Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #30360 Odpovědět
   MS
   Host

   Dobrý den,
   chtěla bych se zeptat, zda je pronajimatel oprávněn navýšit nájemné v průběhu smlouvy na dobu určitou. Smlouva byla uzavřena na rok od 1-8-2021 do 31-7-2022. Smlouva byla dle OZ automaticky obnovena, takže platí opět od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 za stejných podmínek. Pronajímatel mi však před 2 týdny oznámil, že požaduje od 1. 3. 2023 navýšení nájmu o 20% s tím, že se mě ptá, zda s tím souhlasím. Ve smlouvě jsme žádné navyšování v průběhu smlouvy neměly sjednané. Pokud tedy nebudu souhlasit, mohu dostat výpověď ještě dříve, než uplyne ukončení smlouvy, tedy dnem 31. 7. 2022? Uvedu, že ve smlouvě jsme si dohodly 2 měsíční výpovědní lhůtu, s tím, že může být podána nájemcem i pronajímatelem. Myslím tím, zda tedy můj nesouhlas se zvýšením nájmu před uplynutím smlouvy 31.7. může být zákonným důvodem výpovědi ze strany pronajímatele. Pokud ano, platila by naše dohodnutá 2 měsíční lhůta a nebo 3 měsíční, daná OZ.?
   A ještě otázka, pokud by zvýšení nájmu bylo relevantní a já souhlasila, lhůta od 3. měsíce se počítá od potvrzení mého souhlasu s novou výší nájmu a nebo od datumu, kdy mi novou výši pronajímatel oznámil?

   Předem moc děkuji za odpovědi.
   MS

  • #30366 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Ptáte se  zda pronajimatel je oprávněn navýšit nájemné v průběhu smlouvy na dobu určitou. Pokud si strany nevyloučily zyšování nájemného, pak je to možné, ale pouze za splnění zákonných podmínek.

   Podle  § 2249 odst. 1 platí, že neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

   Vaše nájemní smlouva byla (nově) sjednána dne 1.8.2022 (privativní intercese). Zákonná doba 12 měsíců se počítá ode dne kdy smlouva byla nově sjednána (včetně dohodnuté výše nájemného). Tato doba uplyne dne 1.8.2023. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců se nepřihlíží. Nemusíte tedy na návrh nijak reagovat. Je nulitní (absolutně neplatný) – jako by nebyl vůbec učiněn.

   Nyní neexistuje ani výpověď, ani žádný kvalifikovaný důvod k výpovědi ze strany pronajímatele. O této části Vašeho dotazu nebudu spekulovat, protože je to zbytečné. Je také zbytečné zabývat se délkou výpovědní doby.

   Jistě si uvědomujete,  že Váš nájem definitivně skočí dne 31.7.2023. Pronajímatel není povinen ujednat s Vámi novou smlouvu na dobu určitou. Jeho ochota bude jistě úměrná Vaší ochotě přistoupit na jeho podmínky.

    

    

    

    

  • #30368 Odpovědět
   MS
   Host

   Dobrý den,

   moc děkuji za odpověď. Nicmémě pronajímatel mi napsal, že pokud nebudu souhlasit, dostanu dnes výpověď, jelikož máme ve smlouvě ujednáno, že mi může dát výpověď bez uvedení důvodu s danou 2 měsíční výpovědní lhůtou. Je to bod c. Ve smlouvě máme toto:

   Skončení nájmu – nájem bytu zanikne: a) uplynutím doby na kterou byl sjednán, b) písemnou dohodou smluvních stran c) písemnou výpovědí ze strany pronajímatele či výpovědi ze strany nájemce s 2 měsíční výpovědní lhůtou, kdy lhůta začne běžet od prvního dne následujícícho měsíce od doručení výpovědi d) při prodlení platby nájmu a služeb větším než 14 dnů se 14 denní výpovědní lhůtou.

   Jak je tedy myšleno toto? <span style=”color: #777777; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‘Segoe UI’, Helvetica, Arial, sans-serif, ‘Apple Color Emoji’, ‘Segoe UI Emoji’, ‘Segoe UI Symbol’; font-size: 17px;”>Nyní neexistuje ani výpověď, ani žádný kvalifikovaný důvod k výpovědi ze strany pronajímatele. O této části Vašeho dotazu nebudu spekulovat, protože je to zbytečné. Je také zbytečné zabývat se délkou výpovědní doby.</span>

   Děkuji předem a přeji sťastný Nový rok.

   MS

  • #30369 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   MS, v úvodním doatzu jste sdělila jenom toto: “ve smlouvě jsme si dohodly 2 měsíční výpovědní lhůtu, s tím, že může být podána nájemcem i pronajímatelem”.

   Zatajila jste ovšem tu nejdůležitější informaci: že jste si v nájemní smlouvě dohodla nad rámec zákonných důvodů také možnost jednostranné výpovědi bez udání důvodu. To je ovšem podstatná skutečnost!

   Pak je ovšem zbytečné zkoumat zda návrh na zvýšení nájemného je či není v souladu se zákonem, když  pronajímatel vám může dát kopačky kdykoli uzná za vhodné, a nemusí to nijak odůvodnit. V této diskusi tedy končím, protože nevidím smysl v komunikaci s osobou která zatajuje informaci zásadního významu a zneužívá toho že zde dostává rady zdarma.

  • #30370 Odpovědět
   MS
   Host

   Dobrý den,

   děkuji za všechny vaše dosavadní informace. Nicméně já jsem určitě nic nezatajila, neboť jsem o výpovědi ve smlouvě psala již v mém prvním dotazu.

   <span style=”color: #777777; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‘Segoe UI’, Helvetica, Arial, sans-serif, ‘Apple Color Emoji’, ‘Segoe UI Emoji’, ‘Segoe UI Symbol’; font-size: 17px;”> …Pokud tedy nebudu souhlasit, mohu dostat výpověď ještě dříve, než uplyne ukončení smlouvy, tedy dnem 31. 7. 2022? Uvedu, že ve smlouvě jsme si dohodly 2 měsíční výpovědní lhůtu, s tím, že může být podána nájemcem i pronajímatelem.</span>

   Mějte se krásně a přeji vám šťastný nový rok.

   MS

    

   • #30371 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Opakuji: zatajila jste podstatnou informaci.  Vaše nájemní smlouva se odchýluje od zákonné úpravy ve dvou různých záležitostech, které spolu nijak nesouvisejí:

    1. délka výpovědní doby
    2. okruh přípustných důvodů pro platnost výpovědi

    Vy jste v dotazu sdělila jen informaci podle bodu č. 1. Zatajila jste podstatnou informaci podle bodu č. 2. Ta je ovšem pro Vaše postavení rozhodující.

     

    ,.

    <!– ďňůťž ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ ☀ –

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
Odpověď na: Zvýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou v jejím průběhu

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner