placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Úvod Fóra Všechny kategorie Finance placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

 • Toto téma obsahuje celkem 14 odpovědí. Do diskuze (4 diskutující) se naposledy zapojil uživatel gjuli9gjuli9 a poslední změna proběhla před 6 měsíci a 3 týdny.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #6263 Odpovědět
   Břetislav
   Host

   Shromáždění svj odhlasovalo,že náklady na úklid,opravy,revize,energie,služby a pod. společných prostor ,budou nákladově rozpočítávány podle plochy bytů nikoliv podle počtu bydlících v bytě kteří nákladovost svým  užíváním dělají(rozdílná plocha bytu náklady nedělá ,ale lidé ano). Je to zákonné ?, nebo je to dotování malometrážních bytů kde počet osob je více. Vlastníci větších bytů, kteří jsou v menšině jsou přehlasováni většinou, je takovéto hlasování zákonné ? může se vůbec takováto logika připustit ?

  • #6305 Odpovědět

   Dobrý den, zákon 67/2013 Sb. ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty v par. 5, bod 2, odst. d) říká „Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

   Pokud došlo na shromáždění SVJ  k řádnému usnesení, tedy že vyúčtování uvedených služeb bude prováděno podle plochy bytů, je toto usnesení platné. Nesouhlasíte-li, můžete požadovat svolání mimořádného popř. řádného shromáždění a pokusit se s dotčenými osobami toto usnesení změnit.    

   • #7567 Odpovědět
    Břetislav
    Host

    Je to nelogické, odporuje to zdravému rozumu, připomíná to trest za koupě většího bytu . Hold jsme v česku kde vládne chaos a svinstvo ve všem . Přitom zákoník § 1177 říká  jasně ,že majitel bytu má povinnost nahlásit počet bydlících v bytě právě z těchto důvodů. Takovéto to obcházení zákona určitou skupinou lidí, která se tímto  usnesením obohacuje na úkor druhých považuji za protiprávní , neodpovídá to dobrým mravům a šikanuje to a okrádá vlastníky větších bytů.

    • #7571 Odpovědět
     lojza
     Host

     Až na to “hold” s tebou Břetislave naprosto souhlasím:)

    • #28265 Odpovědět
     Jiří
     Host

     Úplně nelogické to není. Nelogické by to bylo v případě světla a výtahu, který je náklad přímo svázán s počty osob. Ale u úklidu to tak není. uklízet musíte každý týden a to i když v domě nikdo nebydlí. A zaplatíte vždy stejně, rozhodující je pravidelnost a velikost chodby, počet osob je irelevantní.

    • #28293 Odpovědět
     Ladislav Laker
     Host

     V této diskusi se naprosto mýlí Břetislav, Lojza i Jiří.

     Všichni tři se domnívají, že rozúčtování služeb na vlastníky jednotek má být “spravedlivé”, ale každý z nich si tu spravedlnost představuje zcela  jinak.

     Vezměme například Jiřího: tvrdí zde, že spravedlivé je rozúčtovat náklady na provoz výtahu podle počtu osob. Ale na tom přece není nic spravedlivého!

     • Některá osoba téměř nevychází z bytu a výtah tedy nepoužívá. Jiná osoba jezdí výtahem třebas desetkrát denně. Kde je tedy ta Jiřího spravedlnost podle osob?
     • Do některého bytu chodí pravidelně a často příbuzní, návštěvníci, ošetřovatelka, poštačka,  donašeč jídla, venčitel psa. Tyto osoby mohou způsobovat větší provoz výtahu, který nijak nesouvisí s počtem osob bydlících v bytě (ale ani s podlahovou plochou bytu).
     • Lehčí osoba (dítě) spotřebuje při jízdě výtahem dolů více elektrické energie než tlouštík o váze 120 kg, protože hmotnost těžší osoby pomáhá kabině ve směru pohybu.  Při jízdě nahoru je tomu ovšem naopak.
     • A jak “spravedlivě” rozúčtovat případy, kdy v kabině jede spolu více osob z různých bytů? A dokonce možná vstupují či nastupují  různých patrech!?!?

     Chce snad pan Jiří toto vše sledovat? Chce v zájmu “spravedlnosti” vážit osoby nastupující do kabiny, zjišťovat pomocí elektronických přívěsků odkud a kam jedou, ke kterému bytu patří, a chce měřit spotřebu energie při každé jízdě?

     Absurdita snahy o absolutní “spravedlnost” je zjevná. Takový systém a jeho provoz by byl nákladnější než ty náklady, které se mají sledovat a rozúčtovat.

     Ústavní soud pro obdobné případy nepožaduje nějakou absolutní spravedlnost. Naopak: v nálezu Pl. ÚS 25/12 se ústavní soud přihlásil k tomu, že není nutné (a někdy ani není možné) uspořádat poměry zcela spravedlivě. Někdy je třeba určit výši platby paušálně, i když to neodráží skutečnou výši nákladů. Ústavní soud v této souvislosti použil pojem “akceptovatelná míra nespravedlnosti”.

     Ústavní soud považuje za nepřípustné pouze takové řešení, u kterého  “míra paušalizace sazeb odměny (…) přesahuje akceptovatelnou míru nespravedlnosti s přihlédnutím k možným variantám”.

     Takže: pokud jsou platby za výtahy či za úklid určeny podle počtů osob, podle spoluvlastnických podílů, nebo podle podlahových ploch bytů, pak jde ve všech těchto případech o akceptovatelnou míru nespravedlnosti.

      

  • #7906 Odpovědět
   MilanMkujbcMku03375
   Host

   Jen drobnost – že Vám rozúčtovávají ohřev teplé vody podle plochy, to Vám nevadí? Vždyť proč majitel plošně většího bytu má mít 1 m3 dražší než majitel bytu malometrážního? Jde stále o 1 m3 vody. Tato doslova nespravedlnost je však natvrdo ve vyhlášce, a tudíž se s ní nedá nic dělat, než dát podnět ke změně.

   Ve Vašem případě však pozor na to, že tzv. “síla” hlasu majitele bytu je dána plochou, takže teoreticky méně majitelů plošně větších bytů může přehlasovat větší počet majitelů bytů malometrážních – nahlédněte do občanského zákoníku. Najdete v něm také lhůty, kdy lze napadnout (soudně) usnesení shromáždění vlastníků.

   • #28296 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host
    • Pan Mku03375 zde napsal dne 08.09.2018:  “… že Vám rozúčtovávají ohřev teplé vody podle plochy, to Vám nevadí? Vždyť proč majitel plošně většího bytu má mít 1 m3 dražší než majitel bytu malometrážního? Jde stále o 1 m3 vody.” 

    Toto tvrzení je nepravdivé. Diskutér Mku03375 nezná znění vyhlášky č. 269/2015 Sb., a zřejmě z toho důvodu má naprosto mylnou představu o rozúčtování služby “centralizované poskytování teplé vody”.

    Ve skutečnosti je cena za 1 m3 teplé vody stejná pro každého příjemce služby, bez ohledu na velikost jeho bytu. To se týká jak ceny vody samotné (vodné a stočné), tak i ceny tepla  v teplé vodě.

    Něco zcela jiného jsou technické ztráty tepla při cirkulací vody v potrubí: teplá voda obíhá v systému nepřetržitě a je neustále dohřívána na stanovenou teplotu, aby každý uživatel měl teplou vodu k dispozici “na kohoutku”. Skutečný náklad na ztráty tepla cirkulací může být zjištěn (měřením tepelných ztrát v cirkulační smyčce teplé vody), nebo se určí náhradním způsobem (odhadem) jako 30%  z celkových nákladů. Tento náklad je obsažen v základní složce nákladů na poskytování služby. Základní složka – jak už samotný název napovídá – nemá žádnou vazbu na spotřebu teplé vody v bytech. Proto se rozúčtuje rovnoměrně podle podlahových ploch bytů, nikoli podle náměrů bytových vodoměrů.

    Není tedy pravdivé tvrzení, že by majitel plošně většího bytu měl snad mít 1 m3 dražší než majitel bytu malometrážního. Cena spotřební složky je samozřejmě shodná pro všechny příjemce služby ve zúčtovací jednotce.

    Naprosto shodně se např. u odběru elektrické energie hradí platba “za elektroměr” podle proudové hodnoty hlavního jističe, bez ohledu na to zda byla či nebyla odebrána nějaká elektrická energie.

     

    • #28297 Odpovědět
     MilanMkujbcmku03375
     Host

     Diskutérovi mku03375 je známa existence vyhlášky č. 269/2015 Sb. , zejména (v tomto případě) znění § 4 odst. 1 první věta, ve které je zmíněno oněch 30% nákladů na ohřev vody coby základní složky. Těchto 30% se rozpočítává (rozúčtovává) podle  plochy (§ 1 výše zmiňované vyhlášky) – souhlasíte? Pokud ano, potom logicky byt o ploše menší se “podílí” na oněch 30% menším podílem než byt plošně větší i při stejném odběru teplé vody (=spotřební složka). Tento způsob rozúčtovávání mi potvrdili i pracovníci jedné z poměrně velkých firem, která se touto problematikou zabývá (mj. provádí rozúčtování pro mnoho SVJ i BD).

     Pokud nesouhlasíte, byl bych Vám vděčen za sdělení, jakým způsobem se oněch 30% nákladů na ohřev má rozúčtovávat, ne-li podle plochy. Jde o základní složku, o spotřební složce jsem se nezmiňoval, neboť zde není problém.

      

    • #28320 Odpovědět
     Ladislav Laker
     Host

     Pane mku03375, vezměte laskavě na vědomí, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že “spotřební složka se rozdělí mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb”. Z uvedeného plyne, že cena tepla v 1 m3 odebrané vody je shodná pro všechny příjemce služby.

     Dále si zjistěte, že podle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 269/2015 Sb. platí, že “náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé vody rozdělí poskytovatel služeb mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u příjemců služeb”.  Z uvedeného plyne, že i cena 1 m3 samotné (studené) vody odebrané v teplé vodě je shodná pro všechny příjemce služby.

     Vy argumentujete základní složkou nákladů na poskytování služby “centralizované poskytování teplé vody”. Zcela Vám ovšem ušlo, že jde o jiný náklad, který není nijak svázán s odběrem teplé vody v jednotkách m3. I účel základní složky nákladů je odlišný: slouží k hrazení ztrát tepla při neustálé cirkulaci teplé vody v potrubí a k hrazení elektrické energie k provozu cirkulačního čerpadla. Tento náklad nepochybně existuje ve stále stejné výši, i kdyby žádný vlastník jednotky neodebral ani litr teplé vody. Právě proto je označován “základní složka”.  Proto se tato část nákladů na službu neodvozuje od odebraného objemu teplé vody.

     Vy směšujete náklad na vodu a její ohřev (spotřební složka nákladu na službu) s nákladem na pokrytí ztrát cirkulací (základní složka nákladu na službu). Ponechte si Váš nesprávný názor; já si ponechám svůj názor souladný se zákonem a s vyhláškou.

    • #28321 Odpovědět
     MilanMkujbcmku03375
     Host

     Pro pana L.L. – já jsem se Vás jen slušně zeptal, jak tedy rozúčtovat (podle jakých kritérií) těch 30% ZÁKLADNÍ složky z nákladů na ohřev vody (spotřební složka je zcela jasná). Domníval jsem se, že se dozvím, jak se má rozúčtovávat základní složka, že nechám opravit způsob rozúčtovávání, protože dosud se to rozúčtovává podle plochy, což jsem již psal v původním příspěvku, ale to jsem se nedozvěděl.

     Pro doplnění – naše SVJ tvoří 1 tzv. sekce v paneláku, tj. 2 vchody, 32 bytů, SVJ má svoji vlastní kotelnu.

      

  • #7922 Odpovědět
   PavelPavel
   Účastník

   Břetislave,

   souhlasím s panem Coufalem.

   Nemáte pravdu v tom, že § 1177 NOZ řeší rozúčtování služeb. Toto ustanovení požaduje sdělovat SVJ osoby, které v souhrnu bydlí v bytě nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce.

   Pro rozúčtování se však sledují osoby podle § 2/g/2 zákona č. 67/2013 Sb., tj. osoby, které budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

   Jak vidíte jedná se o zcela jinou definici. Takže mohu souhlasit s Vámi, že je chaos v českých předpisech.

   V žádném případě se nejedná o obcházení předpisů.

   Ale sledovat osoby rozhodné pro rozúčtování služeb je zejména ve větších SVJ či BD prakticky nemožné.

   Přitom rozdíl mezi rozúčtováním podle m2 a podle osob je nevýznamný. Předpokládám, že hlavní výdaje za služby tj. teplo, teplou a studenou vodu neděláte podle m2.

   Hezký den!

  • #29044 Odpovědět
   Petr
   Host

   Dobrý den, je v souladu se zákonem rozpočítani služeb-úklidu společných prostor jenom podle počtu bytových jednotek v domě bez ohledu na velikost jednotky nebo počet osob v jednotce? Stačí si odhlasovat změnu na shromáždění SVJ jenom určitým poměrem vlastníků nebo s takovou změnou účtování služeb musí souhlasit všichni vlastníci.

   Děkuji předem za odpověď.

  • #29045 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Podle § 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství.  Přečtěte si tedy vaše stanovy. My přece netušíme co v nich máte uvedeno o rozhodování ohledně pravidel rozúčtování služeb.

   Žádný zákon nezakazuje hradit službu podle počtu bytových jednotek. Takové rozhodnutí může být  zcela v pořádku, nebo může být nemravné a tedy absolutně neplatné. O nemravné rozhodnutí by se jednalo pokud vlastníci větších bytů  přehlasují vlastníky menších bytů a vnutí jim způsob rozúčtování, který je jednostranně výhodný pouze pro ně a nepřiměřeně dopadá na vlastníky menších bytů.

  • #29155 Odpovědět
   gjuli9gjuli9
   Účastník

   <p>Ahoj!</p><p>Souhlasím s tebou.</p>

Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
Odpověď na: placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner