Trvalé bydliště

 • Toto téma je prázdné.
 • Vytvořil
  Téma
 • #23904 Odpovědět
  Martina
  Host

  Dobrý den,

  máme být v paneláku. O patro výš nad nami je na prodej byt. Přemýšlíme o jeho koupi. Jak je to v tomto případě se změnou trvalého bydliště, je třeba někam něco hlásit, když adresa zůstává stejná? Nějakou dobu bychom měli oba byty.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #23905
    25Malý
   Host

   Eviduje se pouze adresa (obec, část obce, číslo popisné/číslo orientační).

   Neeviduje se číslo bytu, ani číslo jednotky.

   Budete-li v jednom domě vlastnit jednu či více jednotek, pořád máte pouze jednu adresu trvalého bydliště.

   Pokud ale je jeden byt prázdný a ve druhém bydlí dva, pak je hospodárnější správci domu (družstvo, SVJ) oznámit, že v každém bytě bydlí jedna osoba. Pro služby, co se počítají podle osob, se v prázdném bytě počítá vždy aspoň jedna osoba (=vlastník).  Když budete v jednom bytě 2 a v prázdném nikdo, platíte za 3. Pokud budete v každém bytě jeden, budete platit za pouze dva.

   Odpovědět
  • #23918
    Martina
   Host

   Jak by se postupovalo pokud bychom třeba chtěli byt za nějakou dobu prodat. Po dvou letech bychom měli být osvobození od daně z příjmů. Jak by se prokázalo, že jsme měli trvalé bydliště zrovna v tomhle bytě, když oba mají stejnou adresu.

   Odpovědět
  • #23925
    Ladislav Laker
   Host

   Martino, ptáte se na “trvalé bydliště”. Takové označení však v českém právním řádu neexistuje.

   Existuje “trvalý pobyt”, což je údaj o adresním místě ve státem vedené databázi občanů. S trvalým pobytem jsou spojena práva a povinnosti vůči obci. Používá se pro doručování úředních písemností. Pro účely osvobození od daně z příjmů je však samotný údaj o trvalém pobytu bezcenný.

   Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu nejméně dvou let. Případně po dobu kratší dvou let, použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

   Pro účely daně z příjmů se tedy posuzuje bydliště občana. Evidenční údaj o trvalém pobytu může posloužit pouze jako podpůrný (doplňující) údaj, jestliže občan prokazuje splnění podmínek pro osvobození od daně při prodeji bytu. Pouhé nahlášení trvalého pobytu nemusí být pro úřad dostačujícím důkazem.

   Podle § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů platí, že bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Pojem “stálý byt” a “trvalé zdržování” pro daňové účely vyložil Nejvyšší správní soud v rozsudku 7Afs 120/2014-68 ze dne 13. 11. 2014.

   Poplatník má povinnost prokázat svá daňová tvrzení. Úřad nic prokazovat nemusí.  Tato zásada platí v daňovém procesu obecně. Je tedy na občanech, aby byli schopni prokázat svá tvrzení ohledně bydliště.  Pokud tedy budete vlastnit dva byty na jedné adrese, nelze tím prokázat který z obou bytů byl po dobu dvou let Vaším stálým bytem pro účely osvobození od daně z příjmů. Tuto skutečnost budete muset úřadu prokázat ještě jinak.

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Trvalé bydliště

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?