Trvalé bydliště

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Trvalé bydliště

 • Toto téma obsahuje celkem 7 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 1 rokem a 9 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #10939 Odpovědět
   Adina
   Host

   Dobrý den, pronajímám byt a nájemci si chtějí adresu bytu přihlásit jako trvalé bydliště. Bojím se, že bychom s tím mohli mít v budoucnu problémy (případné exekuce atd.). Mám nějakou možnost, jak je odmítnout nebo se chránit?

   A další dotaz – sestra prodává byt, na kterém má trvalou adresu. Zřejmě se musí přehlásit, je to tak?

   Děkuji za odpovědi.

  • #10941 Odpovědět
   Petr Bur.
   Host

   Řeším teď něco podobného… Přidávám se k dotazu! 🙂

  • #10958 Odpovědět
   Malý
   Host

   Má-li nájemce platnou nájemní smlouvu, úřad mu na základě této smlouvy zapíše na adrese pronájmu trvalé bydliště. K tomu nepotřebuje souhlas pronajímatele. V nájemních domech se neeviduje číslo jednotky, nýbrž pouze adresa domu, tj. číslo popisné/číslo orientační. Je pravda, že exekutorovi byste pak musel dokazovat, že movité předměty ve vašem bytě nepatří nájemci.

   Sestra se po prodeji bytu nemusí přihlašovat jinam. Trvalý pobyt je evidenční údaj a není přímo spojen s fyzickým pobytem občana. Nový vlastník ale může ve správním řízení dosáhnout zrušení trvalého bydliště vaší sestry na adrese bytu, který opustila, a to i bez její účasti, záleží, jaké důkazy o tom, že v bytě nežije, úřadu předložíte.

  • #17086 Odpovědět
   Jarmila
   Host

   Trvalý pobyt je evidenční údaj a není přímo spojen s fyzickým pobytem občana.”

   Prosím, k čemu slouží evidenční údaj, kkdyž pak dotyčného vůbec nemáte šanci dohledat?

   Tedy nejsteli stát, policie, exekutor?

   A když se nezapisuje číslo bytu, jak ví exexekutor, kam se obrátit?

  • #20103 Odpovědět
   Michal Čermák
   Host

   Odpověď je trochu komplikovanější, než se zdá. Je potřeba důsledně rozlišovat trvalý pobyt a pobyt. Trvalý pobyt, jak už je zmiňováno je údajem evidenčním (může jím být totiž i ohlašovna) a nenárokuje to právo na bydlení v daném místě. Podstatný je pro užívání nemovitosti k bydlení právní titul (např. nájemní či kupní smlouva). Přihlášením k trvalému pobytu v obci se k obci “hlásíte” a vzniká vám tak právo např. volit a být voleb v komunálních volbách, apod. (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel). Důležité je, že lze mít pouze jedno místo trvalého pobytu. Zatímco pobyt může být místem, kde se pouze zdržujete. Lepší pojem je bydliště – pojem z občanského zákoníku (§ 80), může být mírně odlišný, respektive může být i totožný s pojmem trvalého pobytu. Onen evidenční údaj je pak proto, aby byl občan “dohledatelný”, neboť písemnosti úřední se mu zasílají na “evidenční” adresu, tj. adresu, kterou on sám oznámil. To, že se tam pak nezdržuje je věcí jinou, jdoucí na vrub a ke škodě právě občanovi. Každý by se tedy měl starat o to, aby jeho adresa uváděná do systému veřejné správy při přihlášení se k trvalému pobytu, byla ta, která odpovídá skutečnosti.

  • #21385 Odpovědět
   Karolína Kub.
   Host

   Moc díky za radu, něco podobného teď řeším 🙂

  • #29133 Odpovědět
   Ctirad
   Host

   Dobrý den,

   magistrátní úřednice v Brně odmítla zřídit trvalý pobyt v bytě, který je v KÚ evidován jako tzv. “Ateliér” s poukazem na to, že se jedná o “nebytovou jednotku”, a proto nelze zřídit TP.

   V zákoně 133/2000 Sb., §10 jsem našel tuto větu: “<span style=”color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;”>Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu</span>[Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte<span style=”color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;”> označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).</span>”.

   Z této věty mi vyplývá, že úřednice nemá pravdu a TP lze zřídit třeba i na chatě, pokud má ovšem chata číslo popisné, evidenční, popř. orientační. Ateliér sice dle KÚ není nemovitost určená k trvalému bydlení, ale to přece s adresou TP nijak nesouvisí. Anebo se pletu ? A navíc, “ubytování” je a Ateliéru možné! – viz citovaná věta. Můžete mi potvrdit, zdali mám pravdu a úřad je povinen zřídit TP i pro jednotku označenou jako “Ateliér” ?

   Moc děkuji.

   C.

  • #29134 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Ctirade, narazil jste na hloupou úřednici, která se snažila řešit to, do čeho jí vůbec nic není.

   Podle § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 platí, že místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, (…) kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

   Z uvedeného plyne, že v objektu na adrese trvalého pobytu nemusíte vůbec bydlet. Můžete mít k objektu vztah jakýkoliv jiný (např. bydlí tam partner/ka, příbuzný, nebo tam přespáváte jako ubytovaná osoba, provozujete na té adrese živnost, je to místo Vašeho zaměstnání, atd.).  Při tom nejste povinen zvědavé úřednici sdělit vůbec nic o důvodech, které Vás vedly k tomu že chcete mít trvalý pobyt právě na té adrese. Bude-li se na to ptát, nebo bude-li chtít zjišťovat jak atelier užíváte a zda v atelieru bydlíte, sdělte jí že jí do toho nic není, nechte si zavolat nadřízeného/nadřízenou, a na místě podejte stížnost. Nenechte se fízlovat.

   Naprosto nesprávná je Vaše domněnka vyjádřená otázkou “zda úřad je povinen zřídit TP i pro jednotku označenou jako “Ateliér” “. Pro lepší pochopení zopakuji co už jste zmínil a citoval z obsahu zákona: “Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

   Uvědomte si, že trvalý pobyt se osobě zřizuje pouze jako vazba k objektu (stavbě, budově) která má své adresní místo v databázi RUIAN. To se vůbec netýká žádné konkrétní jednotky v konkrétním domě! Jednotka není objekt v RUIAN, nemá ani svou adresu, ani číslo popisné či orientační.

   Objekty o kterých se zmiňuje zákon jsou vypsány v číselníku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, název číselníku “<span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: Georgia; font-size: 10pt; font-weight: bold; white-space: pre-wrap;”>Způsob využití stavby</span>”, viz vyhláška č. č. 357/2013 Sb.. Tento číselník zahrnuje celkem 30 položek, mezi nimi například:

   • 2;zemědělská usedlost;01.01.1993;;zem.used
   • 3;objekt k bydlení;01.01.1993;;bydlení
   • 6;bytový dům;01.01.1993;;byt.dům
   • 7;rodinný dům;01.01.1993;;rod.dům
   • 8;stavba pro rodinnou rekreaci;01.01.1993;;rod.rekr
   • 11;stavba ubytovacího zařízení;01.01.1993;;ubyt.zař

   V tomto číselníku však nejsou zahrnuty žádné jednotky, byty či ateliery. Požadujte zřídit trvalý pobyt na na adrese bytového domu. Stavbou bytového domu se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Pokud dům splňuje tuto podmínku, pak jeho adresu Vám musí úřednice zapsat. Bez ohledu na to zda v tomto domě vlastníte bytovou či nebytovou jednotku.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
Odpověď na: Trvalé bydliště

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: