7 řešení udržitelného stavebnictví pro bytová družstva

Udržitelné stavebnictví se týká nejenom procesu výstavby nových budov. Týká se také rekonstrukcí stávajících budov, které jsou prováděny tak, aby budovy byly ekologičtější a poskytovaly větší komfort pro své uživatele. Představujeme řešení udržitelného stavebnictví, která mohou využít mj. bytová družstva.

Udržitelné stavebnictví, to není jenom použití obnovitelných zdrojů energie a obklopení staveb spoustou zeleně. Zahrnuje také mj. tepelnou modernizaci, pasivní energetické zisky, utěsnění, odolnost vůči proměnlivým atmosférickým jevům a také použití stavebních materiálů vyráběných lokálně, které jsou recyklovatelné.

1. Fotovoltaika na střechách bytových domů

O fotovoltaice se nejčastěji mluví v kontextu rodinných domů, ale nic nebrání tomu, aby byla stejně efektivně použita na střechách domů bytových. Plochá střecha, která je pro tyto objekty charakteristická, není překážkou, protože fotovoltaické panely lze umístit na speciální nosnou konstrukci. Méně obvyklé případy mohou pomoci vyřešit nejmodernější technologie, které umožňují rok od roku lépe kombinovat design, který požadují architekti, s vysokou účinností a nejvyšší bezpečností. Jako příklad zde může posloužit světově unikátní střešní světlík vyvinutý firmou Aluprof. Toto řešení je založeno na profilu MB-SR50N EI od této firmy.

1
Světlík s fotovoltaickými články, Aluprof.com

Je kombinací profilu Aluprof s fotovoltaickými skly, které využívají inovativní technologii kvantových teček. Díky nim jsou články ve skle neviditelné, sklo je plně transparentní a zajišťuje přirozené osvětlení interiéru. U světlíku MB-SR50N EI je možné také použít fotovoltaická skla s klasickými křemíkovými články. Výrobek získal klasifikaci požární odolnosti REI 30.

2. Tepelná izolace budov

Cílem tepelné izolace je snížení spotřeby tepelné energie v objektu. Měla by přinést:

  • snížení spotřeby energie pro ohřev užitkové vody a vytápění,
  • omezení ztrát tepelné energie v budově,
  • změnu nebo modernizaci zdrojů energie.

Netěsnící otvorové výplně mohou být zodpovědné až za 30 % ztrát energie. Tepelná izolace je schopnost konstrukcí, tedy stěn, oken, dveří, stropů, střech atp., zadržet teplo uvnitř budovy. Čím vyšší je její hodnota, tím menší je spotřeba energie na vytápění a také je nižší množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, a nižší jsou i účty za energie.

Čtěte také:  Nová sezóna: Připravte balkon či zahradu na grilování s přáteli

Efektivnější jsou řešení na bází hliníkových systémů, které jsou určeny pro obytné i komerční budovy. MB-FERROLINE je systém oken s tepelným těsněním, který se osvědčuje při rekonstrukcích budov. Umožňuje dosáhnout požadovaného vzhledu oken, který je v souladu s koncepcí objektu. Dokáže imitovat např. ocelové výplně, ale současně zajistit velmi dobrou tepelnou izolaci. Systémy MB-60 a MB-SLIMLINE se jeví jako nenahraditelné v případě venkovních konstrukcí, které vyžadují nejvyšší tepelnou a akustickou izolaci, vodotěsnost, neprůvzdušnost a vysokou odolnost.

2 1
Lancer Square, Londýn, Velká Británie. Použité systémy: MB-70, MB-86N, MB-SR50N.

3. Péče o okolí budov

Správné uspořádání vegetace a zelených ploch kolem staveb zlepšuje mikroklima, redukuje nežádoucí akumulaci tepla a pozitivně ovlivňuje dobrou náladu jejich uživatelů. Betonová parkoviště je vhodné nahradit perforovanou dlažbou nebo mřížkami, které zajišťují přístup k půdě a nechávají růst zeleň. Lepším řešením než trávníky, které potřebují mnoho vody, jsou květnaté louky, které při intenzivních srážkách filtrují vodu a nepřetěžují kanalizaci.

4. Zelené střechy

Vegetace na zelených střechách vyrábí kyslík, pohlcuje nečistoty, tlumí hluk, zadržuje vodu a snižuje teplotu. Zelené střechy poskytují mj. prostor pro hmyz. Je to environmentálně přátelské využití místa, které u tradičních staveb neplnilo žádnou praktickou funkci. 

5. Ochrana vodních zdrojů

Jedním ze snadných způsobů, jak chránit vodní zdroje, je zachycování dešťové vody, kterou lze pak využít tam, kde není potřeba pitná voda, např. pro úklid nebo zalévání. Dešťovou vodu lze zachycovat mj. do barelů umístěných pod okapovými svody, do podzemních retenčních nádrží a vodních nádrží. Takový způsob ochrany vodních zdrojů umožní snížit spotřebu kohoutkové vody a současně i účty za vodu a zatížení kanalizace.

6. Používání ekologických stavebních materiálů

Při rekonstrukcích je vhodné používat ekologické materiály, jako je dřevo, sklo a hliník, které jsou recyklovatelné. Například hliník lze opakovaně recyklovat, aniž by ztratil své vlastnosti a docházelo ke změnám jeho struktury. K recyklaci hliníku je potřeba pouze 5 % energie spotřebované při výrobě primárního kovu.

Čtěte také:  Nový dekor dubu říčního pro dveře DOORNITE

Stavební materiály je vhodné nakupovat u lokálních dodavatelů tak, aby je nebylo potřeba vozit na dlouhé vzdálenosti. Roste popularita používání recyklovaných materiálů, např. z demolic existujících staveb.

7. Konzultace s obyvateli

Efektivní využívání různých řešení udržitelného stavebnictví v bytovém družstvu vyžaduje, aby se zapojila celé komunita – členové družstva i místní firmy. Komplexní náhled na jejich názory, potřeby a problémy umožní dosáhnout kýženého efektu.

Je nutné zdůraznit, že ekologická a udržitelná stavba musí být v souladu s přírodou, ale také s lidmi. Organizace World Green Building Council stanovila charakteristiky, které musí mít stavba, má-li být přátelská pro své uživatele. Jedná se o:

  • přístup k čerstvému vzduchu pomocí použití účinných ventilačních systémů, nepoužívání toxických stavebních materiálů,
  • přístup k velkému množství přirozeného světla, což snižuje potřebu umělého osvětlení,
  • účinná zvuková izolace, která podporuje soustředění a regeneraci organismu,
  • teplota zajišťující tepelnou pohodu uživatelů stavby.
3 1
Rezydencja Wintera, Gdaňsk, Polsko. Použité systémy: MB-45, MB-78EI, MB-86. Projekt: BJK Architekci.

Let’s build a better future

Řešení uvedená v tomto článku je možné zavádět v již existujících stavbách. To je velmi důležité, neboť právě díky rekonstrukcím staveb je možné zabránit klimatické krizi a dosáhnout klimatické neutrality, která je důležitým cílem politiky evropských států. Udržitelný rozvoj může být realizován díky použití inovativních technologií. Nezbytné je rovněž nepřetržité vzdělávání obyvatel, jejímž cílem je vytvořit návyky, které umožní snížit spotřebu energie a provozní náklady.

Více o moderních řešeních v udržitelném stavebnictví, včetně projektů přihlášených do soutěže Stavba roku se systémy Aluprof, naleznete na stránkách Future Builders.

N 1
Showroom Aluprof, Praha, Česká republika

Navštivte nový showroom firmy Aluprof v Praze. Je to prostor, kde si zákazníci mohou prohlédnou výrobky této firmy v atraktivní formě.

Článek sponzorovaný společností Aluprof

Ida

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o. aluprof.com

Napsat komentář