Smlouvy na pronájem společných prostor

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Smlouvy na pronájem společných prostor

 • Toto téma obsahuje celkem 2 odpovědi. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 2 roky a 2 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #28689 Odpovědět
   PasscallPasscall
   Účastník

   V rámci našeho společenství vlastníků uzavřeli tři vlastnící jednotek smlouvu s výborem společenství o pronájmu společných částí domu. Podstatou je skutečnost, že si každý z těchto vlastníků (na 4., 6. a 7. podlaží) část společné chodby stavebně přičlenil ke své bytové jednotce a výlučně tento prostor užívá. Smlouva o pronájmu byla uzavřena s jednotlivými vlastníky s platností a účinností od 1. 1. 2021 na dobu 5 let, přesto zmínění vlastníci provedli přístavbu již v roce 2020 a tyto prostory užívali od 10. 9. 2020 resp. 20. 10. 2020. Na shromáždění vlastníků v roce 2021 kontrolní a revizní komise upozornila na skutečnost, že vlastníci měli smlouvy od 1. 1. 2021, přesto užívali pronajaté prostory již v roce 2020, čímž výbor i vlastníci porušili stanovy společenství. V této souvislosti bych se chtěl zeptat:

   1. Má výbor společenství povinnost projednat na své schůzi nedostatky uvedené ve zprávě kontrolní a revizní komise a učinit z toho zápis s přijatými závěry, přijatými opatřeními k problémům?
   2. Jak by měl výbor společenství přistoupit k tomu, že vlastníci měli pronájem smluvně od 1. 1. 2021, přesto užívali prostory již od 10. 9. 2020 resp. 20. 10. 2020? Na účet společenství ani jeden ze tří zmiňovaných vlastníků nic za rok 2020 neuhradil.
   3. Je-li bytová jednotka, ke které se část společné chodby přistavěla, ve společném jmění manželů, musí být smlouva o pronájmu uzavřena mezi výborem společenství a oběma manželi nebo stačí jenom jedním z nich?

   Prosím pouze o fundované odpovědi a názory, které lze opřít o konkrétní legislativu, případně právní rady, jak situaci řešit.

  • #28691 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   Jen k bodu 3. – Vůči společenství vlastníků při více majitelích vystupuje vždy pouze 1 z majitelů, který však musí mít plné moci od ostatních spolumajitelů v takovém rozsahu, aby byl zplnomocněn jednat za více než 50% majitelů.

   Příklad 1: byt vlastní 3 majitelé, každý 1/3 bytu. Jedná ten, kdo má plnou moc od jednoho nebo obou zbývajících spolumajitelů.

   Příklad 2: byt vlastní 4 majitelé, každý 1/4 bytu. Jedná ten, kdo má plnou moc od 2 nebo 3 dalších spolumajitelů (1 nestačí, neboť by měl pouze 50%).

   V plné moci by bylo dobře ověřit, k čemu je jednající zplnomocněn od zmocnitele…

  • #28697 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Passcalle, vše co jste napsal je nepravda. Skutečný právní stav je odlišný.

   1. Výbor není osoba, tedy jakýsi “výbor” nemůže právně jednat, a tedy ani sjednávat smlouvy.

   2. Ani jednotliví členové výboru, ani právnická osoba SVJ nejsou oprávněni vystupoat jako pronajímatel, a tedy ani sjednat smlouvu o pronájmu cizího majetku, bez souhlasu vlastníka pronajímané věci. Taková smlouva bez oprávnění ji sjednat je nulitní (absolutně neplatná). Podvedený “nájemce” by se mohl domáhat náhrady škody na falešném “pronajímateli”.

   3. Spoluvlastník společných prostor nemůže platně sjednat smlouvu jako nájemce, jestliže věc sám spoluvlastní. Je k tomu konstantní judikatura: Spoluvlastník užívá společnou věc nikoli právem nájmu, nýbrž právem spoluvlastníka, a to i když ji užívá ve větší míře, než by odpovídalo jeho podílu.

   4. Případný příjem z pronájmu (což ovšem NENÍ tento případ) by byl vždy příjmem spoluvlastníků. Nikoli příjmem právnické osoby SVJ. Neexistuje důvod proč by ti tři měli něco hradit právnické osobě. Ta jim nic nepronajala, jestliže neměla předchozí souhlas vlastníka k nakládání s cizím majetkem.
   ————————————

   Řešení: smlouva o výstavbě podle § 1170 až § 1172.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Smlouvy na pronájem společných prostor

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: