placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Zvolená otázka obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (2 hlasy) se naposledy zapojil uživatel  lojza a poslední změna proběhla před 2 t, 4 d.

 • Tvůrce
  Téma
 • #6263 Odpovědět

  Břetislav

  Shromáždění svj odhlasovalo,že náklady na úklid,opravy,revize,energie,služby a pod. společných prostor ,budou nákladově rozpočítávány podle plochy bytů nikoliv podle počtu bydlících v bytě kteří nákladovost svým  užíváním dělají(rozdílná plocha bytu náklady nedělá ,ale lidé ano). Je to zákonné ?, nebo je to dotování malometrážních bytů kde počet osob je více. Vlastníci větších bytů, kteří jsou v menšině jsou přehlasováni většinou, je takovéto hlasování zákonné ? může se vůbec takováto logika připustit ?

 • Autor
  Odpovědi
 • #6305

  Dobrý den, zákon 67/2013 Sb. ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty v par. 5, bod 2, odst. d) říká „Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

  Pokud došlo na shromáždění SVJ  k řádnému usnesení, tedy že vyúčtování uvedených služeb bude prováděno podle plochy bytů, je toto usnesení platné. Nesouhlasíte-li, můžete požadovat svolání mimořádného popř. řádného shromáždění a pokusit se s dotčenými osobami toto usnesení změnit.    

  Odpovědět
  • #7567
    Břetislav

   Je to nelogické, odporuje to zdravému rozumu, připomíná to trest za koupě většího bytu . Hold jsme v česku kde vládne chaos a svinstvo ve všem . Přitom zákoník § 1177 říká  jasně ,že majitel bytu má povinnost nahlásit počet bydlících v bytě právě z těchto důvodů. Takovéto to obcházení zákona určitou skupinou lidí, která se tímto  usnesením obohacuje na úkor druhých považuji za protiprávní , neodpovídá to dobrým mravům a šikanuje to a okrádá vlastníky větších bytů.

   Odpovědět
   • #7571
     lojza

    Až na to “hold” s tebou Břetislave naprosto souhlasím:)

    Odpovědět
Odpovědět: placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?