volba výboru SVJ

 • Toto téma obsahuje celkem 6 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 1 měsícem.
 • Vytvořil
  Téma
 • #24313 Odpovědět
  Jarmila J.
  Host

  Dobrý den, našemu výboru skončil mandát a nevejdeme se už ani do tříměsíčního odkladu. Platí nějáké další prodloužení? Případně, jak máme nyní postupovat? Děkuji a hodně zdraví všem, Jarmila J.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #24317
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   V našem SVJ jsme na podobný problém málem narazili před několika léty, ale na obchodním rejstříku nás na to upozornili, že nový výbor musí být zvolen nejpozději v poslední den funkčního období výboru starého. Institut “pověřeného vlastníka” nelze použít (byl v původním občanském zákoníku).

   Hledal jsem, z čeho vyplývá Vámi zmiňovaný “tříměsíční odklad”, leč nikde jsem nic nenašel. Našel jsem, že funkce končí dnem uplynutí funkčního období. Mohl bych Vás požádat o sdělení zdroje k zmiňovanému odkladu?

   Odpovědět
  • #24318
   Pavel Pavel
   Účastník

   Jarmilo,

   tříměsíčním odkladem jistě myslíte § 20/1 Lex Covid č. 191/2020 Sb. Jste si jistá, že se nevejdete do 3 měsíců?  Nějaké mimořádné opatření platilo stále viz např. stránky Ministerstva zdravotnictví.

   Zajímavá je také možnost podle § 20/3. Vždy by jeden člen výboru odstoupil a zbývající členové by ho kooptovali. Takto by se vyměnil celý výbor s mandátem do příštího shromáždění, které se bude moci uskutečnit někdy na jaře.

   Hezký den a hlavně zdraví!

    

   § 20

   (1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

   (2) Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období podle odstavce 1, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu neprodlužuje.

   (3) Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.

   (4) Členem voleného orgánu se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána.

   Odpovědět
  • #24319
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   Děkuji za info, netušil jsem, že v LEX COVID bude řešena problematika z této oblasti… Hodně na hraně, podle mého názoru, je kooptace člena do výboru zbylými členy výboru, když ve stanovách (zpravidla) i v NOZ je jasně uvedeno, že členy výboru volí shromáždění vlastníků coby nejvyšší orgán SVJ (§ 1208 písm. b), platné od 1.7.2020).

   Můj návrh by byl použít hlasování per rollam – to není v rozporu s ničím, jde jen o to, že to je administrativně náročnější (podle počtu členů).

   Odpovědět
  • #24320
   Pavel Pavel
   Účastník

   mku03375,

   kooptace členů výboru stojí vedle § 1208 NOZ a byla možná již před novelou NOZ a před Covid 19.

   Prostřednictvím § 1221/1 NOZ se dostanete na § 246/2 NOZ, kde je kooptace i pro SVJ. Rozhodně není kooptace v rozporu s § 1208 NOZ.

   Navíc o kooptaci pojednává i § 20/3 Lex Covid.

   Trochu  na hraně by bylo, kdyby se takto kooptovali všichni členové stávajícího výboru. Ale je dost výjimečná doba a smyslem je umožnit voleným orgánům prodloužení platnosti mandátu.

   U nás končí mandát členům výboru a KK v 11/2021. Do té doby se to snad nějak uklidní.

   Hezký den!

   Odpovědět
  • #24341
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   2 Pavel – funkční období našeho výboru SVJ končí jen o pár měsíců dříve než u Vás.

   Pro případ, že nebude možno provést volby “klasickým” způsobem připravuji právě způsob per rollam, protože si nejsem zcela jist, že kooptace všech původních členů výboru do nového výboru (byť postupná) bude “stravitelná” i pro obchodní rejstřík.

   Zde bych doporučoval dotaz, na našem OR mi v jednom problému poradili a ještě jsem obdržel pochvalu, že je lépe se nejdříve zeptat, než potom řešit problém (šlo o to, že členům výboru končilo funkční období v různou dobu a výbor se volil celý nový, v novém složení).

   Přeji všem pěkný den a hlavně hodně štěstí a zdraví v této zamořené době.

   Odpovědět
  • #24342
    Ladislav Laker
   Host

   Diskutující mku03375 napsal: “… si nejsem zcela jist, že kooptace všech původních členů výboru do nového výboru (byť postupná) bude “stravitelná” i pro obchodní rejstřík”.

   Takový názor je ovšem mylný. Při kooptaci všech původních členů výboru nedochází ke změně ve složení výboru. Skutečnost že došlo ke kooptaci má pouze interní význam v rámci SVJ. Nevzniká zákonná povinnost ohlašovat tuto skutečnost rejstříkovému soudu. Žádná změna totiž nenastala.

   Pro pořádek uvádím, že příslušným rejstříkem je rejstřík společenství vlastníků jednotek. Nikoliv obchodní rejstřík.

   Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
Odpověď na: volba výboru SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?