výzva k odstranění předokenních žaluzií

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt výzva k odstranění předokenních žaluzií

 • Toto téma obsahuje celkem 13 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel lokyloky a poslední změna proběhla před 4 měsíci a 1 týdnem.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #29648 Odpovědět

   Zdravím, koupili jsme byt a při rekonstrukci jsme si nechali udělat předokenní žaluzie. Nyní, po dvou týdnech od jejich instalace jsme dostali výzvu od SVJ, abychom je jako nepovolené odstranili. Vše bylo na naše náklady, nikomu naše žaluzie vadit nemohou. Mají na to právo?

  • #29649 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Přečtěte si stanovy.

   • #29650 Odpovědět
    MilanMkujbcmku03375
    Host

    Možná by to chtělo ještě přečíst si prohlášení vlastníka a kupní smlouvu.

    • #29651 Odpovědět
     Ladislav Laker
     Host

     Dvakrát ne.

     • Ne, kupní smlouva je naprosto bezvýznamná.
     • Ne, prohlášení je naprosto bezvýznamné pro určení oprávnění právnické osoby SVJ. Prohlášení určuje jen vztahy mezi vlastníky jednotek navzájem.

     Tazatel si musí přečíst stanovy SVJ, jak už jsem mu napsal. Nenajde-li v nich nic k věci, pak může odepsat na adresu SVJ a požádat aby mu SVJ sdělilo na základě které právní skutečnosti se členové výboru domnívají, že SVJ je oprávněno rozhodovat o vnějších žaluziích na okně bytu. A počkal bych si na odpověď.

     Napadají mne některé možné odpovědi, ale nemá cenu hádat. Ať to SVJ vlastníkovi sdělí.

    • #29655 Odpovědět
     MilanMkujbcmku03375
     Host

     V některých kupních smlouvách bývá uvedeno, co vlastně kupujete (rozsah). V prohlášení vlastníka je to zpravidla blíže specifikováno. U nás např. je v něm uvedeno, že lodžie není součástí kupovaného bytu apod. Proto si myslím, že nejlépe bude si všechny 3 dokumenty dobře prostudovat.

    • #29656 Odpovědět
     Ladislav Laker
     Host

     Pane mku03375, Vy zde fantazírujete. Nerozumíte co jsem napsal? Obsah kupní smlouy je naprosto bezvýznamný.

     Kupní smlouva je pro SVJ jen kus papíru, který ikdo nebude ani číst. Proč by měl? Totéž platí pro ostatní vlastníky jednotek. Jim je přece úplně jedno co si dal jakýsi pan A do kupní smlouvy s panem B. Nikdo se nebude zabývat nějakou kupní smlouvou, která se jich netýká.

      

   • #29690 Odpovědět

    Tak se to u nás posunulo. Okno patří do společných částí domu a výbor trvá na odstranění. V listopadu má být členská schůze, tak bych chtěla, aby to rozhodli všichni, jestli to musíme odstranit nebo ne, nechci aby to rozhodoval jenom výbor. To snad můžu chtít, ne?

    • #29691 Odpovědět
     MilanMkujbcmku03375
     Host

     Jak již zde pan L.L. psal – přečtěte si stanovy. Potom můžete přemýšlet nad tím, jak přesvědčíte výbor (ev. i shromáždění vlastníků), že nechcete žaluzie odstraňovat.

    • #29692 Odpovědět
     Ladislav Laker
     Host

     Petule, nezachovala jste se podle mé rady. Nepřečetla jste si stanovy. Někteří zde pokládají dotazy, ale pak si myslí že jsou chytřejší a neřídí se podle rad, které zde dostali.

  • #29693 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Ještě k tomu uvedu toto: Skutečnost že okna jsou společná je bezvýznamná. Neznamená to že by tazatelka měla povinnost odstranit z nich své předokenní žaluzie. 

   Nejvyšší soud České republiky rozhodl v rozsudku 26 Cdo 1583/2021-119 ze dne 15.09.2021, že “vlastník jednotky je oprávněn mít trvale umístěn ocelový vrut s okem celkové délky 88 mm, z toho 55 mm zašroubovaný do hmoždinky ve společné betonové zdi, nad svým garážovým stáním č. 93 v 2. podzemním podlaží v domě č. p. XXX v obci YYY”.  Soud dospěl k závěru, že se nepodařilo prokázat, že by samotné upevnění oka do zdi bránilo ostatním spoluvlastníkům v užívání této společné části, ani že by jim to podstatně – nad míru přiměřenou poměrům – ztěžovalo užívání společné části.

   Jistě uznáte sami: Když samotný Nejvyšší soud nespatřuje nic závadného ve vyvrtání díry a vsazení ocelového vrutu s okem (celkové délky 88 mm, z toho 55 mm zašroubovaný do hmoždinky ve zdi), pak pouhé upevnění předokenních žaluzií na společná okna je také jen nepodstatná drobnost, která mění společné části jen v nepodstatné (nepatrné) míře.

    

   • #29703 Odpovědět
    MilanMkujbcmku03375
    Host

    Jen drobnost – z Vámi citovaného rozhodnutí není zřejmé, zda byl dům zateplený či nikoliv. Byl-li zateplený, potom by se porušení vrstvy zateplovacího materiálu projevilo poněkud negativně na tepelné “pohodě” uvnitř domu. V našem SVJ jsme několik let po zateplení nechali renovovat fasádu za celkem slušný peníz. O umístění předokenních žaluzií byl výbor jednou majitelkou také požádán. Po konzultaci s dodavatelem bylo žadatelce povoleno umístění těchto žaluzií s tím, že jejich ukotvení provede odborná firma pod dohledem firmy, která prováděla renovaci, a na náklady žadatelky, protože bude třeba provést opravu narušených částí fasády.

  • #29707 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Tazatelka Petule se ai slovem nezmínila o tom že by snad při instalaci žaluzií poškodila nějakou zateplovací vrstvu na fasádě. Ani SVJ nic takového netvrdilo – Petule to popsala jasně v úvodním dotazu:

   • “… jsme dostali výzvu od SVJ, abychom je jako nepovolené odstranili.”

   Stále nemáme od tazatelky žádnou informaci ohledně toho tvrzeného “povolení”. On měl někdo právo někomu něco povolit? Má ten údajný “povolovatel” vůbec oprávnění povolovat či zakazovat předokenní žaluzie? Z které právní skutečnosti toto údajné právo dovozuje?

   Je připomenu, že  v případu z rozsudku 26 Cdo 1583/2021-119 se statutáři SVJ domnívali, že mají právo zakázat hmoždinku kotvenou ve společné zdi. Dokonce tu hmoždinku nechali násilím odstranit (načež se vlastník obrátil na soud). Soud pak dospěl k názoru, že právnické osobě SVJ do toho nic není, a vrátil věc soudu nalézacímu k novému rozhodnutí.

   Je možné, že SVJ z onohorozsudku bude povinno zaplatit kvůli jedné hmoždince desítky tisíc Kč za zbytečný a prohraný spor. Proto se snažím zjistit z čeho SVJ v domě tazatelky dovozuje své oprávnění. Přímo ze zákona nic takového neplyne.

   • #29713 Odpovědět

    Okna i fasáda jsou tady součástí společných částí domu, proto je prý nutné si od SVJ předem vyžádat souhlas. Podle diskusí zde je to ale ze strany SVJ bezpředmětné a žaluzie můžeme mít dál. Děkuji všem

  • #29714 Odpovědět
   lokyloky
   Účastník

   Jestliže ve stanovách je uvedeno, že “Vývěsky, informační tabule, antény a jiná obdobná zařízení mohou být ve společných prostorách a na domě umísťovány pouze se souhlasem výboru společenství” musí tedy takový vlastník si vyžádat souhlas výboru s umístěním daných předokenních žaluzií? Co když velikost špalety neumožňuje takové umístění žaluzie, aniž by byla porušena fasáda a spolu s ní i zateplení?

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
Odpověď na: výzva k odstranění předokenních žaluzií

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner