Příspěvek ve stejné výši na odměny členů výboru SVJ

 • Toto téma obsahuje celkem 4 odpovědi. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel PavelPavel a poslední změna proběhla před 2 roky a 3 měsíci.
 • Vytvořil
  Téma
 • #10454 Odpovědět
  Václav Koudelka
  Host

   

   

  Měli by vlastníci jednotek platit na odměny výboru příspěvek ve stejné výši (za byt i garáž), jako nyní platí na správce domu?

   

  Naše SVJ (29 jednotek) již od založení (6/2010), vybírá od každého vlastníka ve stejné výši příspěvek (140 Kč) do shromážděním SVJ zřízeného “fondu správy” (FS), a to za každou vlastníkem vlastněnou bytovou i nebytovou jednotku. Z tohoto FS je pak hrazena pouze odměna správci domu a pozemku za služby, které vykonává pro SVJ (vedení účetnictví, havarijní služba, rozúčtování apod.). I v evidenčních listech je tato částka vedena odděleně od fondu oprav (FO), jako – správa SVJ.

   

  Jsem toho názoru, že práce členů výboru SVJ, je jednoznačně stejného charakteru jako práce najatého správce a příspěvky vybírané na odměny výboru SVJ by tedy měly být určeny dle odst.2) §1180 NOZ na každou jednotku ve stejné výši. A také je nelogické odměny výboru SVJ vyplácet z FO, tj. v podstatě z prostředků určených na opravy, údržbu a rekonstrukce domu nebo pozemku, kam členové SVJ přispívají podle velikosti spoluvlastnických podílů. Odměny přece nejsou opravy.

   

  Protože výbor SVJ zajišťuje správu a chod SVJ (tj. činnosti, které jsou časově stejně náročné a pracné pro malé i velké byty) pro všechny členy SVJ ve stejném rozsahu a kvalitě a nepřistupuje k nim podle velikosti spoluvlastnických podílů (m2).

  SVJ při založení mělo 3 členy, nyní je členů 26. Za odpovědi děkuji.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Odpovědi
  • #10461
    Malý
   Host

   To je názor do pranice:

   Vláda nám určila, že vlastní správní činnost se hradí za všechny jednotky stejným dílem. Tzn. ne podle podílů na společných částech. Vlastní správní činnost je ta činnost, kterou by SVJ muselo vykonávat i když by žádný dům neexistoval. Lépe řečeno, je to vše, co se týká SVJ jako právnické osoby – schůzování, závěrka, daňové přiznání a pod.

   Ve stanovách je zcela jistě jako účel společenství zapsáno něco jako správa domu. Ale správa domu není vlastní správní činnost. Naopak, zde se SVJ stará o cizí majetek. Dům nepatří SVJ, ale patří jeho členům v poměru, jak jsou jejich podíly zapsány na listu vlastnictví v katastru.

   Vláda nám určila, že například odečty měřidel a vyúčtování služeb se platí za každou jednotku rovným dílem. Co ale řeknete svým sousedům, z nichž jeden má jednotku 20 m2 s vlastním vytápěním a druhý jednotku 110 m2 s ústředním topením a devíti měřidly tepla? A přitom máte smlouvu na odečty a rozúčtování sestavenou s cenou podle počtu měřidel.

   Obdobně pochybné je rozdělovat stejným dílem např. náklady na revize, na kontroly, na inspekce, když se týkají zařízení domu, který patří vlastníkům v poměru jejich podílů.

   Musíte podrobně analyzovat, co všechno výbor dělá a kolik úsilí ho stojí péče o dům (cizí majetek) a kolik úsilí o chod SVJ (vlastní správní činnost). Pokud vše řeší najatý správce, podívejte se na komanditní smlouvu, zda tam není poměr mezi úkony správy domu a úkony vlastní správní činnosti.  Já se domnívám, že fifty-fifty bude docela střízlivé číslo. A pak tvrdit, že se faktura za externího správce má rozpočítat na všechny jednotky stejně je asi v rozporu s dobrými mravy, nebo ne?

   M25

   P.S. Černé písmo na tmavomodrém podkladě není ke přečtení.

   Odpovědět
   • #10462
     lojza
    Host

    Jediné s čím se dá souhlasit je to černé písmo na tmavomodrém podkladu, vše ostatní je z vaší strany blábol, viz. jedna jednotka má vlastní vytápění a ostatní mají vytápění centrální.

    Odpovědět
    • #10463
      Malý
     Host

     Dům má 18 jednotek, z toho 15 bytů s ústředním topením a 3 prodejny s vlastním elektrickým topením. Nejmenší jednotka je jedna z prodejen 20 m2, byty mají od 30 m2 do 110 m2. Činžák z nejlepší éry městské architektury 1939, zapsán v architektonickém manuálu.

     Výbor pracuje pro dům (správa cizího majetku) a pro SVJ (vlastní správní činnost). Kdyby jeho odměna byla celá na konto vlastní správní činnosti, pro dům by dělal zadarmo. Účel SVJ je správa domu, ne správa kanceláře SVJ.

     A včil mám poraď, milý Lojzo…

      

     Odpovědět
  • #10472
   Pavel Pavel
   Účastník

   Václave,

   § 1180/2 NOZ je dispozitivní. Alespoň podle důvodové zprávy k novele NOZ 2020.

   Technická poznámka: velmi pravděpodobně nemáte fond oprav ani fond správy, ale skládáte příspěvky buď zálohově nebo v konečné výši. Stačí nahlédnout do účetnictví.

   Hezký den!

   Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na: Příspěvek ve stejné výši na odměny členů výboru SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?