převod vlastnictví bytu na firmu

 • Začal
  Téma
 • #23338 Reakce
  Jakl
  Guest

  Dobrý den, vlastník bytu převedl svůj byt na firmu, kde je jednatelem. Vlastníkem bytu je tedy právnická osoba. Je to právně v pořádku, případně zda z tohoto nemůže pro SVJ plynout nějaký problém?
  Děkuji za odpověď.

Zobrazujeme 2 reakce
 • Author
  Reakce
  • #23342
   Pavel Pavel
   Participant

   Jednotku může vlastnit fyzická nebo právnická osoba, to není nic v rozporu s právem.

   Právnická osoba ale vede účetnictví a tak se bude více zajímat o vyúčtování příspěvků, dále o to, zda se jednalo o opravy společných částí nebo o technické zhodnocení. To většinou “normální” fyzické osoby nezajímá.

   Hezký den!

   Reakce
  • #23352
    Ladislav Laker
   Guest

   Pane Jakle, určitá změna pro SVJ nastane ode dne 1. ledna 2001, kdy nastanou účinky novely zákona č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytů.

   Dosavadní právní úprava definuje osoby rozhodné pro rozúčtování služeb tak, že podle výkladu se vždy počítá vlastník jednotky jako jedna osoba, případně nájemce jako jedna osoba (a s nimi pochopitelně i další osoby “u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období”.

   Novela zákona č. 67/2013 Sb. přidává do této definice další možnost (§ 2 písm. g)  alinea 3): “… osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období”.

   Vzhledem k tomu, že právnická osoba nikdy nemůže mít bytovou potřebu, použije se nejspíše ke stanovení osob rozhodných pro rozúčtování služeb od 1. ledna 2012 tato nová definice. To platí i v případě, že právnická osoba přenechá svůj byt nájemci k jinému než bytovému účelu. (Pokud právnická osoba přenechá byt nájemci k uspokojení jeho bytové potřeby, pak by se pochopitelně postupovalo jako dosud, podle § 2 písm. g) alinea 1 zákona č. 67/2013 Sb.).

   Novela zákona tedy umožňuje nezapočítat osobu vlastníka jednotky či nájemce bytu  jako rozhodnou osobu pro rozúčtování služeb. Mohou tedy od 1. ledna 2021 být v domě byty, u kterých vlastník bude hradit náklady na služby podle počtu “nula osob”.

   SVJ s tím musí počítat, jestliže některé služby jsou hrazeny podle počtu osob.

   Reakce
  • #23355
    Ladislav Laker
   Guest

   Opravuji dva překlepy: v prvním odstavci namísto 1. ledna 2001 má být “1. ledna 2021”.  Ve čtvrtém odstavci namísto 1. ledna 2012 má být “1. ledna 2021”. Nějak mne dnes prsty neposlouchají, omlouvám se.

   Reakce
Zobrazujeme 2 reakce
V reakci na: převod vlastnictví bytu na firmu

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Log in with your credentials

Forgot your details?