Skončení nájemní smlouvy

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Skončení nájemní smlouvy

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Příspěvky
  • #26834 Odpovědět
   Veronika
   Host

   Dobrý den,
   v bytě jsme měli uzavřenou nájemní smlouvu s ustanovením, že 14 dní před skončením nájmu je potřeba se písemně informovat v případě zájmu v nájmu dál pokračovat. Chápu to tedy tak, že jednak neplatí ustanovení občanského zákoníku ohledně automatického prodloužení při pokračování v plnění nájemní smlouvy po 3 měsíce od uplynutí nájemní smlouvy a zároveň tedy nedošlo k prodloužení a nájemní smlouva zaniká.
   Co ale v případě, že tuto skutečnost jsme zjistili až po dalším roce bydlení v tom bytě – že bydlíme bez nájemní smlouvy, i když dochází k plnění všech práv a povinností v souladu s již neplatnou smlouvou, tedy bydlení v dobré víře? A můžeme tedy z bytu vzhledem k okolnostem odejít, aniž by se na nás stahovala výpovědní lhůta? A jak s vymáháním jistiny/kauce, která se má nájemníkovi po skončení nájmu (a započítání všech pohledávek vůdči nájemníkovi) vracet? (Občanský zákoník pouze hovoří o bydlení v nájmu bez smlouvy v dobré víře po 3 roky, kdy potom vzniká smluvní vztah)
   Děkuji za odpověď 🙂

  • #26842 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Veroniko, napsala jste: <i>Chápu to tedy tak, že jednak neplatí ustanovení občanského zákoníku ohledně automatického prodloužení při pokračování v plnění nájemní smlouvy </i>…”

   Chápete to úplně špatně. Zákon se nikde nezmiňuje o nějakém automatickém prodloužení nájemní smlouvy. Ustanovení o kterém píšete neexistuje.

   Existuje však ustanovení které řeší užívání bytu nájemcem po skončení nájmu. Podle § 2285 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného.

   Vy jste neprokázala (a ani netvrdíte) že by v nájemní smlouvě bylo ujednáno něco jiného. Takže se použil  § 2285. Váš nájemní vztah trvá. Nájem byl znovu sjednán na tutéž dobu, která se počítá od prvního dne následujícího po dni ve kterém měl původní nájem skončit.

   Není pravda že byste v bytě bydlela bez nájemní smlouvy. Nájem byl ujednán znovu a nájemní smlouva má tedy stejný obsah jako smlouva, kterou jste si s pronajímatelem ujednali u již skončeného nájmu. Touto nájemní smlouvou jste bezpochyby vázána.

   Z bytu můžete “odejít”. Budete však i nadále povinna hradit nájemné a zálohy na služby. Pouhý “odchod” nájemce z bytu neukončuje nájemní smlouvu! Představujete si to nějak svérázně, jako byste neměla žádné smluvní povinnosti.

   Pokud jde o “kauci” (správně jistota), není zřejmé na co se vlastně ptáte. Až Váš nájem skončí a až budou vypořádány všechny vzájemné pohledávky a závazky, teprve pak nastane doba pro vrácení jistoty (nebo jejího zůstatku).

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na: Skončení nájemní smlouvy

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: