Odměny členům představenstva BD – DPP

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Odměny členům představenstva BD – DPP

 • Toto téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel PavelPavel a poslední změna proběhla před 5 roky a 5 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Příspěvky
  • #8466 Odpovědět
   Lucie
   Host

   Členskou schůzí bytového družstva jsem byla zvolena za členku kontrolní komise. Při kontrole účetního deníku jsem zjistila, že členům představenstva jsou vypláceny odměny na základě DPP. Obdržela jsem vysvětlení, že tato cesta je pro členy představenstva jednodušší, nežli přijímání, přiznávání a zdaňování odměn. Ve výsledku nakonec prý není finanční rozdíl. Taktéž mně bylo sděleno, že DPP připravoval právník, a proto je vše jistě vpořádku.
   Stanovy našeho BD uvádějí vyplácení odměn (a to i pro členy kontrolní komise), v současně platné legislativě jsem rovněž našla informace o odměnách (nikoliv o výplatách za DPP). Dozvěděla jsem se, že dosud členům kontrolní komise nikdy odměny vypláceny nebyly – nikdy totiž nebyly nikým nárokovány.

   Jaký je Váš názor? Považujete shora uvedené postupy za správné?

  • #8478 Odpovědět
   PavelPavel
   Účastník

   Lucie,

   předpokládám, že DPP jsou za výkon funkce člena orgánu.

   Již rozsudek VS v Praze sp. zn. 6 Cdo 108/92 ze dne 21.4.1994 uvádí, že na výkon funkce člena orgánu nelze uzavřít smlouvu podle zákoníku práce, tedy ani DPP.

   Tento názor potvrdilo několik rozsudků Nejvyššího soudu a několik usnesení Ústavního soudu.

   Při nezměněném právním stavu však Ústavní soud změnil výklad o 180 stupňů a v Nálezu I. ÚS 190/15 ze dne 13.9.2016 připouští, že i na výkon funkce může být ujednán režim podle zákoníku práce.

   Názor změnil i velký senát Nejvyššího soudu v rozsudku 31 Cdo 4831/2017 ze dne 11.4.2018 a odchýlil se od závěrů rozsudků NS z předchozích let a to tak, že že si orgán obchodní korporace a člen orgánu mohou svůj vztah ujednat v režimu zákoníku práce. Nicméně nadále NS tvrdí, že “Takové ujednání však z jejich vztahu (jde-li o výkon činnosti spadající do působnosti statutárního orgánu) neučiní vztah pracovně právní, i nadále půjde o vztah obchodněprávní…” (To má zásadní význam u členů orgánů, kteří když jsou plátci DPH a kteří musí svou odměnu od příštího roku zatěžovat DPH, viz NSS č.j. 2 Afs 100/2016 z 22.11.2016, ale na to se asi neptáte.)

   Zda to musí být odměna za výkon funkce nebo zda to může být DPP v tomto rozsudku není uvedeno.

   Není pravda, že mezi odměnou za výkon funkce a DPP není rozdíl, u DPP do 10 000 Kč/měsíc neplatíte sociální a zdravotní a to je sakra rozdíl. DPP zdaňované srážkovou daní je pro členy orgánů samozřejmě také administrativně  výhodnější, nemusí podávat daňové přiznání.

   Pokud stanovy obecně hovoří, že členové KK mají nárok na odměny, tak k tomu musí být ještě rozhodnutí členské schůze, která by stanovila jak velké odměny mají být.

   S ohledem na mimořádně velkou zodpovědnost podle § 159 NOZ doporučuji si odměny “nárokovat”.

   Hezký den!

    

   • #8595 Odpovědět

    Dobrý den,  k odpovědi Pavla doplňuji:

    Odměňování členů statutárního orgánu BD se řídí zákonem o obchodních korporacích. Statutární orgán je za svou práci pro BD placen formou odměny, kterou určuje vrcholný orgán BD.  Proto není možné odměňovat členy statutárního orgánu BD jinak než formou odměn. DPP je jiný pracovně právní vztah. A jejich odlišení vyplývá i se zákona o dani z příjmu.

    • #8603 Odpovědět
     PavelPavel
     Účastník

     Pane Coufale,

     Váš příspěvek si vykládám tak, že se domníváte, že na výkon funkce člena statutárního orgánu nelze uzavřít DPP. Pokud je tomu tak, potom vítám otevření diskuse o tomto problému.

     Jaká je právní úprava odměňování členů statutárních orgánů?

     1) Zákoník práce nezakazuje pro výkon funkce člena orgánu právnické osoby použít zákoník práce.

     2) K tomuto závěru dospěl Ústavní soud v bodu 47 Nálezu  I. ÚS 190/15 ze dne 13.9.2016. Argumentace ÚS stojí za přečtení.

     3) Na základě tohoto Nálezu změnil svůj názor i Nejvyšší soud. Přitom v mnoha rozsudcích tvrdil něco jiného. Velký senát v bodu 45 Rozsudku sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 ze dne 11.4.2018 uvádí, že si člen statutárního orgánu a právnická osoba mohou ujednat režim zákoníku práce.

     4) Od 1.1.2012 do 31.12.2013 bylo v § 66d) Obchodního zákoníku výslovně uvedeno, obchodní vedení společnosti může statutární orgán vykonávat v pracovněprávním vztahu (nikoliv tedy jen v pracovněprávním poměru).

     5) Konec konců i § 61/3 ZOK uvádí, že člen statutárního orgánu může pobírat mzdu.

     Výše uvedená právní úprava otevírá široké interpretační pole.

     Zejména s ohledem na body 1) a 2) nevidím důvod, proč by člen orgánu nemohl na výkon funkce použít DPP či DPČ, o pracovním poměru nemluvě. U obchodních korporací se musí dodržet § 61 ZOK, ale v tom nespatřuji problém.

     Hezký den!

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na: Odměny členům představenstva BD – DPP

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace: