Novela NOZ 2020

Zvolené téma obsahuje celkem 2 odpovědi. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel  lake a poslední změna proběhla před 2 měsíci, 2 týdny.

 • Vytvořil
  Téma
 • #9970 odpověď

  Jarmila

   

  <b style=”mso-bidi-font-weight: normal;”>“§ 1183
  (2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu
  domu,”
  </b>

  Tedy
  – dluh na příspěvcích na správu
  – nedoplatek za služby? a dlužné zálohy na služby?

  Je nesplacený podíl převodce na úvěru SVJ jeho dluhem vůči SVJ? Podle navrhovatele viz. vypořádání připomínek nikoli.

  Jaký je Váš názor?

  Návrh již neobsahuje vypořádání nákladů za služby poměrem ke dni převodu.

   

 • Autor
  Odpovědi
 • #10057
  Mgr. Jan Eisenreich Mgr. Jan Eisenreich 
  Účastník

  Vážená paní Jarmilo,

  novela § 1186 občanského zákoníku, který řeší problematiku přechodu dluhů vůči SVJ při prodeji jednotky, opravdu počítá pouze s přechodem dluhů na příspěvcích na správu domu a pozemku, dlužných částek záloh na služby a současně i nedoplatků na zálohách na služby. Na jiné dluhy, než uvedené, se § 1186 občanského zákoníku nevztahuje.

  Úvěr, který si vzalo SVJ, většinou členové SVJ splácí v rámci příspěvku na správu domu a pozemku (výši příspěvku schvaluje shromáždění). Logicky by pak dluh na tomto příspěvku podléhal výše uvedenému § 1186 občanského zákoníku a za zde uvedených podmínek by přecházel na nabyvatele jednotky – tento závěr byl doposud převážně zaujímán i soudy. Pokud by způsob hrazení úvěru v SVJ byl odlišný a hradil by se mimo příspěvky na správu domu a pozemku, pak bude třeba postupovat dle obecných ustanovení o převodu vlastnického práva a posuzovat, zda dluh v daném případě přešel, či nikoliv.

  Je však pravdou, že ne všechny odborníci souhlasí s tím, že by splátka úvěru SVJ měla být řazena do příspěvků na správu domu. Bude tak záležet především na soudech, k jakému závěru se po novele občanského zákoníku přikloní.

  odpověď
 • #11180
   lake

  Nikoliv. Neexistuje žádný “nesplacený podíl převodce na úvěru SVJ”. Vlastník jednotky ani budoucí nabyvatel jednotky nemá žádný podíl na cizím úvěru!

  Pan Eisenreich ve své odpovědi nesprávně napsal: “Úvěr, který si vzalo SVJ, většinou členové SVJ splácí v rámci příspěvku na správu domu a pozemku.” Není tomu tak. Zjevně si spletl a smíchal dohromady dvě různé finanční záležitosti:

  (1) dluh SVJ vůči bance – jde o závazek právnické osoby SVJ vůči poskytovateli úvěru. SVJ je v postavení dlužníka. Vlastník jednotky není dlužníkem, pouze za tento cizí dluh ručí bance (poměrně podle svého spoluvlastnického podílu). Ručitelský závazek přechází na nabyvatele jednotky ze zákona. SVJ o tom účtuje jako o svém závazku vůči bance. Nikoliv jako o pohledávce za vlastníky!

  (2) Dluh vlastníka jednotky vůči SVJ – jde o závazek vlastníka jednotky, vzniklý jako důsledek účelného vynaložení nákladů na správu domu. SVJ je vůči vlastníkovi jednotky v postavení věřitele. SVJ o této vynaložené částce účtuje jako o pohledávce za vlastníky jednotek. Právě této částky se bude týkat přechod dluhu převodce na nabyvatele v novelizovaném znění § 1183 ObčZ.

  Jak je vidět, jde o dva různé závazkové vztahy, vzniklé z odlišných důvodů, v odlišné době a vedené v účetnictví SVJ na odlišných účtech. Odlišné jsou osoby dlužníka i věřitele. Samozřejmě i promlčecí doby jsou odlišné.

  odpověď
Odpověď na: Novela NOZ 2020

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?