Z právní praxe: Udělení souhlasu a poplatky za pronájem družstevního bytu

Jen obtížně bychom hledali bytový dům, kde není pronajímán žádný byt. Ačkoliv se primárně jedná o vztah mezi nájemcem a pronajímatelem, u bytového družstva je nutný jeho souhlas. Setkat se můžete i s dalšími podmínkami, zejména často diskutovaným poplatkem za pronájem.  Pojďme se společně s právníkem Sdružení bytových družstev a SVJ podívat na dvě poměrně běžné situace.

Podnájem družstevního bytu bez souhlasu, a navíc potíže s podnájemcem

Nájemce v bytě sám nebydlí a nastěhoval do bytu podnájemce, aniž by družstvo požádal o souhlas k podnájmu bytu. Nikdo o souhlas s podnájmem nepožádal ani nenahlásil změnu osob v bytě. Velký problém je nepřizpůsobivost podnájemce, jedná se o hlučnou rodinu a stížnosti se množí. Domníváme se, že družstvo souhlas s podnájmem nemusí udělit, a pokud byla mezi nájemcem a podnájemcem uzavřena smlouva o podnájmu bez souhlasu družstva, můžeme se domáhat vyklizení bytu. Jak máme postupovat, pokud podnájemce na výzvu k vystěhování nebude reagovat?

Komentář právníka: Podle § 2275 občanského zákoníku může dát člen – nájemce bytového družstva třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem bytového družstva (pronajímatele). Bytové družstvo buď souhlas udělí, nebo neudělí a není povinno uvádět důvody svého rozhodnutí. V případě, že člen družstva o souhlas s podnájmem družstvo nepožádá, porušuje hrubě své členské povinnosti a je zde důvod udělit členovi písemnou výstrahu (pozor, výstrahu řádně odůvodnit) před vyloučením z družstva. Rodina v podnájmu v družstevním bytě bydlí bez právního důvodu. Případné vyklizení bytu, jehož majitelem je bytové družstvo, doporučujeme provést za asistence Policie ČR.

Komentář připravila JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Poplatek za udělení souhlasu s podnájmem

Ve stanovách družstva máme uvedeno, že pokud si členská schůze odsouhlasí poplatek za udělení souhlasu s podnájmem, může ho družstvo vybírat. Na poslední řádně členské schůzi, kde byla lehce nad poloviční většina členů, byl odhlasován poplatek za roční souhlas ve výši 20 000 Kč. Družstevníci, kteří byty podnajímají, argumentují, že částka je nepřiměřená, a že ji napadnou u soudu. Oslovili jsme čtyři právníky, a ti se nedokáží shodnout v tom, zda bychom případný soud prohráli či vyhráli. Část z nich se kloní k tomu, že poplatek je pouze za administrativní činnost čili měl by byl daleko nižší a obhajitelný za co ho chceme.

Čtěte také:  Komentujeme: Nájemník dluží peníze a odstěhoval se. Jak dlužnou částku vymoci?

Komentář právníka: Podmínky pro udělení souhlasu s podnájmem bytu by měly být upraveny ve stanovách bytového družstva. Pokud se týká výše poplatku za udělení souhlasu s podnájmem družstevního bytu (nejedná se o poplatek stanovený zákonem), měl by se  dle našeho názoru pohybovat v rozmezí 0–6 000 Kč maximálně. Jedná se o administrativní poplatek a jeho výše by měla odpovídat počtu a náročnosti nutných administrativních úkonů, které by měly být specifikovány.

Pokud by bytové družstvo požadovalo poplatek ve větší výši, než uvádíme, mohla by být jeho výše z důvodu nepřiměřenosti v rozporu s dobrými mravy a mohl by tak rozhodnout soud. K tomu poznamenáváme, že bytové družstvo jako vlastník bytu i domu, buď souhlas s podnájmem udělí, nebo neudělí. Neudělení souhlasu není nutné odůvodňovat.

Komentář připravila JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář