výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí

 • Toto téma obsahuje celkem 6 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel ZdenekZdenek a poslední změna proběhla před 5 měsíci a 2 týdny.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #29396 Odpovědět

   Dobrý den, prosím o radu jak postupovat. V domě byly vyměněny stoupačky. Jiná firma, která následně prováděla plombování vodoměrů přitom sepsala soupis zjištěných závad. Protože se té týká i mého bytu, chtěl jsem do seznamu nahlédnout. Na mou písemnou žádost jsem dostal ústní odpověď, že “Jakýsi” dokument prý vznikl, ale jedná se prý pouze o interní dokument, který není určen k nahlížení. Domnívám se, že by mi mělo být umožněno se s dokumentem seznámit.

  • #29397 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Máte plnou pravdu. Podle  § 1179 platí, že vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet

   1. do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i
   2. do účetních knih a
   3. dokladů, a
   4. pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

   Dokladem je pouze takový dokument, kterým se dokládá právní skutečnost. Nevím zda dokument do kterého jste chtěl nahlížet dokládá nějakou právní skutečnost. Například:  dokladem je nepochybně soupis závad, obsahující seznam konkrétních porušení právního předpisu nebo nedodržení příslušné normy ČSN. Osobou která porušuje právní předpis, případně nedodržuje technickou normu, je SVJ.  Takový papírový dokument je nepochybně také dokladem. Máte tedy právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj opisy, výpiys a kopie, a to i opakovaně.

   Pokud by se nejednalo o doklad, ale o jiný dokument, i v tom případě máte právo nahlížet, a to za podmínky že nahlížením lze realizovat Vaše právo podle § 1179 věta první: “… seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje”.  Příklad:

   • Máte právo nahlížet do nezávazných nabídek na zateplení domu, jestliže výbor podle nich vybral zhotovitele – máte právo přesvědčit se zda statutáři při výběru jednali s péčí řádného hospodáře.
  • #29435 Odpovědět
   ZdenekZdenek
   Účastník

   Pane Petře,

   ze zákona máte právo nahlížet do
   1. do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i
   2. do účetních knih a dokladů.
   Výbor, který před vlastníky nic netají, nemá problém jim k nahlédnutí předložit jakýkoliv dokument společenství. Ve Vašem případě se ale výbor rozhodl některé dokumenty Vám k nahlédnutí nepředložit. Pokud ho k tomu nepřimějete jednáním nebo předžalobní výzvou, nezbude Vám, než se svého práva “nahlížení” domáhat u soudu.
   V tom případě ale až soud rozhodne, zda Vámi požadovaný dokument je či není “účetním dokladem” a zda máte právo do něj nahlédnout.

   • Odpověď byla upravena před 5 měsíci a 2 týdny uživatelem ZdenekZdenek.
   • #29438 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Zdenek se mýlí když omezuje právo nahlížení pouze na účetní doklady. Zákon ovšem takové nesmyslné omezení neobsahuje! Takže raději zopakuji co už jsem napsal prve:

    • Vlastník má právo nahlížet do jakýchkoliv dokladů které má SVJ v držení – bez ohledu na to zda jde či nejde o účetní doklad. Soud tedy nemá žádný důvod zkoumat zda požadovaný doklad je zároveň i účetním dokladem.
    • Vlastník má právo nahlížet do jakéhokoliv dokumentu – i do takového který není dokladem; musí však k tomu tvrdit a prokazovat, že právě tento dokument mu umožní “seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje”.

     

     

     

  • #29439 Odpovědět
   ZdenekZdenek
   Účastník

   Pane Lakere,

   je (zcela) bezvýznamné, jaký výklad nabízíte k § 1179 NOZ a ano, také můj výklad je bezvýznamný. V každém případě, pokud se výbor rozhodne požadované dokumenty k nahlížení nepředložit, bude se muset vlastník svého práva domáhat u soudu, a teprve až soud rozhodne o výkladu předmětného ustanovení. Já jsem jen dotyčného vlastníka upozornil na možná rizika, pokud se rozhodne spor s výborem řešit žalobou.

   Nebo snad máte pro vlastníka jiné řešení, jak do požadovaných dokumentů bude moci nahlédnout?

  • #29446 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Zdenku, napsal jste nesmysl který by mohl čtenáře uvést v omyl. Nesmysly budu zde vyvracet, bez ohledu na to že se to snažíte dodatečně okecat. Zákon se nezmiňuje o “účetních dokladech”. Zákonodárce použil pojem “doklady” bez jakéhokoliv přívlastku.

   Ostaě i důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku vyjadřuje zřetelně úmysl zákonodárce, aby vlastník jednotky měl výslovně vyjádřené zákonné právo seznámit se jak se hospodaří s jeho majetkem. Cituji z důvodové zprávy:

   • K § 1179: Vlastník jednotky má právo ověřit si, jak jsou dům a pozemek spravovány a jak se při správě domu hospodaří. I to vyplývá z jeho právního postavení jako spoluvlastníka společné věci. 

   Správu společných částí domu může nepochybně vykonávat i osoba která není účetní jednotkou a nevede účetnictví. Váš nesmyslný výklad by vedl k závěru, že tato osoba může odmítout vlastníkovi nahlížení do všech dokladů, protože se nejedná o “účetní doklady”.

    

    

  • #29447 Odpovědět
   ZdenekZdenek
   Účastník

   Pane Lakere,

   já se nesnažím nic okecat, já jen odpovídám na původní dotaz. Pokud jste ho četl celý a pozorně, tak vám jistě neunikla první věta: “Dobrý den, prosím o radu jak postupovat.”

   Co tedy poradíte tazateli jak má postupovat, když mu výbor odpírá právo nahlédnout do “soupisu zjištěných závad v souvislosti s plombováním vodoměrů”?

Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
Odpověď na: výbor nechce předložit dokument k nahlédnutí

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner