úroky z kauce při pronájmu bytu

Zvolená otázka obsahuje celkem 10 odpovědí. Do diskuze (3 hlasy) se naposledy zapojil uživatel Pavel Pavel a poslední změna proběhla před 2 t, 5 d.

 • Tvůrce
  Téma
 • #8619 Odpovědět

  Jitpak

  Zdravím, bydlím v pronajatém bytě, kde jsem na počátku složila kauci ve výši jednoho nájemného. Nyní budu smlouvu vypovídat. Mám právo požadovat za tři roky bydlení kromě vrácení kauce také úrok z kauce?

 • Autor
  Odpovědi
 • #8621
  Martin Černý Martin Černý 
  Uživatel

  Dobrý den,
  Váš nárok na úrok z jistoty (kauce) vyplývá přímo z §2254, odst. 2 občanského zákoníku, který říká, že při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úrok z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

  Odpovědět
  • #8622
    jitpak

   Děkuji, pane Černý. A ještě bych se chtěla zeptat na tu výši sazby.

   Odpovědět
   • #8623
    Martin Černý Martin Černý 
    Uživatel

    Pokud pomineme, že úroky z jistoty lze ve smlouvě předem upravit, určují se ve smyslu §1802 občanského zákoníku na základě obvyklé výše úroku požadované bankami za úvěry v oblasti bydliště dlužníka (pronajímatel) v době, kdy byla nájemní smlouva uzavřena. Žádný právní předpis konkrétní výši úroků z jistoty nestanovuje, proto je nutno pro její určení použít postup, který jsem uvedl.

    Odpovědět
   • #8625
     Kamil74

    Dobrý den, řeším podobný problém. Mohu tedy úroky z kauce požadovat, i když nebyly vysloveně zmíněny ve smlouvě?

    Odpovědět
   • #8626
    Martin Černý Martin Černý 
    Uživatel

    Dobrý večer,
    přesně tak, jak jsem uvedl výše,dle §2254, odst.2 občanského zákoníku na úrok z jistoty (kauce) máte nárok.

    Odpovědět
   • #8658
     pohan

    To se taky připojím s dotazem. Mám poměrně čerstvě vrácenou kauci, ale bez úroků. To už asi nejde, abych se s vlastníkem bytu spojil a chtěl je zpětně :)?

    Odpovědět
   • #8659
    Martin Černý Martin Černý 
    Uživatel

    Dobrý den,
    pronajímatel má povinnost Vám vrátit jistotu (kauci) i s úrokem. Jsem toho názoru, že i po převzetí nezúročené jistoty máte právo na úrok z ní. I kdybyste se teoreticky dohodli na neúročení jistoty, tak k takovýmto ujednáním se dle §2235 občanského zákoníku nepřihlíží, protože by toto ujednání zkracovalo Vaše práva jakožto nájemce.

    Odpovědět
 • #8624
   jitpak

  Děkuji, pane Černý.

  Odpovědět
 • #8677
   lester

  Je třeba upozornit na praktickou rovinu této otázky a sice určení konkrétní výše onoho úroku. Na dané téma vyšlo už mnoho článků v odborných právnických časopisech a právníci se dosud neshodli, možnost uplatnit §1802 OZ je jen jednou z možností, názory se diametrálně liší. Zaznamenal jsem asi 7 různých variant řešení. Judikatura pravděpodobně není (zaregistroval jsem před 2 roky v MD Dnes, že někde u okresního soudu nějací nájemníci podali žalobu, ale už jsem neviděl výsledek, je možné, že žalobu vzali zpět, nebo spor skončil smírem).

  Úvěrové úroky u nezajištěných úvěrů činí dnes 5 – 15 % (5 – 8 % překlenovací úvěry ze SS, 8 – 12 % spotřebáky, 12 – 15 % kontokorenty). Je to tak velké rozpětí, že bych nechtěl být v kůži soudce, který by měl výši úroku závazně určit.

  Byl jsem na školení agentury Bova Polygon, kde přednášela soudkyně NS JUDr. Brzobohatá, která se přikláněla k názoru, že uplatnit lze spíše úroky na spořících účtech. Odůvodňovala to tím, že nelze spravedlivě požadovat po pronajímateli, aby platil vyšší úrok, než jaký sám může na trhu získat (tzv. dobré mravy). Úroky na spořácích jsou aktuálně okolo 1 %.

  Žalovat pronajímatele o úrok 1 % p.a. z kauce 10.000 Kč za 3 roky nájemního vztahu mi přijde jako ztráta času. Těch pár stovek vydělám rychleji, než stihnu sepsat žalobu.

  Odpovědět
  • #8678
   Pavel Pavel 
   Uživatel

   JUDr. Brzobohatá působí na NS v senátu, kam napadají dovolání ohledně SVJ.

   Takže je jasno, jak by asi žaloba na úrok vyšší než 1 % dopadla.

   Asi jediným praktickým řešením je úrok z jistiny sjednat v nájemní smlouvě.

   Hezký den!

   Odpovědět
Reakce na: úroky z kauce při pronájmu bytu

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?