Vystehovaní nájemce se smlouvou na dobu určitou.

 • Začal
  Téma
 • #12457 Reakce
  Stepan
  Guest

  Dobrý den,

  Nedávno na mě byl přepsán byt po pra-rodičích. Byt je momentálně pronajmut se smlouvou na dobu určitou do roku 2022. Byt bych samozřejmně rád začal užívat já jelikož do ted sám bydlím v nájmu.

  Jaké jsou moje možnosti v tomhle případě? Případně jak bych měl postupovat pokud chci nájemní smlouvu ukončit a nastěhovat se do svého bytu.

  Předem děkuji.

Zobrazujeme 4 reakce
 • Author
  Reakce
  • #13395

   Obecně platí, že u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou je zákonem chráněno postavení nájemce jako slabší smluvní strany a pronajímatele, který bude mít na určitou dobu „vše jisté“.  Změna vlastnictví předmětu nájmu pak nezakládá právo jakékoliv strany nájemní smlouvu vypovědět. Ve Vašem případě je pak nutné prostudovat uzavřenou nájemní smlouvu, která může obsahovat zákonem nezmíněné výpovědní důvody, i vzhledem k relativně dlouhé nájemní době se domnívám, že smlouva výpovědní důvody obsahovat bude. Dle § 2229 OZ pak platí že:

   „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“

   Jestliže smlouva nebude obsahovat některý z výpovědních důvodů, přichází rovněž v úvahu ukončit nájem s nájemcem prostřednictvím společné dohody. Jestliže toto nebude ve Vašich možnostech, je pak třeba zvážit následující:

   Zákon pak obsahuje výčet výpovědních důvodů, jež přicházejí v úvahu u nájmů na dobu určitou, ty jsou však velmi omezené. Obecně platí, že pro pronajímatele je výhodnější zvolit smlouvu na dobu určitou na krátké období. To je totiž nejúčinnější způsob, jakým se pronajímatel může chránit před nezodpovědným nájemníkem a nemusí prokazovat porušování povinností. Otvírá se mu tak navíc prostor pro možné zvyšování nájemného při prodlužování smlouvy. Výpovědní důvody pak jsou velmi omezené zákonem.

    

   Jedná se o § 2288 OZ:

   (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době

   a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

   b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

   c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

   d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

    

   Obávám se, že pro detailnější odpověď bychom museli znát veškeré parametry smlouvy a další rozhodné skutečnosti pro zvážení všech dalších možností. Výše uvedené však rámcově odpovídá na Váš dotaz.  Pro úplnost dodávám, že výpověď musí být v písemné formě a výpovědní doba počíná běžet v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena nájemci.

   Reakce
  • #18651
    KATARINA
   Guest

   Výpovědní důvod u Nájemní smlouvy na dobu určitou.

   Nájemník má smlouvu na dobu určitou.V bytě bydlí nájemník a jeho osoba blízká.Obývají byt ve 2NP. rodinného domu.Vlastník nemovitosti ,který delší dobu pobýval mimo dům , delegoval své pravomoci k pronajímání bytu ,,plnou mocí” svoji osobu blízkou,která bydlí v bytě téže nemovitosti v 1 NP. toho samého domu.Nyní se změnou okolností vlastník  dostal do situace,že potřebuje pronajatý byt k vlastní potřebě.Prozatím bydlí i s malým dítětem v nemovitosti ,určené k indviduelní rekreaci.Tato nemovitost je v zimním období nevhodná k trvalému bydlení s děckem.

   Nájemník,převážně bydlí u své přítelkyni a sporadicky pouze  naštěvuje,osobu blízkou.

    

   Reakce
  • #19808
    Malý
   Guest

   Pokud budeme brát na pomoc znění § 2288, je nutno jej citovat celý včetně odstavců (2) a (3):

    

   § 2288

   (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,

   a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

   b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

   c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

   d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

    

   (2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

   a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

   b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

    

   (3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

   Reakce
  • #23210
    Martin Vrchota
   Guest

   Dobrý den,bydlíme v družstevním bytě,byt máme pronajatý na dobu určitou,podmínkou pronájmu bylo pracovat v podniku,který být pronajímá,z počátku jsme pracovali s přítelkyní oba v tomto podniku,nyní pracuje pouze přítelkyně,na ní je smlouva o nájmu sepsána.Teď po skončení nájemní smlouvy nechce zaměstnavatel nájem prodloužit,uvádí důvod,že nájemní smlouva skončila a potřebuje být pro svého zaměstnance.Chápu toto jednání jako nějakou formu msty za mou podanou výpověď ze zaměstnání,protože přítelkyně,jako zaměstnanec,má také právo na byt.Prosím poraďte co máme dělat.

   Děkuji.

   Reakce
  • #23211
   Pavel Pavel
   Participant

   Martine,

   smlouva obecně je dohodou dvou či více stran.

   Pokud smlouva skončila, tak si jedna strana nemůže vynucovat, že bude smlouva pokračovat.

   Vaše přítelkyně žádné právo na bydlení nemá. Neuvádíte podle jakého předpisu by to mělo být. Já takový předpis neznám.

   Že celou situaci chápete jako “mstu” je zcela irelevantní.

   Ale pokud myslíte v kategorii “msty”, tak se přítelkyně může také “pomstít” a podat výpověď.

   Hezký den!

   Reakce
Zobrazujeme 4 reakce
V reakci na: Vystehovaní nájemce se smlouvou na dobu určitou.

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Log in with your credentials

Forgot your details?