Přeplatek za energie, kauce a stržení oprav

 • Toto téma je prázdné.
 • Vytvořil
  Téma
 • #26555 Odpovědět
  Jana Nováková
  Host

  Dobrý den,

  situace je následující:

  Ukončili jsme pronájem bytu v loňském roce, při předání bytu zpět nám byla vrácena kauce v plné výši. Nyní jsme čekali na vrácení přeplatku za energie za rok, na moji urgenci jsme dostali informaci o preplatku, nicmene si pronajimatel z preplatku odecetl i uklid bytu, opravy a zpusobene skody a dalsi veci a zbývající částku po odečtení nám zašle na účet. S nejakou zavadou i souhlasim, neceho si nejsem vedoma, ale obecne mi prijde i castka, kterou si odecitaji prehnana.

  Je tento postup v pořádku?

  Děkuji

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #26557
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   Když jste vyklízeli byt – bylo v “předávacím “protokolu” něco o závadách apod.?

   Odpovědět
   • #26559
     Jana Nováková
    Host

    Dobrý den, žádný předávací protokol nebyl. Byla to jen ústní domluva, kdy jsem sdělila závadu, které jsem si byla vědoma. Kauce nám potom byla vrácena v plné výši.

    Odpovědět
  • #26558
    Jana Nováková
   Host

   Dobrý den, žádný předávací protokol nebyl. Byla to jen ústní domluva, kdy jsem sdělila závadu, které jsem si byla vědoma. Kauce nám potom byla vrácena v plné výši.

   Odpovědět
  • #26565
    Ladislav Laker
   Host

   Jano, napsala jste: “… si pronajimatel z preplatku odecetl i uklid bytu, opravy a zpusobene skody”.

   Podle § 2257 občanského zákoníku platí, že nájemce provádí a hradí údržbu a běžné opravy.  Podle  § 2267 platí, že neodstraní-li nájemce poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel.

   Je tedy potřebné rozlišit co spadá pod údržbu, drobné opravy, poškození a vady bytu. Jestliže jste odevzdala byt s takovými vadami, pak pronajímatel může oprávněně požadovat úhradu účelně vyynaložených nákladů, které vynaložil po odevzdání bytu na uvedení bytu do bezvadného stavu.

   Vzájemné započtení pohledávek je běžný a jednoduchý způsob vypořádání vzájemných závazků. Ovšem judikatura je konstantní v tom, že se musí jednat o pohledávky o jejichž existenci a výši částek není mezi stranami sporu. Pohledávky nejisté a neurčité nejsou způsobilé k započtení.

   K tomu viz rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 684/2020, ze dne 9. 9. 2020.

   Prakticky to znamená, že bez Vašeho souhlasu nelze takové započtení provést. Jestliže nesouhlasíte s výší započtené částky, pak pronajímatel Vám musí vyplatit celý přeplatek z vyúčtování služeb. Svůj požadavek na náhradu škody bude uplatňovat samostatně. Při tom bude povinen tvrdit a prokazovat jakou škodu na zařízení a vybavení bytu musel odstranit, kolik ho to stálo, a posoudí se také zda náklad vynaložený na odstranění škod byl účinně vynaloženým nákladem (např. zda nedošlo k předražení prací).

   Poznámka: Zákon nezná pojem “kauce” v souvislosti s nájemním bydlením.

   Odpovědět
  • #26572
    Jana Nováková
   Host

   Děkuji Vám moc za odpověď 🙂 Byt jsme právě předávali bez závad, řekla bych i v lepším stavu, než jsme jej tehdy přebírali my (resp. jedna závada byla už od našeho nastěhování, ale o tom majitel věděl). Vyžádala jsem si účtenky nebo nějaké faktury za ty provedené práce. Toho, že jsme povinni provádět drobné opravy atp. jak píšete jsem si samozřejmě vědoma a nemám problém případně škodu nahradit, pokud to bude oprávněné.

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na: Přeplatek za energie, kauce a stržení oprav

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?