Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #26356 Odpovědět
   Josef
   Host

   Dobrý den,
   na konci dubna nám končí nájemní smlouva. Jelikož se nám zpozdila rekonstrukce nového bytu, tak jsme se s majitelem dohodli, že můžeme v bytě zůstat o měsíc déle. Jakým způsobem by zde mělo proběhnout prodloužení smlouvy? Údajně není třeba dělat nic a že se smlouva automaticky prodlužuje. Jen se nechci dostat do situace, kdy se mi automaticky prodlouží smlouva na další rok a budu muset dávat klasickou výpověď dohodou a mít byt ještě další 3 měsíce a platit další nájem navíc.

   Děkuji

  • #26357 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Toto se zde už řešilo X-krát. Takže:

   Podle § 2285 občanského zákoníku platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného.

   Zákon tedy připouští, aby nájemce na dobu určitou “přetáhl” sjednanou dobu nájmu. Pak ovšem užívá byt bez právního důvodu. Pokud byste ale zůstal v bytě (nepředal jej pronajímateli do tří měsíců), pak by nájemní smlouva byla obnovena se vším všudy (nikoliv prodloužena). Vznikla by Vám tedy povinnost hradit nájemné opět celý rok ode dne skončení původní nájemní smlouvy.

   Jestliže se chystáte vyklidit byt před uplynutím třímesíční lhůty, nehrozí Vám novace (obnovení) nájemní smlouvy. Bylo by ale slušné dohodnout vše s pronajímatelem, aby obě strany měly jistotu ohledně dalšího postupu.

   Nezapomeňte zkontrolovat obsah nájemní smlouvy, zda neobsahuje smluvní pokutu při nevyklizení/nepředání bytu v den uvedený v nájemní smlouvě.  I když Vám pronajímatel ochotně umožní bydlení po skončení nájmu, na sjednanou smluvní pokutu bude samozřejmě mít nárok.

  • #26630 Odpovědět
   Gabriela
   Host

   Dobrý den,

   nájemníci uzavřeli nájemní smlouvu v 31.8.2020 na dobu určitou, tři měsíce před ukončením NS nechtějí pronajímatelé nájemcům dál prolongovat smlouvu z důvodů níže uvedených.  Zároveň však uvažují o dodatku ke smlouvě v tomto znění: <b style=”box-sizing: inherit; caret-color: #000000; color: #000000; font-family: arial, sans-serif;”><i style=”box-sizing: inherit;”>Pronajímatelé jsou ochotni uzavřít s nájemcem novou smlouvu (o smlouvě budoucí), a to v tom smyslu, že tato smlouva bude uzavřena vždy na jeden kalendářní měsíc s tím, že současně s předáním předmětné jednoměsíční smlouvy o nájmu bytu bude 15. dne předchozího měsíce k rukám pronajímatelů uhrazeno nájemné a zálohy na služby v částce.</i></b>

   Nájemci neposkytují součinnost, neplatí včas nájemné, porušují soužití dalších nájemníků v domě, nezvedají telefony v případě domluvy termínu revize plynu apod.

   Je tento postup v souladu s OZ?

   Děkuji za odpověď.

   • #26632 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Paní Gabrielo, toto není v souladu s občanským zákoníkem. Podle § 2218 občanského zákoníku platí, že nájemné se platí měsíčně pozadu. Je samozřejmě možné požadovat na budoucím nájemci složení jistoty podle § 2254 k rukám pronajímatele. Jen to nesmí být nazváno “nájemné”.

    Nerozumím proč pronajímatel chce komplikovat celou záležitost tím, že zmiňuje (kromě nájemní smlouvy) také smlouvu o smlouvě budoucí. Takové papírování považuji za naprosto zbytečné.

    Ještě připomenu, že při takto krátkých nájemních smlouvách půjde o “úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu” podle § 3a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. S tím je spojena povinnost ubytovatele podat  obci ohlášení jako plátce poplatku z pobytu, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce (§ 14a). Dále má povinnost vést evidenční knihu ubytovaných osob (§ 3g) a uschovat ji po dobu 6 let, případně i povinnost vybrat od poplatníků poplatek z pobytu a odvádět tyto částky obci.

     

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: