změna ve stanovách

 • Toto téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel lake a poslední změna proběhla před 1 rokem a 12 měsíci.
 • Vytvořil
  Téma
 • #10969 Odpovědět
  Evina
  Host

  Dobrý den, pokud se na shromáždění hlasuje o změně ve stanovách, která se týká hlasování o změně účelu užívání stavby a o změně stavby, jak je to ? Musí to odsouhlasit 75% všech vlastníků a nebo 50% přítomných? Nyní máme 75% hlasů všech vlastníků. Je možné vůbec toto změnit, když se to týká velkých investic, které vlastníky finančně zatíží? Opravené stanovy se znovu tisknou a nebo postačuje něco jako “dodatek ” ke stanovám ? Je to přípustné ?Děkuji Evina

   


Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Odpovědi
  • #10970
    Malý
   Host

   Dotaz má více bodů, jež musíte vyřešit samostatně:

   1. Změna stanov = musíte řádně svolat schůzi shromáždění vlastníků, kde bude na pořadu bod Změna stanov a kdy na přání zájemců jim musíte dodat návrh změn (anebo celých stanov). Schůze se svolává a na ní se hlasuje podle stanov starých. Nové stanovy platí od jejich schválení, není-li v usnesení jako počátek platnosti stanoven jiný termín. Pokud stanovy platí od jejich schválení, lze již v následujícím bodu pořadu schůze jednat a hlasovat podle nových stanov.

   2. Nové stanovy můžete podle libosti projednávat, schvalovat a zveřejňovat pouze jako změnu starých, což je nepraktické, nebo jako nový celý dokument. Vždy raději pracujte s celým novým dokumentem.

   3. Kvórum pro změnu stavby, pro změnu užívání stavby = společné části stavby nejsou majetkem SVJ, shromáždění tak nemá teoreticky pravomoc o nich rozhodovat. Společné části jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, ti jsou pouze shodou okolností členy SVJ. Spoluvlastníci rozhodují  jednomyslně (100 %), neboť nelze žádnému ze spoluvlastníků krátit jeho práva ke svému podílu, zmenšovat nebo zvětšovat jeho majetek či disponovat jeho pohledávkou za SVJ (jeho peníze vložené na účet SVJ formou záloh na provoz, údržbu a opravy).

   4. Významné změny nemovitosti = k tomu slouží smlouva o výstavbě, kde se musí vše do detailu dohodnout, od projektu, stavební činnosti, ekonomického zajištění až po změnu práv účastníků. Musí ji podepsat všichni spoluvlastníci. Připomínám, že ve stanovách svého SVJ jistě máte účel spolku, jímž je správa domu, a tou není jeho přestavba.

   5. SVJ může v některých případech spoluvlastníky zastupovat (například existuje povinnost SVJ vkládat do katastru změněné Prohlášení vlastníka, i když to není dokument SVJ, ale spoluvlastníků). Ale rozsáhlejší práce na smlouvě o výstavbě se nedají ztotožnit se správou společných částí.

   Odpovědět
   • #10973
    Pavel Pavel
    Účastník

    Pane Malý,

    omezím se jen na 2 připomínky.

    K bodu 2)

    Není pravda, že  “Nové stanovy můžete….zveřejňovat pouze jako změnu starých”.

    Nové stanovy se musí ukládat v úplném znění do sbírky listin viz § 66/a zákona č. 304/2013 Sb.

    Praktické je pro jednání shromáždění předložit návrh změn stanov a úplné znění stanov po změně.

    K bodu 3)

    Není pravdou, že o změně stavby nerozhoduje shromáždění.

    Do správy domu podle § 1189/1 NOZ patří mj. změny společných částí a změna užívání. K tomu byly SVJ ustaveny.

    O opravě a stavebních úpravách společných částí rozhoduje podle § 1208/f/7  NOZ shromáždění.

    Jenom blázen by si dal do stanov 100%, to se pak už nic na společných částech nedá udělat.

    Hezký den!

     

    Odpovědět
  • #11680
    lake
   Host

   Elvino, zřejmě si pletete změnu stanov se změnou stavby. To jsou dvě různé věci. Stavbu nelze měnit většinovým hlasováním na shromáždění! Totéž platí i pro změnu účelu užívání stavby.

   Nový Občanský zákoník přesně uvádí jak postupovat: v první řadě je třeba dosáhnout dohody dotčených vlastníků, a ta musí být PÍSEMNÁ. Po sjednání této dohody teprve mohou o věci – také povinně PÍSEMNĚ – hlasovat vlastníci jednotek, a to takovou většinou, která je určena v Prohlášení vlastníka budovy.

   Může jít o většinu prostou (nadpoloviční), nebo o většinu kvalifikovanou (např. 3/4 či 3/5 všech), nebo může změna stavby/užívání stavby být podmíněna souhlasem všech vlastníků jednotek. My ovšem neznáme vaše Prohlášení vlastníka, takže si to musíte zjistit Vy sama.

   Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na: změna ve stanovách

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?