Domovní řád společenství vlastníků

Je domovní řád povinný? • co má obsahovat domovní řád • kdo je povinen se jím řídit • vzor domovního řádu • porušování domovního řádu • umístění domovního řádu

  • Žádný zákonný předpis nestanoví SVJ povinnost vydat domovní řád a záleží na jednotlivých SVJ, zda pravidla pro chování, provoz a využívání prostor v domě touto formou upraví.
  • Ke schválení domovního řádu tak postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných vlastníků.
  • Domovní řád je jedním ze základních dokumentů, které upravují život ve společenství vlastníků jednotek. Společenství v něm upravuje především otázky užívání společných prostor a pravidla chování. Některá ustanovení, která odpovídají domovnímu řádu, musí být podle nového občanského zákoníku upravena i ve stanovách, ale to neznamená, že by domovní řády ztrácely smysl. Ve stanovách je vhodné upravit nejdůležitější pravidla a jednotlivosti ponechat na domovním řádu.
  • Povinnost řídit se pravidly domovního řádu mají nejen vlastníci bytů, ale i jejich nájemci, podnájemci a návštěvy.
  • V domovním řádu je vhodné upravit především užívání společných částí co do dodržování nočního klidu, chování a venčení zvířat, požární ochrany, bezpečnosti domu (dovírání dveří atd.), použití klíčů ke společným prostorám, preventivní povinnosti ochrany společného majetku a podobná ustanovení.
  • V domovním řádu je rovněž možné upravit i postup při jeho porušení – tedy zda má výbor oprávnění udělit pokuty a jak má případně dodržování domovního řádu vymáhat.
  • Vzor domovního řádu vám může poskytnou váš správce majetku, s ním je také možné konzultovat případné úpravy.
  • Domovní řád by měl být umístěn ve vstupních prostorách domu.

Aktualizováno: 10. 3. 2017

KONTAKTY

SVJprávník.cz