platba za odpad

 • Toto téma obsahuje celkem 18 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 1 týdnem a 5 dny.
 • Vytvořil
  Téma
 • #2261 Odpovědět
  richel
  Host

  Zdravím, poradíte mi, jak je to s placením za odpad? Mám v bytě (SVJ) trvalé bydliště, ale nebydlím tam a tedy nejsem ani nahlášen v počtu osob. Musím přesto platit za odpad – kontejnery?

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #2262
    pepe
   Host

   Platba za svoz komunálního odpadu je vázán na trvalé bydliště dotyčné osoby.

   Odpovědět
  • #2290
   Pavel Pavel
   Účastník

   Richel,

   odvoz komunálního odpadu je podle § 3 zákona č. 67/2013 Sb. službou. Rozúčtování se provádí podle § 5 téhož zákona.

   O pravidlech rozúčtování by mělo rozhodnout shromáždění podle § 1208/d NOZ. Ptejte se tedy u výboru SVJ.

   Kde máte trvalé bydliště nebo zda v bytě bydlíte není rozhodné.

   Hezký den!

   Odpovědět
  • #2294
    pepe
   Host

   Richel, vykašli se na nějaké odkazy na zákony a řekni nám kde máš trvalé bydliště, a podle toho se dá postupovat dál. Předpokládám, že velkých městech na poplatky za svoz komunálního odpadu nemá žádné shromáždění SVJ nebo BD vliv. Je to totiž úplně mimo nějakých záloh na energie apod. Tak jako smlouva mezi dodavatelem elektrické energie a plynu v rámci bytu je mezi dodavatelem a uživatelem bytu tak i ve většině případů (krajská města) je i svoz komunálního odpadu v kompetenci města a je veden na trvalé bydliště a osobu. Proto je vhodné říci kde máš to trvalé bydliště a jak je to v dané lokalitě řešeno.

   P.S. syn byl na studiích mimo trvalé bydliště, ale platby za komunální odpad jsme pořád platili včetně jeho osoby.

   Odpovědět
   • #2360
     Milan
    Host

    …předpokládáte špatně

    ..v Praze ( teda alespoň u nás P-4) je to jinak, SVJ či BD si objednává počet kontejnerů a četnost vyprazdňování a dle toho dostane CENU. A jak si to rozpočítá na nájemníky či majitele bytů je v jejich kompetenci. Takže to rozpočítáváme do měsíčních záloh, protože městu platí BD jen 2xročně.

    Odpovědět
    • #2362
      pepe
     Host

     Jak jsem říkal, je to podle města a daných zvyklostí. A jenom taková technická. SVJ nebo BD si objedná počet kontejnerů (popelnic), domluví četnost vyprazdňování, dostane cenu a tu pak rozpočítá na nájemníky. To samé u nás ve městě udělá dotyčná firma na svoz a rozpočítá to mezi počet obyvatel s trvalým pobytem v daném městě. Jak se to řeší s počtem kontejnerů netuším protože jejich počet je před barákem od nepaměti pořád stejný a mění se max.poškozené kusy a svozy si určuje dotyčná firma (3x týdně). A teď k jádru pudla. Ulice kde stojí panelák o deseti vchodech. Každý vchod je buď samostatné BD nebo SVJ. Kontejnery jsou rozmístěny tak nějak rovnoměrně po celé délce ulice + jsou mezi nimi kontejnery na papír, plast a sklo. Popeláři přijedou, vyberou všechny kontejnery v dané ulici bez ohledu na to jestli do nich vysypal odpad nájemník jednoho nebo druhého BD, SVJ (kontejnery jsou volně přístupné). Takže v případě že by mělo každé BD nebo SVJ svoji smlouvu, tak by v tom měli popeláři pěkný hokej a nevěděli by který kontejner mají vysypat a který ne.

     Odpovědět
    • #2363
     Pavel Pavel
     Účastník

     Milane,

     zákon č. 67/2013 Sb. platí na celém území ČR, takže se není čemu divit. :-))

     Hezký tropický den!

      

     Odpovědět
    • #2367
      pepe
     Host

     Pavlíku, zákon č. 67/2013 Sb. sice platí na celém území ČR ale je psán obecně jako zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty! Já se tady s nikým nehádám, jak to mají u nich. U nás ve velkém okresním městě je to prostě na osobu s trvalým bydlištěm a složenky chodí 1x za rok přímo od poskytovatele svozu komunálního odpadu. A jen tak na okraj, když jsi tak znalý těch zákonů, můžeš mi uvést konkrétní § daného zákona kde se přímo píše o svozu komunálního odpadu? A ještě dovětek, když si teda může každé BD a SVJ určit četnost svozu, tak to tam pak do dané lokality jezdí popeláři jak hasiči třeba každý den, protože si to každý určil jinak.

     Odpovědět
  • #26324
    Monika
   Host
    <li style=”text-align: center;”>Chci se zeptat na placení odpadu – nechci zatím měnit trvalé bydliště ale odstěhovala jsem se od rodičů na vesnici,jak teda udělat aby za mne neplatili odpad,stačí na obci nahlásit přechodné bydliště v bytě kde jsem mne přítel přihlásil ale trvalé bydliště tam nemám. On taky ne, trvalé bydlištěm má jinouulici jak to řešit. Může vůbec správce paneláku požadovat poplatek za odpad když tam ani jeden nemáme trvalé bydliště????
   Odpovědět
   • #26325
     Ladislav Laker
    Host

    Moniko, Váš dotaz je nesrozumitelný. Proto nemůžete dostat použitelnou odpověď.

    Netušíme o kterou obec se jedná. Neznáme obsah obecní vyhlášky o komunálních odpadech a o platbě za jejich shromažďování, třídění a likvidaci. A nakonec neznáme ani pravidla SVJ, která mohou stanovit způsob rozúčtování nákladů na službu odvoz komunálního odpadu.

    Začněte tím, že nám sdělíte PSČ obce. Podle toho si vyhledáme obecní vyhlášku o komunálních odpadech a budeme schopni Vám k tomu něco napsat.

    Odpovědět
    • #26331
     MilanMkujbc mku03375
     Host

     Ještě 1 drobnost – na trvalé a přechodné bydliště si již dávno nehrajeme.

     Odpovědět
    • #26332
      lojza
     Host

     nevím jak u Vás na dědině, ale ve velkých okresních městech si na to ještě hrajeme:-)

     Odpovědět
    • #26333
     MilanMkujbc mku03375
     Host

     Máte pravdu, že u vás ve velkých okresních vidlákovech si na trvalý a přechodný pobyt hrajete, leč zákon č. 133/2000 Sb. v § 10 až 12a) zná pojem “trvalý pobyt” pouze pro občany České republiky, v § 13 písm. h) zná pojem “přechodný pobyt”, ale jen pro cizince (jen pro ně!).

     Naše “dědina” má pouze 46.000 obyvatel (přibližně), takže zase tak malá není…

     P.S. Ještě nedávno jsem se domníval, že se na tomto webu vede diskuse na určité úrovni (tedy nikoliv za použití urážek), leč vyléčil jste mě z toho.

     Odpovědět
    • #26334
     MilanMkujbc mku03375
     Host

     Oprava: místo “Máte pravdu,” má být “Možná, “

     Odpovědět
    • #26335
      lojza
     Host

     Omlouvám se, nechtěl jsem se Vás nějak dotknout. Nicméně paragrafy, které uvádíte řeší jen a pouze pobyt jako takový ale určitě neřeší jak si které město, městys, obec, dědina řeší poplatky za svoz odpadu. Ve městě kde mám trvalý pobyt platíme paušál na osobu a v katastru obce kde máme chatu (obec cca 10.000 obyvatel) platím roční paušál za “rekreační objekt”. Jestli je ta částka vyšší nebo menší oproti “starousedlíkům” jsem nikdy nezjišťoval.

     Odpovědět
    • #26336
     MilanMkujbc mku03375
     Host

     Já jsem také neodpovídal na způsob rozúčtovávání nákladů na odpad, ale upozornil jsem na termíny použité tazatelkou, že nejsou v souladu se zákonem (část).

     V našem SVJ to máme nastaveno tak, že náklady se rozúčtovávají podle počtu osob S OBVYKLÝM pobytem v bytě. Téměř všichni majitelé hrají fér a nahlašují správné počty, ale to je asi běžný jev.

     Odpovědět
  • #28222
    Veselá Růžena
   Host

   Dobrý den..Praha-4 14700  Bydlím v pronájmu atrvalé bydliště mám jinde..Tež Praha4 14700.Takže platím dvoje poplatky…Jak z toho ven.Děkuji Veselá

   Odpovědět
   • #28223
    MilanMkujbc mku03375
    Host

    1. lépe než “v pronájmu” by bylo lépe upřesnit, zda jde o nájem nebo podnájem (důležité podle novely zákona o odpadech)

    2. S dotazem se obrátit na příslušný (v tomto případě stejný) městský úřad a žádat o odpověď, nejlépe písemně.

    Odpovědět
   • #28224
     Ladislav Laker
    Host

    Paní Růženo, ujasněte si zda píšete o bydlišti, nebo o trvalém pobytu. To jsou dva naprosto odlišné pojmy. Pravděpodobně je po Vás požadováno placení jak v místě kde máte bydliště, tak i na adrese Vašeho trvalého pobytu. Máte však povinnost platit obecní poplatek pouze jednou, a to pouze v místě bydliště.

    V hlavním městě Praze platí ode dne 1. ledna 2022 nová vyhláška č. 17/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Podle § 2 této vyhlášky platí:

    • Poplatníkem poplatku je:  a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo  b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
    • Plátcem poplatku je:  a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo  b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

    Z uvedeného plyne, že jste poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu. Povinnost platit máte samozřejmě pouze jednou, a to v místě Vašeho bydliště. Na této adrese odvádíte poplatek vlastníkovi bytu, nebo vlastníkovi rodinného domu, nebo platíte k rukám SVJ (pokud v domě vzniklo).

    Nemáte však povinnost nikomu nic hradit mimo místo Vašeho bydliště. Problém je  v tom, že pojem “bydliště” je neurčitý (a nemá naprosto nic společného s trvalým pobytem). Definice “bydliště” je uvedena v § 80 zákona č. 89/2012 Sb..

    Obecně se dá říci, že pokud se na adrese trvalého pobytu nezdržujete, nežijete tam,  nemáte tam majetek, ani se nepodílíte na hrazení životních nákladů osob žijících v tom bytě, pak nejspíše máte bydliště jinde. Musíte ale být připravena prokázat kde je Vaše bydliště: například nájemní smlouvou, placením za dodávky elektřiny, plynu či internetu na adrese Vašeho skutečného bydliště, svědectvím příbuzných a známých, atd. Bohužel na “bydliště” Vám nikdo nedá úřední papír. Musíte tvrzení o bydlišti nějak prokazovat sama.

    Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
Odpověď na: platba za odpad

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?