Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #28833 Odpovědět
   Tomáš
   Host

   Dobrý den,

   rád bych se zeptal na informaci, jestli má pronajímatel právo na zpětné navýšení nájemného o míru inflace viz textace níže?

   Jsem nájemce bytu od poloviny srpna 2021 (smlouva je psána na dobu určitou na rok, nájem 15.000 Kč bez služeb) a nyní mi přišel od pronajímatele dodatek, kde je psáno:
   Dle článku 3.1. ,, Pronajímatel navyšuje nájemné o inflaci ve výši 3,8% za r. 2021 vyhlášené ČSÚ, nájemné za užívání bytu od 01.01.2022 činí 15570,00 Kč měsíčně. (slovy:patnácttisícpětsetsedmdesátkorunčeských). Nájemné v sobě nezahrnuje poplatky za služby spojené s užíváním bytu. V Praze dne 27.04.2022.

   Článek 3.1 z nájemní smlouvy obsahuje textaci níže:
   Pronajímatel si vyhrazuje právo zvyšovat nájemné v souladu s §2248 NOZ o míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.

   Pokud se nemýlím, tak na navyšování nájemného o míru inflace může u smlouvy na dobu určitou až při uplynutí smlouvy a prodloužení o další rok, kdy nájemné bude navýšené o tuto inflaci?
   Nebo je upředňostňován dodatek ve smlouvě 3.1, že může navyšovat každý rok o míru inflace a tím pádem se mi nájemné automaticky navyšuje o mezirošní inflaci a mám tak automaticky bez vyzvání platit navýšený nájem od 1.1.? (Nehledě na dobu určitou a neurčitou?)

   Následně se mi zdá dodatek špatně napsán, jelikož je zde uvedeno, že platím od 1.1. 15570 Kč, což není pravda. Do dnešního dne byl čistý nájem 15.000 a tím se ptám, jestli po podepsání tohoto dodatku může žádat o zpětné proplacení nájmu od 1.1.?

   Moc děkuji za případnou odpověď.

   Tomáš

  • #28834 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host
   • Tomáši, napsal jste: “Jsem nájemce bytu (…) na dobu určitou (…) a nyní mi přišel od pronajímatele dodatek …”

   Pokud je pravda co píšete, pak nedošlo k žádnému zvýšení nájemného. Dodatek k nájemní smlouvě musí být podepsán oběma stranami, jinak nezačne platit. Pronajímatel Vám poslal – jak tvrdíte – návrh dodatku k nájemní smlouvě. Vy ten dodatek nepodepíšete, takže k žádné změně nájemní smlouvy nedojde. Vaše nájemné je stále 15000 Kč měsíčně.

   Pokud jste nám ale v dotazu sdělil nepravdivé údaje, pak to může být nějak úplně jinak. Není nad to napsat rovnou pravdivě jak se věci skutečně mají.

    

    

   , že nepřišel Vám žádný “dodatek”. apsal jste: “”

  • #28839 Odpovědět
   Tomáš
   Host

   Dobrý den, jedná se možná o nedorozumění mé formulace.
   Tento dodatek o navýšení nájemného (obdržen včerejším dnem) je zatím podepsán pouze pronájímatelem. Dodatek jsem zatím nepodepsal a neodeslal pronajímateli. Jsde mi pouze o textaci, jestli je právně v pořádku a může se takto domáhat zpetného navýšení o míru inflace dle textace dodatku z předchozího příspěvku.

   Pokud narážíte na větu níže, tak jsem se přepsal a žádný jiný dodatek jsem v průběhu nájmu neobdržel:
   Nebo je upředňostňován dodatek ve smlouvě 3.1, že může navyšovat každý rok o míru inflace (vyhlášené ČSÚ) a tím pádem se mi nájemné automaticky navyšuje o mezirošní inflaci a mám tak automaticky bez vyzvání platit navýšený nájem od 1.1.? (Nehledě na dobu určitou a neurčitou?)

   Myšleno tak, že v nájemní smlouvě si určuje právo na meziroční navýšení nájemného o míru inflace. Co jsem četl vyjádření některých právníků, kdybych měl smlouvu na dobu neurčitou a byla by v nájemní smlouvě textace, že má právo na meziroční zvýšení nájmu o míru inflace (vyhlášené ČSÚ), tak má nájemce automaticky od 1.1. platit zvýšený nájem, ale že je ze strany pronajímatel pouze slušnost na to upozornit nájemce – mám smlouvu na dobu určitou, tak by se na tuto textaci navýšení nemělo vztahovat? Smlouva mi končí v srpnu tohoto roku s možností prodloužení.

   Nevím, jestli si rozumíme.

   Děkuji.

   Tomáš

   • #28841 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host
    • Napsal jste: “Co jsem četl vyjádření některých právníků, …” 

    Zapomeňte na nesmysly, které jste kdesi četl. Nejste povinen platit zvýšené nájemné automaticky. V článku 3.1 nájemní smlouvy máte uvedeno, že pronajímatel si vyhrazuje právo zvyšovat nájemné v souladu s §2248 NOZ . Z toho plyne, že žádné automatické zvýšení nenastává, a už vůbec ne ke dni 1. ledna. Zvýšení nájemného musí pronajímatel nájemci řádně oznámit. K žádnému zvýšení však nedošlo, jestliže pronajímatel nájemci nic čas a řádně neoznámil.

    A tímto jednostranným oznámením může zvýšit nájem pouze “každoročně”, to jest nejdříve po jednom roce ode dne kdy byla výše nájemného mezi stranami sjednána.  Možnost změny nájemného před uplynutím jednoho roku by musela být v nájemní smlouvě výslovně uvedena. Stačí se podívat na právní úpravu  obdobného případu v § 2249: K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno (…) se nepřihlíží.  

  • #28840 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Ještě doplním tuto informaci. Podle § 2248 občanského zákoníku platí pro nájem bytu, že strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Ve Vaší nájemní smlouvě je toto ujednání obsaženo v článku 3.1.

   Z uvedeného plyne, že pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné jednostranně, a to nejdříve po jednom roce od počátku nájmu (nebo od posledního zvýšení nájemného). To jest: bude mít právo zvýšit nájemné doručením oznámení nájemci. Zvýšení nastane od následujícího měsíce po doručení – ve Vašem případě by se jednalo o novou výši nájemného nejdříve od září 2022. V té době však už bude Váš nájem ukončen.

   Jestliže pronajímatel Vám zaslal pouhou nabídku k dobrovolnému sjednání dodatku k nájemní smlouvě, pak se ovšem nejedná o oznámení podle článku 3.1 nájemní smlouvy. Pronajímatel ponechává zcela na Vaší úvaze, zda přistoupíte či nepřistoupíte na nezávaznou nabídku zvýšení nájemného se zpětnou účinností. Můžete tuto nabídku ignorovat, jak už jsem Vám napsal.

   Na závěr pouze teoreticky podotýkám, že článek 3.1 je neurčitý, protože neuvádí o kterou “míru inflace” se má jednat. Mělo by se jednat o jeden ze čtyř údajů, které používá Český statistický úřad, ale nevíme který z těchto údajů to má být. Pronajímatel zjevně vyšel z hodnoty 3.8% (meziroční míra inflace za kalendářní rok 2021), to je však zjevně nesprávný a nepoužitelný údaj. Vy jste sjednal nájemní smlouvu až v srpnu 2021, takže je vyloučeno započítávat inflaci za období leden až srpen 2021. Za měsíce září až prosinec 2021 činila souhrnná meziměsíční míra inflace 1.8%.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na: Zpětné navýšení nájmu u smlouvy na dobu určitou

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: