Ing. Pavel Rydlo, manažer technické podpory ISOVER