Výše nákladů na ÚT za celé zúčtovací období

 • Vytvořil
  Téma
 • #2374 Odpovědět
  František
  Host

  Rozúčtování nákladů na ÚT upravuje zákon 67/2013 , vyhláška 269/2015 a příslušný
  metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj.

  Může firma provádějící pro SVJ příslušné výpočty “dotvářet” (nad rámec ustanovení
  těchto listin) rozúčtování svými postupy? Na příklad, že při změně vlastníka bytu
  během zúčtovacího období ke dni 15. 9.2017 zadá do zpracování “dva menší byty”;
  první o započitatelné ploše 60,5% a druhý o 39,5% z celkové započitatelné plochy bytu?
  A potom dokonce u nich provádět i kontrolu výsledku na přípustné meze průměrných nákladů
  na  1 m2, a event. i jejich opravu dle překročené hranice!?

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #2646

    

   Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období postupuje se při rozúčtování nákladů na vytápění dle § 5 vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb.  a to následovně:

   Základní složka nákladů na vytápění se rozdělí v poměru počtu dnů před a po termínu změny dle přílohy č. 3 podle skutečné klimatické náročnosti.

   Spotřební složka nákladů na vytápění se rozdělí dle odečtů naměřených hodnot bytových přístrojů s použitím přepočtových koeficientů a pokud nejsou odečty známy, tak stejně jako u základní složky v poměru počtu dnů před a po termínu změny dle přílohy č. 3 podle skutečné klimatické náročnosti.

   Pokud dojde ke změně příjemce služeb je rovněž při rozúčtování třeba dodržet § 3 odst 2) vyhlášky č. 269/2015 Sb. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice.

   Odpovědět

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Výše nákladů na ÚT za celé zúčtovací období

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?