placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Zvolené téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (3 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Pavel Pavel a poslední změna proběhla před 11 měsíci, 2 týdny.

 • Vytvořil
  Téma
 • #6263 odpověď

  Břetislav

  Shromáždění svj odhlasovalo,že náklady na úklid,opravy,revize,energie,služby a pod. společných prostor ,budou nákladově rozpočítávány podle plochy bytů nikoliv podle počtu bydlících v bytě kteří nákladovost svým  užíváním dělají(rozdílná plocha bytu náklady nedělá ,ale lidé ano). Je to zákonné ?, nebo je to dotování malometrážních bytů kde počet osob je více. Vlastníci větších bytů, kteří jsou v menšině jsou přehlasováni většinou, je takovéto hlasování zákonné ? může se vůbec takováto logika připustit ?

 • Autor
  Odpovědi
 • #6305

  Dobrý den, zákon 67/2013 Sb. ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty v par. 5, bod 2, odst. d) říká „Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

  Pokud došlo na shromáždění SVJ  k řádnému usnesení, tedy že vyúčtování uvedených služeb bude prováděno podle plochy bytů, je toto usnesení platné. Nesouhlasíte-li, můžete požadovat svolání mimořádného popř. řádného shromáždění a pokusit se s dotčenými osobami toto usnesení změnit.    

  odpověď
  • #7567
    Břetislav

   Je to nelogické, odporuje to zdravému rozumu, připomíná to trest za koupě většího bytu . Hold jsme v česku kde vládne chaos a svinstvo ve všem . Přitom zákoník § 1177 říká  jasně ,že majitel bytu má povinnost nahlásit počet bydlících v bytě právě z těchto důvodů. Takovéto to obcházení zákona určitou skupinou lidí, která se tímto  usnesením obohacuje na úkor druhých považuji za protiprávní , neodpovídá to dobrým mravům a šikanuje to a okrádá vlastníky větších bytů.

   odpověď
   • #7571
     lojza

    Až na to “hold” s tebou Břetislave naprosto souhlasím:)

    odpověď
 • #7906
  MilanMkujbc Mku03375

  Jen drobnost – že Vám rozúčtovávají ohřev teplé vody podle plochy, to Vám nevadí? Vždyť proč majitel plošně většího bytu má mít 1 m3 dražší než majitel bytu malometrážního? Jde stále o 1 m3 vody. Tato doslova nespravedlnost je však natvrdo ve vyhlášce, a tudíž se s ní nedá nic dělat, než dát podnět ke změně.

  Ve Vašem případě však pozor na to, že tzv. “síla” hlasu majitele bytu je dána plochou, takže teoreticky méně majitelů plošně větších bytů může přehlasovat větší počet majitelů bytů malometrážních – nahlédněte do občanského zákoníku. Najdete v něm také lhůty, kdy lze napadnout (soudně) usnesení shromáždění vlastníků.

  odpověď
 • #7922
  Pavel Pavel 
  Účastník

  Břetislave,

  souhlasím s panem Coufalem.

  Nemáte pravdu v tom, že § 1177 NOZ řeší rozúčtování služeb. Toto ustanovení požaduje sdělovat SVJ osoby, které v souhrnu bydlí v bytě nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce.

  Pro rozúčtování se však sledují osoby podle § 2/g/2 zákona č. 67/2013 Sb., tj. osoby, které budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

  Jak vidíte jedná se o zcela jinou definici. Takže mohu souhlasit s Vámi, že je chaos v českých předpisech.

  V žádném případě se nejedná o obcházení předpisů.

  Ale sledovat osoby rozhodné pro rozúčtování služeb je zejména ve větších SVJ či BD prakticky nemožné.

  Přitom rozdíl mezi rozúčtováním podle m2 a podle osob je nevýznamný. Předpokládám, že hlavní výdaje za služby tj. teplo, teplou a studenou vodu neděláte podle m2.

  Hezký den!

  odpověď
Odpověď na: placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?