, není nutné ho tedy vyřizovat znovu v případě budoucích žádostí o dotaci či grant.

Čtěte také:  ​Přemýšlíte o rekonstrukci nebo koupi nového bytu? Jak to udělat co nejvýhodněji?

Kdo si může zažádat o dotaci?

Oprávněným žadatelem o dotaci může být společenství či bytové družstvo jako právnická osoba, nutné je pouze schválení podání žádosti na shromáždění. Předpokládá se, že předmětné opravy proběhnou v roce 2021, po jejich skončení je výsledek oprav zkontrolován poskytovatelem dotace a následně jsou převedeny finanční prostředky na účet žadatele. Zde je nutné zmínit, že na dotaci není právní nárok a žadatel musí mít finanční prostředky k realizaci opravy i pokud by dotace žadateli přidělena nebyla.

Pokud vás zajímá, zda máte vůbec šanci takovou dotaci získat, tak Magistrát sleduje zejména, zda vám již v minulosti jako domu byla nějaká dotace přidělena, stav vašeho domu ve vztahu k okolním budovám a například i míru spoluúčasti na opravě z vlastních prostředků.

Pomůžeme vám s vyřízením

Tento dotační program lze považovat pro žadatele v památkových zónách za velmi zajímavý, jelikož maximální míra podpory je až 65 % uznatelných nákladů za opravu. Uznatelný náklad představuje cenu samotných stavebních prací, mezi tyto náklady není možné počítat například zábor veřejného prostranství během realizace oprav, nebo administrativní služby s vyřízením dotace spojené Maximální výše dotace není stanovena, příspěvek může tedy velmi citelně pomoci rozpočtu vašeho společenství. Výše podpory od Magistrátu hl. m. Prahy je stanovena pro všechny žadatele na rok 2021 v částce 60 milionů Kč. Pokud by vaše společenství nebo bytové družstvo mělo zájem o vyřízení této dotace, obraťte se na nás na e-mailu [email protected], případně se podívejte na stránky www.svjdotace.cz. Rádi vám k administrativnímu procesu sdělíme doplňující informace a případně za vás žádost zpracujeme. 

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner