odpojení elektroměru

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt odpojení elektroměru

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #25606 Odpovědět
   Vladimír Kokoška
   Host

   Dobrý den, podle nájemní smlouvy je elektřina psaná na mě a nájemník platí tuto částku mě. V případě neplacení nájemného, mohu požádat ČEZ o odpojení elektroměru?

  • #25607 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   Selským rozumem vzato – kdo je veden u dodavatele energie, má právo požádat o odpojení elměru, příp. o jeho opětovné zapojení.

  • #25608 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Velmi nedoporučuji řídit se “selským rozumem” v podání pana mku03375.

   Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. 16 T 109/2002, byl obviněný J. L. uznán vinným trestným činem neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák. a odsouzen k peněžitému trestu ve výměře 40.000,- Kč s náhradním trestem odnětí svobody na tři měsíce. V dalším bylo rozhodnuto o uplatněných nárocích poškozených na náhradu škody.

   Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného je zjevně neopodstatněné.

   Trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák. se dopustí ten, kdo oprávněné osobě mimo jiné v užívání bytu neoprávněně brání. Jednání pachatele může spočívat i v tom, že provede nějaký jednorázový úkon, kterým je do budoucna znemožněno řádné užívání bytu jeho oprávněným nájemcem. Takovým úkonem je rovněž odpojení elektřiny a zastavení přívodu vody.

   Citováno z usnesení Nejvyššího soudu 7 Tdo 191/2004 ze dne 18.02.2004

   • #25610 Odpovědět
    MilanMkujbcmku03375
    Host

    Domníváte-li se, že neplatící nájemník je (v určité době) stále ještě oprávněným uživatelem bytu, potom máte pravdu. Není-li již oprávněným uživatelem, potom bych postupoval podle selského rozumu.

    P.S. Po bitvě sedláků u Chlumce to jde se selským rozumem velice z kopce.

   • #25611 Odpovědět
    MilanMkujbcmku03375
    Host

    A ještě drobnost – odpovídal jsem na otázku, zda může požádat ČEZ o odpojení elektroměru (bez dalšího vysvětlení stavu, pouze, že neplatí).

    • #25612 Odpovědět
     Ladislav Laker
     Host

     Pane mku03375, nemusíte to rozmazávat. Odpověděl jste nesprávně. Vaše odpověď byla nepřímým návodem ke spáchání trestného činu podle § 208 zákona č. 40/2009 Sb..

     Dotaz byl položen srozumitelně a určitě. Tazatel napsal, že má v bytě nájemce na základě (řádné) nájemní smlouvy. A zeptal se zda může spáchat trestný čin “neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru”. Za to by mu hrozil trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest.

     Pouhé nezaplacení nájemného nájemcem nemůže být záminkou k neoprávněnému zasahování do práva k bytu. Takovou výmluvu nebude soud vůbec brát v úvahu.

     Mnozí si ještě pamatují případ v Děčíně: Podnikatel Jan David Horsky zastavoval vodu a elektřinu svým nájemcům, a dostal za to v roce 2011 pokuty v celkové výši půl milionu (průměrně 100000 Kč za každý byt, jehož nájemce takto šikanoval). Nejvyšší soud k tomu uvedl:  “Omezení dodávky vody pronajímatelem nelze považovat za oprávněné ani v případě porušení platebních povinností nájemce.” 

     S vypínáním elektřiny do bytu  je to naprosto stejné.

   • #27496 Odpovědět
    Honza
    Host

    To mi chcete říct, že musím platit elektřinu a nemůžu jí nechat odpojit, i když mi nájemník již za 4 měsíce nezaplatil nájem, spotřebovanou elektřinu a nekomunikuje ?

  • #27300 Odpovědět
   gencr
   Host

   Mám hodiny na sebe a neexistuje zákon který mě bude nutit platit za někoho jiného, jestli chce dále tam bydlet má právo si ty hodiny přepsat na sebe a platit sám ,bohužel voda nejde.

   • #27310 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Gencr zde píše protiprávní nesmysly. Samozřejmě že má povinnost poskytovat nájemci elektrickou energii. Zákony které mu toto ukládají jsou:

    • trestní zákoník (40/2009 Sb.)
    • občanský zákoník (89/2012 Sb.), viz ustanovení o nájmu bytu.

    Tazatel napsal jednoznačně: “podle nájemní smlouvy je elektřina psaná na mě a nájemník platí tuto částku mě”. Tazatel je tedy vázán nájemní smlouvou. Pokud pronajímatel bez dohody s nájemcem ukončí dodávku elektrické energie do bytu, půjde o trestný čin. I kdyby se jednalo pouze o ukončení dodávky bez zrušení odběrného místa (bez demonaže elektroměru). Píšu to zde potřetí.

  • #27517 Odpovědět
   Jan Pospíšil
   Host

   Dát výpověď pro neplacení nájemného a po uplynutí lhůty již možno elektroměr vypojit. Stačí též neplatit za elektřinu a dodavatel energie (bez ohledu na má práva k bytu) elektroměr odpojí.

  • #28792 Odpovědět
   Lenka
   Host

   Mám dotaz na odpojení elektřiny – užívání bytu bez právního důvodu.  Mám v bytě stále bývalou nájemnici, které skončila smlouva k 31.12.2021 (dlouhodobě neplatila, proto jsem jí smlouvu neprodloužila). Dluží mi obrovskou částku, mám podanou žalobu na úhradu dlužného nájemného a vystěhování. Co mi hrozí, pokud jí odpojím elektřinu, resp. nechám dodavatele, aby ji z důvodu mého neplacení odpojil?

  • #28793 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   Lenko, je Váš problém, že situace je dnes taková jaká je. Připustila jste, aby neoprávněná osoba užívala Váš byt bez právního důvodu. Jde tedy o její obydlí, a to je chráněno zákonem. Máte smolíka.

   Přiznala jste tento stav tím, že jste podala žalobu na vyklizení. Tím jste dala najevo, že byt skutečně je obydlím vetřelce a že je tedy chráněn proti zásahům (jako je vypnutí vody, plynu či elektrické energie).

   Měla jste v nájemní smlouvě sjednat, že byt se považuje za vyklizený v 11:59 hodin v den skončení nájmu, bez ohledu na to zda nájemce odevzdal či neodevzdal klíče. Dále jste měla  vnájemní smlouvě uvést, že jakékoli movité ěci které nájemce zanechal bytě jsou bez dalšího považovány za věci opuštěné a vlastník bytu má právo je z bytu vyklidit na náklad bývalého nájemce.

   Pokud by toto bylo v nájemní smlouvě, ve 12:00 mohl do bytu vstoupit nový nájemce s novou nájemní smlouvou. A mohl ihned vyhodit ze svého obydlí vetřelce i s jeho věcmi.

  • #28794 Odpovědět
   lojza
   Host

   Nějak nechápu co se tady řeší. Do teďka jsem měl za to, že nájemník (potažmo podnájemník) bytu má na sebe uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny a plynu a tyto dodávky nejsou ani předmětem ročního vyúčtování za služby v daném SVJ/BD.

   • #28795 Odpovědět
    MilanMkujbcmku03375
    Host

    Hned v prvním příspěvku/dotazu je to uvedeno: “…<span style=”color: #777777; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‘Segoe UI’, Helvetica, Arial, sans-serif, ‘Apple Color Emoji’, ‘Segoe UI Emoji’, ‘Segoe UI Symbol’; font-size: 17px;”>podle nájemní smlouvy je .</span><span style=”color: #777777; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‘Segoe UI’, Helvetica, Arial, sans-serif, ‘Apple Color Emoji’, ‘Segoe UI Emoji’, ‘Segoe UI Symbol’; font-size: 17px;”>elektřina psaná na mě a nájemník platí tuto částku mě</span><span style=”color: #777777; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‘Segoe UI’, Helvetica, Arial, sans-serif, ‘Apple Color Emoji’, ‘Segoe UI Emoji’, ‘Segoe UI Symbol’; font-size: 17px;”> …” Zde nejde o žádné vyúčtování služeb ze strany SVJ ani BD.</span>

    • #28796 Odpovědět
     MilanMkujbcmku03375
     Host

     Omlouvám se, netušil jsem, že to přenese ten formátovací habrajz, takže znovu:

     Hned v prvním příspěvku/dotazu je to uvedeno: “podle nájemní smlouvy je elektřina psaná na mě a nájemník platí tuto částku mě. ” Zde nejde o žádné vyúčtování služeb ze strany SVJ ani BD.

  • #29399 Odpovědět
   Vasil
   Host

   <p>Může mí vypnout elektřinu majitel vněmecku kdyš mů dlužím dva najmi a ještě sem nedostal vipovjeť z bitu a bílí sme domluveni že mu ho zaplatím ten dlouch a elektřinu má majitel na sebe děkuji za odpověď </p>

Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
Odpověď na: odpojení elektroměru

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: