termín vrácení přeplatků z vyúčtování 2017

Zvolená otázka obsahuje celkem 6 odpovědí. Do diskuze (2 hlasy) se naposledy zapojil uživatel Martin Černý Martin Černý a poslední změna proběhla před 7 m.

 • Tvůrce
  Téma
 • #4523 Odpovědět

  panda

  Dobrý den, je pevně stanovený termín, do kdy musí být vyplaceny přeplatky z vyúčtování 2017? Děkuji za odpověď.

 • Autor
  Odpovědi
 • #4528
   pepe

  Problematiku vyúčtování záloh za služby řeší zákon č. 67/2013 Sb., ve znění zákona 104/2015 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. V § 7 je stanoveno, že skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, což je do konce dubna a přeplatek musí být vrácen nejpozději do konce srpna. 

  Odpovědět
 • #4529
   pepe

  Problematiku vyúčtování záloh za služby řeší zákon č. 67/2013 Sb., ve znění zákona 104/2015 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. V § 7 je stanoveno, že skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, což je nejpozději do konce dubna a přeplatek musí být vrácen nejpozději do konce srpna.

  Odpovědět
 • #4530
   jozka

  Problematiku vyúčtování záloh za služby řeší zákon č. 67/2013 Sb., ve znění zákona 104/2015 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. V § 7 je stanoveno, že skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, což je nejpozději do konce dubna a přeplatek musí být vrácen nejpozději do konce srpna.

  Odpovědět
  • #7909
   MilanMkujbc Mku03375

   V § 7 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb. (z. 104/2015 jej pouze mění) je to trochu jinak definováno:

   <b style=”mso-bidi-font-weight: normal;”>(3)</b> Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Znamená to tedy, že pokud Vám bylo předáno vyúčtování služeb např. 31.3., potom finanční vyrovnání (tedy přeplatky i nedoplatky) musí být provedeno do 31.7., nikoliv do konce srpna.

   Odpovědět
 • #8194
   shrek

  Jak se má člověk bránit, když mu majitel bytu nechce vyúčtování vůbec dát??

  Odpovědět
  • #8221
   Martin Černý Martin Černý 
   Uživatel

   Dobrý den,
   předpokládám, že zmiňovaný majitel bytu je pronajímatelem a tudíž mu plyne z §7 zákona č. 67/2013 Sb. povinnost Vám doručit vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud Vám pronajímatel do této doby vyúčtování nedoručil, máte za každý den jeho prodlení nárok na pokutu, jejíž výše je stanovena buď dohodou s alespoň 2/3 nájemců v domě, rozhodnutím družstva, popřípadě SVJ, maximálně však 50 Kč za každý započatý den prodlení (tato částka představuje i zákonnou výši, v případě, že chybí ujednání, či rozhodnutí). Zkuste proto nejprve pronajímatele písemně vyzvat k předložení vyúčtování a zaplacení pokuty. Jestliže Vám ho ani po této výzvě nepředloží, nezbude Vám, než podat žalobu.

   Odpovědět
Reakce na: termín vrácení přeplatků z vyúčtování 2017

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?