Pravomoc SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Pravomoc SVJ

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #31600 Odpovědět
   Martina
   Host

   Dobrý den, dle našich stanov, které vychází z občanského zákoníků se uvádí, že dle § 1208 písm. h) občanského zákoníku uděluje shromáždění vlastníků předchozí souhlas k určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i k rozhodnutí o její změně, jakož i ke schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.
   Naše SVJ však nikoho z vlastníků bytových jednotek neinformovalo o tom, že hned s několika jejich přáteli (taktéž vlastníky bytových jednotek) uzavřely dohody o provedení práce. Bohužel za nemalé peníze. Zjistila jsem to dnes. Nemají plnou moc s nikým uzavírat bez souhlasu jakýkoliv typ smlouvy i ten vycházející ze zákoníku práce. Nebo se mýlím? Prošla jsem celý občanský zákoník. Žádnou formou ani ústní ani písemnou schválení neproběhlo. Na shromáždění taktéž nic nebylo prezentováno ani schváleno. Domnívám se, že se jedná o jejich dohodnutý byznys. Předem děkuji za odpověď.

  • #31601 Odpovědět
   lokyPetr Dostál
   Host

   Když se zároveň podíváte do vašich stanov, máte tam uvedeno, jaké pravomoci má výbor, člen či shromáždění. Podívejte se tedy na část výbor, kde jistě najdete odpovědi.

  • #31633 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Mýlíte se. Vaše stanovy neomezují právo SVJ sjednávat smlouvy. Neukládají vašemu SVJ povinnost nechat takovou smlouvu schválit shromážděním.

   Stanovy pouze obsahují odkaz na § 1208 občanského zákoníku. Zákon ale takovou povinnost neukládá ani ve svém § 1208, ani jinde. Nepodařilo se Vám tedy prokázat, že by taková povinnost existovala.

  • #31664 Odpovědět
   Michal Čermák
   Host

   Dobrý den,

   shromáždění je pojato jako nejvyšší orgán SVJ, který rozhoduje v zásadních záležitostech stran správy domu a pozemku. Neznám přesné znění Vašich stanov, ale podle toho co zde píšete, mám za to, že se odkazujete na působnost shromáždění ze zákona, kterou zjevně kopírují Vaše stanovy. Podle Vámi citovaného ustanovení se vyžaduje předchozí souhlas shromáždění “<span style=”color: #777777; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‘Segoe UI’, Helvetica, Arial, sans-serif, ‘Apple Color Emoji’, ‘Segoe UI Emoji’, ‘Segoe UI Symbol’; font-size: 17px;”>k určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i k rozhodnutí o její změně, jakož i ke schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.</span>” (<span style=”text-decoration: underline;”>mimochodem dotčené ustanovení bylo v účinnosti do 30.06.2020)</span>. Cílem této podmínky je skutečně získat předchozí souhlas shromáždění (jakožto nejvyššího orgánu SVJ) k tomu, aby posléze výbor  jako výkonný orgán SVJ <span style=”text-decoration: underline;”>uzavřel s osobou předem shromážděním určenou</span> předvídanou dohodu. Touto předem určenou osobou lze rozumět zejména  takovou osobu, která bude na základě smluvního vztahu s SVJ zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, a které jsou technického rázu či provozního.

   • #31666 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Mám poznámku k nesrozumitelné odpovědi Michala Čermáka. Obecně platí (a není o tom pochyb), že zákon i stanovy mohou členům statutárního orgánu SVJ ukládat povinnosti.

    • Povinnost uložená kogentním ustanovením zákona platí, i kdyby nebyla ve stanovách zmíněna, a platí i v případě kdy stanovy jsou v se zákonem v rozporu; v tom případě je příslušná část stanov nulitní (§ 245 NOZ).
    • Povinnost uložená dispozitivním ustanovením zákona platí pouze pokud stanovy neobsahují něco jiného.
    • V tomto případě však stanovy obsahují pouze relativní odkaz na ustanovení celostátně účinného předpisu, aniž by samy konstituovaly nějakou vymahatelnou povinnost nezávisle na zákonné právní úpravě. Z toho je třeba vyjít.

    Po zrušení § 1208 písm. h) NOZ ke dni 1. 7. 2020 pozbyl odkaz na toto ustanovení zákona účinnosti a zrušená zákonná povinnost je nadále již nevymahatelná. Dotčené ustanovení stanov sice zůstává platnou součástí stanov SVJ, avšak při jeho případné aplikaci je třeba přihlížet ke  skutečnosti, že zde chybí materiální předpoklad působení tohoto ustanovení, tedy konkrétní zákonem uložená povinnost.

    K tomu viz nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000 a Pl. ÚS  52/03 per analogiam.

     

    <span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: Georgia, serif; font-size: 10pt; white-space-collapse: preserve;”> </span>

     

     

    • #31772 Odpovědět
     OliverPetr
     Host

     Píšete o zrušené zákonné povinnosti (zrušení písm. h) § 1208 NOZ. Ovšem znění uvedeného písmena h) bylo z části převedeno do nového znění písm. g) § 1208:

     “§ 1208 písm. g)  určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, a rozhodnutí o její změně,”

      

  • #31773 Odpovědět
   OliverPetr
   Host

   Píšete o zrušené zákonné povinnosti (zrušení písm. h) § 1208 NOZ. Ovšem znění uvedeného písmena h) bylo z části převedeno do nového znění písm. g) § 1208:

   “§ 1208 písm. g)  určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, a rozhodnutí o její změně,”

    

   • #31782 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    <p style=”text-align: left;”>Petře, tazatelka napsala jasně, že jde o dohody o provedení práce. Takže jde o závislou činnost. Zaměstnanec v pracovně právním vztahu nic nezajišťuje – je v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli a plní jeho pokyny. Cituji ze zákoníku práce:</p>
    § 2

    (1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

    (2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

    Takže znovu shrnuji: Zaměstnanec vykonávající závislou činnost není osobou, která “má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku”. Ustanovení § 1208 nedopadá na pracovní poměr, DPP, ani na DPČ.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
Odpověď na: Pravomoc SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: