reklamace vyúčtování

 • Toto téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 5 měsíci.
 • Vytvořil
  Téma
 • #25253 Odpovědět
  G.K.
  Host

  Dobrý den všem. Náš dům je SVJ a dlouhodobě v něm výbor nefunguje. Bohužel jsme ve svých námitkách nebyli dostatečně důslední a nedotahovali věci do konce. Nyní jsme se jako členové konečně začali dávat dohromady. Budeme svolávat schůzi a měnit výbor. V “seznamu nespokojenosti” se téměř u všech objevovalo i loňské vyúčtování tepla a vody a požadavkem reklamace. Já se však domnívám, že ať byly ve vyúčtování jakékoliv nedostatky, nyní je již nelze reklamovat, neboť lhůty již dávno pominuly. Existuje přesto nějaké řešení, jak loňské vyúčtování nechat přezkoumat? Děkuji.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #25256
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   Obecně – na vyúčtování musí být uvedena lhůta, do kdy je možno podat reklamaci (zpravidla písemně), lhůta se počítá ode dne předání majiteli, bývá zpravidla 30 dní / 1 měsíc. Toto jste již v případě loňského vyúčtování promeškali.

   Zkuste se zamyslet nad tím, jak velký rozdíl (vyjádřeno v korunách českých) by činilo přepočtené vyúčtování. Možnost by byla podle ustanovení občanského zákoníku (bezdůvodně obohacení), zde byste lhůtu mohli stihnout, ale jak jsem se již zmínil, vyplatí se Vám to?

   Odpovědět
   • #25257
     G.K.
    Host

    Velmi děkuji za odpověď, takto jsme o tom neuvažovali. Mohu se ještě v souvislosti s nekonáním našeho výboru zeptat, zda z nedostatků plyne i nějaký případný postih pro členy SVJ? Chybějící revize, neodsouhlasené a nevložené účetní závěrky a asi i další pochybení?

    Odpovědět
    • #25259
     Pavel Pavel
     Účastník

     G.K.,

     sankce jsou sice primárně ukládány SVJ, nikoliv přímo členům SVJ, ale ti to pak stejně zaplatí. Mohou však vymáhat škodu na členech předchozího výboru.

     Nevím jaké všechny nepravosti předchozí výbor svým nečiněním napáchal, ale:

     – chybějící revize můžete nechat dodělat

     – nezaložené účetní závěrky můžete založit

     – sankce za neschválení účetní závěrky neexistuje a navíc neschválené ÚZ můžete dodatečně schválit.

     Takže zatím nebezpečí postihu není na obzoru. Jen musí nový výbor konat.

     Hezký den a hlavně zdraví!

     Odpovědět
  • #25258
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   O jednom způsobu  bych věděl, další by byly na konzultaci s právníkem.

   Některá SVJ vyplácejí členům orgánů odměnu, která by měla být schválena shromážděním coby nejvyšším orgánem SVJ. To je jen 1 příklad…

   Odpovědět
  • #25260
    Ladislav Laker
   Host

   G. K., tážete se: “… ať byly ve vyúčtování jakékoliv nedostatky, nyní je již nelze reklamovat, neboť lhůty již dávno pominuly. Existuje přesto nějaké řešení, jak loňské vyúčtování nechat přezkoumat?”

   Samozřejmě že takové řešení existuje. Protože ovšem termín pro podání námitky k vyúčtování služeb již marně uplynul, jediná možnost je domáhat se nápravy na základě obecných ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

   Cítíte-li se být poškozen, jste povinen tvrdit a prokazovat, že jste byl nesprávným vyúčtováním ochuzen a že jiné osoby se na Váš úkor bezdůvodně obohatily. Pokud nebudou chtít bezdůvodné obohacení vydat dobrovolně, pak zbývá obrátit se na soud. Půjde ovšem o spory o bagatelní částky.

   Kdybych byl soudcem, snížil bych Vám náhradu nejméně o polovinu. Na vzniku škody jste se totiž podílel i Vy sám, neboť jste porušil dva zákony a nečinil jste potřebné kroky k odvrácení hrozící škody na majetku.

   V obecné rovině: Porušil jste obecnou prevenční povinnost (která je zakotvena v § 2900 občanského zákoníku) a neučinil jste žádné kroky k odvrácení hrozící škody na Vašem majetku.

   Ve speciální rovině: Zákon č. 67/2013 Sb. ve svém § 8 odst. 2 ukládá příjemci služeb povinnost předložit námitky k vadnému vyúčtování, a to “neprodleně, nejpozději však do 30 dnů”. Porušil jste tedy i tento speciální zákon (který má v tomto případě přednost před obecnou právní úpravou ObčZ).

   Důvod proč je v zákoně zakotvena povinnost podat námitku je zřejmá: poskytovatel služeb je povinen vypracovat a doručit vyúčtování. To ovšem nemusí být napoprvé správné, protože do rozúčtování nákladů vchází stovky či tisíce různých údajů. Na základě námitek pak bude poskytovatel služeb povinen vypracovat nové (opravné) vyúčtování, a to na svůj náklad. Teprve pak vyplácí přeplatky a přijímá nedoplatky. Jestliže však žádné námitky nebyly uplatněny, následky chyb ve vyúčtování již neponese poskytovatel služeb, neboť splnil všechny své zákonné povinnosti.

   Na poskytovateli služeb nemůžete nic vymáhat, neboť se na Váš úkor neobohatil. Rozúčtoval totiž veškeré náklady podle nerozporného vyúčtování. K tomu poskytl zákonnou lhůtu k podání námitek. Není jeho chybou, že nikdo vyúčtování včas nenapadl. Chcete-li, vymáhejte tedy na ostatních příjemcích služeb, a to na Váš vlastní náklad.

   Kdybyste byl tehdy splnil Vaši zákonnou povinnost a podal námitku, bylo by povinností poskytovatele služeb vyúčtování opravit a doručit. Vy jste však Vaši příležitost promarnil. Teď už je to pouze mezi Vámi a ostatními příjemci služeb v domě. Poskytovatel služby již je “mimo hru”.

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: reklamace vyúčtování

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?