Vystehovaní nájemce se smlouvou na dobu určitou.

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Vystehovaní nájemce se smlouvou na dobu určitou.

 • Toto téma obsahuje celkem 15 odpovědí. Do diskuze (3 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 10 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 11 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #12457 Odpovědět
   Stepan
   Host

   Dobrý den,

   Nedávno na mě byl přepsán byt po pra-rodičích. Byt je momentálně pronajmut se smlouvou na dobu určitou do roku 2022. Byt bych samozřejmně rád začal užívat já jelikož do ted sám bydlím v nájmu.

   Jaké jsou moje možnosti v tomhle případě? Případně jak bych měl postupovat pokud chci nájemní smlouvu ukončit a nastěhovat se do svého bytu.

   Předem děkuji.

  • #13395 Odpovědět
   Mgr. Jan EisenreichMgr. Jan Eisenreich
   Účastník

   Obecně platí, že u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou je zákonem chráněno postavení nájemce jako slabší smluvní strany a pronajímatele, který bude mít na určitou dobu „vše jisté“.  Změna vlastnictví předmětu nájmu pak nezakládá právo jakékoliv strany nájemní smlouvu vypovědět. Ve Vašem případě je pak nutné prostudovat uzavřenou nájemní smlouvu, která může obsahovat zákonem nezmíněné výpovědní důvody, i vzhledem k relativně dlouhé nájemní době se domnívám, že smlouva výpovědní důvody obsahovat bude. Dle § 2229 OZ pak platí že:

   „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“

   Jestliže smlouva nebude obsahovat některý z výpovědních důvodů, přichází rovněž v úvahu ukončit nájem s nájemcem prostřednictvím společné dohody. Jestliže toto nebude ve Vašich možnostech, je pak třeba zvážit následující:

   Zákon pak obsahuje výčet výpovědních důvodů, jež přicházejí v úvahu u nájmů na dobu určitou, ty jsou však velmi omezené. Obecně platí, že pro pronajímatele je výhodnější zvolit smlouvu na dobu určitou na krátké období. To je totiž nejúčinnější způsob, jakým se pronajímatel může chránit před nezodpovědným nájemníkem a nemusí prokazovat porušování povinností. Otvírá se mu tak navíc prostor pro možné zvyšování nájemného při prodlužování smlouvy. Výpovědní důvody pak jsou velmi omezené zákonem.

    

   Jedná se o § 2288 OZ:

   (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době

   a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

   b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

   c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

   d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

    

   Obávám se, že pro detailnější odpověď bychom museli znát veškeré parametry smlouvy a další rozhodné skutečnosti pro zvážení všech dalších možností. Výše uvedené však rámcově odpovídá na Váš dotaz.  Pro úplnost dodávám, že výpověď musí být v písemné formě a výpovědní doba počíná běžet v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena nájemci.

  • #18651 Odpovědět
   KATARINA
   Host

   Výpovědní důvod u Nájemní smlouvy na dobu určitou.

   Nájemník má smlouvu na dobu určitou.V bytě bydlí nájemník a jeho osoba blízká.Obývají byt ve 2NP. rodinného domu.Vlastník nemovitosti ,který delší dobu pobýval mimo dům , delegoval své pravomoci k pronajímání bytu ,,plnou mocí” svoji osobu blízkou,která bydlí v bytě téže nemovitosti v 1 NP. toho samého domu.Nyní se změnou okolností vlastník  dostal do situace,že potřebuje pronajatý byt k vlastní potřebě.Prozatím bydlí i s malým dítětem v nemovitosti ,určené k indviduelní rekreaci.Tato nemovitost je v zimním období nevhodná k trvalému bydlení s děckem.

   Nájemník,převážně bydlí u své přítelkyni a sporadicky pouze  naštěvuje,osobu blízkou.

    

   • #27704 Odpovědět
    Marcela
    Host

    Dobrý den ,chtěla bych se zeptat

    pred par lety na mě napsala babicka její byt který doteď spravovali rodiče.Já jsem již plnoletá a chtěla bych se do toho bytu nastěhovat co nejdříve,ale v bytě žije nájemník který má smlouvu na dobu určitou.

    Můžu ho ze smlouvy vypovědět ze potřebuji byt pro vlastní účely bydlení ,nebo jaké mám možnosti jak postupovat .

    dekuji

  • #19808 Odpovědět
   Malý
   Host

   Pokud budeme brát na pomoc znění § 2288, je nutno jej citovat celý včetně odstavců (2) a (3):

    

   § 2288

   (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

   a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

   b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

   c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

   d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

    

   (2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

   a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

   b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

    

   (3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

  • #23210 Odpovědět
   Martin Vrchota
   Host

   Dobrý den,bydlíme v družstevním bytě,byt máme pronajatý na dobu určitou,podmínkou pronájmu bylo pracovat v podniku,který být pronajímá,z počátku jsme pracovali s přítelkyní oba v tomto podniku,nyní pracuje pouze přítelkyně,na ní je smlouva o nájmu sepsána.Teď po skončení nájemní smlouvy nechce zaměstnavatel nájem prodloužit,uvádí důvod,že nájemní smlouva skončila a potřebuje být pro svého zaměstnance.Chápu toto jednání jako nějakou formu msty za mou podanou výpověď ze zaměstnání,protože přítelkyně,jako zaměstnanec,má také právo na byt.Prosím poraďte co máme dělat.

   Děkuji.

  • #23211 Odpovědět
   PavelPavel
   Účastník

   Martine,

   smlouva obecně je dohodou dvou či více stran.

   Pokud smlouva skončila, tak si jedna strana nemůže vynucovat, že bude smlouva pokračovat.

   Vaše přítelkyně žádné právo na bydlení nemá. Neuvádíte podle jakého předpisu by to mělo být. Já takový předpis neznám.

   Že celou situaci chápete jako “mstu” je zcela irelevantní.

   Ale pokud myslíte v kategorii “msty”, tak se přítelkyně může také “pomstít” a podat výpověď.

   Hezký den!

  • #23957 Odpovědět
   Anna Šulcová
   Host

   Dobrý den,v březnu 2020 jsme si našli pronájem rodinného domu.Smlouvu s majitelem máme podepsanou na dobu určitou na 5 let.Nyní se bohužel díky dluhům pronajímatele stalo,že dům byl vydražen v dražbě.Otázka zní.Může nás nový majitel vykázat z domu nebo se nájemní smlouva převádí na něj?Kdyby nám dal pokyn k vystěhování jaký čas dle zákona máme na vystěhování?Zatím tedy ještě neznáme člověka,který dum vydražil..Další věc je ta,že je to dvojdomek s dvěma čísly popisnými,máme pronajatý obě čísla i pozemky.Ale hodiny na el.proud jsou pouze u jednoho domu ale proud je zaveden i do druhého a stejně tak je to i u vodoměru ,ale opačně.Kanalizace bude pravděpodobně svedena do jedné..Podotýkám,že o dluzích a exekucích majitele,který nám oba domy pronajal,jsme informováni nebyli.Dozvěděli jsme se o nich náhodně,až když na nás zazvonil odhadce.Máme tři malé děti a Vaše brzká odpověd by nám velice pomohla.Jaká máme práva a jak vzniklou situaci řešit?Předem děkuji za odpověd .S pozdravem A.Šulcová

  • #23958 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Jestliže jde o nájem bytu podle občanského zákoníku, nájemní smlouva je platná i nadále. Vydražitel vstoupil do práv a povinností pronajímatele namísto původního vlastníka domu/bytu. Na obsahu nájemní smlouvy se tím nic nemění.

   Upozorňuji na to, že máte povinnost hradit nájemné i zálohy na služby spojené s užíváním bytů novému pronajímateli, a to ode dne příklepu v dražbě. Nový vlastník neuzná platby, které jste po dražbě snad poslali původnímu vlastníkovi.

  • #25720 Odpovědět
   Veronika
   Host

   Dobrý den,

   od září 2020 pronajímám byt jednomu páru (bydlí s nimi i dítě najemkyně). Bohužel kromě prvního nájmu jsem od nich nedostala ani korunu, dle smlouvy mají platit nájem převodem na bankovní účet. Ale začali mi lhát, že mi vše dali na ruku v hotovosti a já jim nevystavila PPD. Po 3 neuhrazenych najmech a několika stížnosti od sousedů, jsem jim zaslala výzvu k uhrazení, ale jelikož se nevyjadrili a ani do určitého data nic neuhradili, zaslala jsem jim 15.12.2020 okamžitou výpověď bez výpovědní lhůty,kde bylo uvedené že mi mají být bez zbytečného odkladu předat nejpozději však do jednoho měsíce. Bohužel mi byt předat nechtějí, vyhrožují mi smrti, a že je z bytu minimálně dva roky nedostanu. Nájemní smlouvu jsme měli na dobu určitou do 31.8.2021.

   Predzalobni vyzvu k vyklizení bytu také ignorují.

   Dokonce tam vykrikuji, že pokud budou muset opustit byt, tak to tam vyhodí do povětří. Najemník porušil plombu od elektřiny a sousedka ho viděla jak do toho vrtá a strká šroubovák, nakonec si tam bez svolení a bez oznámení dal nový jistic. Policie tohle vůbec neřeší. Je prosím vůbec někdo, kdo by mi mohl co nejrychleji pomoci? Jsem na mateřské a celá moje materska jde na hypoteku za byt a na jejich energie.

   Prosím o radu.

    

   Mockrát děkuji a přeji všem hezky den.

    

   Veronika

   • #25968 Odpovědět
    LiborNovy
    Host

    Bohužel je v Česku zákon silně na straně nájemníka. Z vašeho popisu je jasné, že jste pro to udělala maximum a nezbývá než jít k soudu. Dřív ho ze zákona nemůžete vystěhovat kvůli právu domovní svobody (které má nájemce i když neplatí nájem a smlouva už není platná, protože byt stále soustavně obývá). Více o postupech např. zde: [Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte

   • #26000 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Veroniko, nedbala jste na Vaše práva a nebránila jste Váš majetek před neoprávněnou okupací.  Co popisujete je smutný výsledek.

    V první řadě je nutné na toto myslet předem, V nájemní smlouvě uvést ve kterém okamžiku nájem skončí. K tomu si s nájemcem sjednáte, že v tom okamžiku bude byt volný bez jakýchkoliv dalších podmínek (a mezi stranami se sjednává, že nájemce není povinen při skončení nájmu odevzdat pronajímateli klíč a že byt je odevzdán (uvolněn) uplynutím doby nájmu bez toho, že by muselo uskutečnit fyzické předání bytu a bez toho že by pronajímatel obdržel od nájemce klíč). Také je vhodné sjednat, že pokud nájemce ponechá v bytě věci a vybavení při skončení nájmu, jedná se o věci opuštěné, které  mohou být pronajímatelem odstraněny na náklady nájemce.

    Jestliže nájem má skončit např. 15.11.2021 v 16:59:59 hodin, pak je třeba mít v předstihu sjednanou novou nájemní smlouvu s novým nájemcem, a to od 15.11.2021 17:00:00 hodin. Tato osoba je od 17:00 hodin oprávněným nájemcem a byt se stal (úderem sedmnácté hodiny) jeho obydlím. Obydlí je chráněno zákonem.

    Nový nájemce vstoupí do svého obydlí (nejlépe se dvěma kamarády – boxery či vzpěrači) a vyhodí odtud vetřelce, kterého v bytě přistihne.

    Hotovo.

  • #28300 Odpovědět
   Ivan
   Host

   Dobrý den máme smlouvu na měsíc I kdys písem že majitelce chcem zaplatit nedluzime na nájmu má naší kaukci i přesto nás vyhazuje co dělat kdys nemáme kam jít jak narychlo říkali SME majitelce zeji zaplatíme a kdys nechce tak ať nás vystěhuje soudní cestou proto nani podáme třešně oznámení co tady zlidmi dělá

   • #28301 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Ivane, klidně ty třešně podejte.

    Na Váš případ (nájem na jeden měsíc) se vůbec nevztahují ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu. Jde o krátkodobé ubytování. Nemáte tedy v tom bytě obydlí. Nejste chráněn zákonem. Majitelka bytu Vás může vyhodit vteřinu po tom, co vám skončí smlouva.

    A když se oháníte soudem a trestním oznámením, tak tedy majitelce přeji, aby se jí podařilo zbavit se Vás co nejdříve.

     

     

  • #30500 Odpovědět
   Leos Laska
   Host

   Dobry den, mame sjednanou smlouvu na dobu urcitou, majitel se rozhodl, ze  se chce do bytu nastehovat. Bohuzel mame ve smlouve napsane, ze muzou obe strany vypovedet smlouvu bez uvedeni duvodu a vypovedni lhuta je tri mesice. Mame nejake nastroje, jak se branit? Dekuji

  • #30501 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Spolehlivý nástroj jak se můžete bránit je ten, že si najdete jiný nájem a vypadnete z toho bytu.

   To je drzost – podepsal jste nájemní smlouvu, ale dodržovat ji se Vám už nechce???

Aktuálně je na stránce zobrazeno 11 vláken odpovědí
Odpověď na: Vystehovaní nájemce se smlouvou na dobu určitou.

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner