volba výboru SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu volba výboru SVJ

 • Toto téma obsahuje celkem 13 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel PavelPavel a poslední změna proběhla před 2 roky a 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #24313 Odpovědět
   Jarmila J.
   Host

   Dobrý den, našemu výboru skončil mandát a nevejdeme se už ani do tříměsíčního odkladu. Platí nějáké další prodloužení? Případně, jak máme nyní postupovat? Děkuji a hodně zdraví všem, Jarmila J.

  • #24317 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   V našem SVJ jsme na podobný problém málem narazili před několika léty, ale na obchodním rejstříku nás na to upozornili, že nový výbor musí být zvolen nejpozději v poslední den funkčního období výboru starého. Institut “pověřeného vlastníka” nelze použít (byl v původním občanském zákoníku).

   Hledal jsem, z čeho vyplývá Vámi zmiňovaný “tříměsíční odklad”, leč nikde jsem nic nenašel. Našel jsem, že funkce končí dnem uplynutí funkčního období. Mohl bych Vás požádat o sdělení zdroje k zmiňovanému odkladu?

  • #24318 Odpovědět
   PavelPavel
   Účastník

   Jarmilo,

   tříměsíčním odkladem jistě myslíte § 20/1 Lex Covid č. 191/2020 Sb. Jste si jistá, že se nevejdete do 3 měsíců?  Nějaké mimořádné opatření platilo stále viz např. stránky Ministerstva zdravotnictví.

   Zajímavá je také možnost podle § 20/3. Vždy by jeden člen výboru odstoupil a zbývající členové by ho kooptovali. Takto by se vyměnil celý výbor s mandátem do příštího shromáždění, které se bude moci uskutečnit někdy na jaře.

   Hezký den a hlavně zdraví!

    

   § 20

   (1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

   (2) Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období podle odstavce 1, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu neprodlužuje.

   (3) Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.

   (4) Členem voleného orgánu se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána.

  • #24319 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   Děkuji za info, netušil jsem, že v LEX COVID bude řešena problematika z této oblasti… Hodně na hraně, podle mého názoru, je kooptace člena do výboru zbylými členy výboru, když ve stanovách (zpravidla) i v NOZ je jasně uvedeno, že členy výboru volí shromáždění vlastníků coby nejvyšší orgán SVJ (§ 1208 písm. b), platné od 1.7.2020).

   Můj návrh by byl použít hlasování per rollam – to není v rozporu s ničím, jde jen o to, že to je administrativně náročnější (podle počtu členů).

  • #24320 Odpovědět
   PavelPavel
   Účastník

   mku03375,

   kooptace členů výboru stojí vedle § 1208 NOZ a byla možná již před novelou NOZ a před Covid 19.

   Prostřednictvím § 1221/1 NOZ se dostanete na § 246/2 NOZ, kde je kooptace i pro SVJ. Rozhodně není kooptace v rozporu s § 1208 NOZ.

   Navíc o kooptaci pojednává i § 20/3 Lex Covid.

   Trochu  na hraně by bylo, kdyby se takto kooptovali všichni členové stávajícího výboru. Ale je dost výjimečná doba a smyslem je umožnit voleným orgánům prodloužení platnosti mandátu.

   U nás končí mandát členům výboru a KK v 11/2021. Do té doby se to snad nějak uklidní.

   Hezký den!

  • #24341 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   2 Pavel – funkční období našeho výboru SVJ končí jen o pár měsíců dříve než u Vás.

   Pro případ, že nebude možno provést volby “klasickým” způsobem připravuji právě způsob per rollam, protože si nejsem zcela jist, že kooptace všech původních členů výboru do nového výboru (byť postupná) bude “stravitelná” i pro obchodní rejstřík.

   Zde bych doporučoval dotaz, na našem OR mi v jednom problému poradili a ještě jsem obdržel pochvalu, že je lépe se nejdříve zeptat, než potom řešit problém (šlo o to, že členům výboru končilo funkční období v různou dobu a výbor se volil celý nový, v novém složení).

   Přeji všem pěkný den a hlavně hodně štěstí a zdraví v této zamořené době.

  • #24342 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Diskutující mku03375 napsal: “… si nejsem zcela jist, že kooptace všech původních členů výboru do nového výboru (byť postupná) bude “stravitelná” i pro obchodní rejstřík”.

   Takový názor je ovšem mylný. Při kooptaci všech původních členů výboru nedochází ke změně ve složení výboru. Skutečnost že došlo ke kooptaci má pouze interní význam v rámci SVJ. Nevzniká zákonná povinnost ohlašovat tuto skutečnost rejstříkovému soudu. Žádná změna totiž nenastala.

   Pro pořádek uvádím, že příslušným rejstříkem je rejstřík společenství vlastníků jednotek. Nikoliv obchodní rejstřík.

  • #27250 Odpovědět
   Marek
   Host

   Dobrý den, chci se optat jak postupovat při zvolení nového výboru?To je myšleno od začátku do konce. Skončilo nám funkční období a budeme hlasovat o nove členy.Dekuji za odpověď.

  • #27891 Odpovědět
   Lenka
   Host

   Dobrý den, zajímalo by mě, jestli máte někdo zkušenost v následující věci. Výboru našeho domu končí 21.11. období. 15. proběhne shromáždění, kde je jedním z bodů právě volba nového výboru. Obávám se ale, že se nenajdou vhodní kandidáti, kteří by stávající členy nahradili. Ti totiž už nechtějí dále ve výboru působit.

   • #27892 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Lenko, nejste osamoceni. Zkušenost v této věci mají tisíce SVJ. Vlastníci jednotek chtějí bydlet, ale nechtějí se starat o svůj majetek. A co je nejhorší – nechtějí ani pořádně zaplatit někomu, kdo se jim o ten majetek postará.

    1. Máte možnost zvýšit odměny pro členy výboru tak, aby se nějací zájemci našli. Potom ovšem mohou být zvoleni neschopní zmatkaři, přilákaní jen vidinou peněz.
    2. Máte možnost změnit stanovy a ustavit si jako statutára jednu osobu – předsedu SVJ.  Je možno mu nabídnout stejnou částku, kterou brali dosavadní členové výboru dohromady; a ani nemusíte hlasovat o nějakém navýšení rozpočtu.
    3. Je možné hledat předsedu SVJ mimo členy SVJ: nejlépe pečlivá osoba, která má zkušenosti a dostatek času (důchodce/důchodkyně), možno blízký příbuzný některého vlastníka jednotky.
    4. Mnoho firem dnes nabízí služby profesionálního předsedy. Bude to ovšem dražší, než jsou vlastníci zvyklí.
    5. Nelze-li věc takto vyřešit, existuje ještě pojistka: soud může právnické osobě SVJ ustanovit opatrovníka. To bývá to nejhorší ze všech špatných řešení – jak finančně, tak funkčně.
    • #27893 Odpovědět
     MilanMkujbcmku03375
     Host

     2 Lenka: v našem SVJ jsme na tom stejně jen s malým rozdílem, že ještě před koncem volebního období bude odstupovat celý výbor.

     2 L.L.: děkuji za Váš příspěvek. V našem SVJ máme příští týden schůzi shromáždění vlastníků, na kterém odstoupí celý výbor. Na způsoby řešení neochoty pracovat ve výboru SVJ (viz Vaše body 1-4) jsem již vlastníky upozorňoval. Váš bod č. 5 mne nenapadl, ale jak píšete, to je to nejhorší ze špatných řešení. Pro jistotu jej také na shromáždění přednesu.

    • #27894 Odpovědět
     PavelPavel
     Účastník

     mku0337,

     opatrovník je nejen nejhorší řešení, ale opatrovník je také velmi krátkodobým řešením.

     Opatrovník podle § 487/2 NOZ bude “…usilovat o řádné obnovení činnosti statutárního orgánu právnické osoby….”, takže Vám zbývají prakticky pouze varianty 1 až 4.

     Hezký den!

  • #28836 Odpovědět
   Toman Jiří
   Host

   Při volbě nového výboru – máme účast 75% , je volba platná?

   • #28837 Odpovědět
    PavelPavel
    Účastník

    Jiří,

    z hlediska NOZ jste byli usnášeníschopní. Nepíšete kolik hlasů bylo pro. Z hlediska NOZ stačí nadpoloviční většina přítomných.

    Nicméně stanovy mohou (nesmyslně) zvýšit jak kvorum pro usnášeníschopnost, tak i kvorum pro jednotlivé hlasování. Takže nahlédněte do stanov.

    Hezký den!

     

Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 vláken odpovědí
Odpověď na: volba výboru SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: