nedoručené roční vyúčtování 2021

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu nedoručené roční vyúčtování 2021

 • Toto téma obsahuje celkem 14 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 4 měsíci a 3 týdny.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #29000 Odpovědět
   Jarmila
   Host

   Dobrý den, prosím o radu. V našem SVJ byla vyměněna externí účetní za účetní firmu. Do dnešního dne jsme nedostali vyúčtování za loňský rok. Důvodem je prý předávání podkladů, díky kterému je vše opožděno. Pokud jsem zjistila správně, mělo být členům SVJ vyúčtování doručeno do 30.4. Na mail s mojí urgencí nikdo nereagoval. Jak bych měla postupovat? Děkuji.

  • #29001 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   Paragraf 7 zákona č. 67/2013 Sb. je jasný, toho nějaká změna účetní a předávání dokladů nezajímá (potažmo ani Vás ne). V paragrafu 13 téhož zákona naleznete i způsob stanovení pokuty za nedodané vyúčtování.
   Chcete-li hrát fair play (oproti SVJ), oznamte jim, že budete požadovat také penále – viz výše. Až si SVJ spočte, o kolik se jejich mlčení prodraží chod, třeba zareagují.

   • #29002 Odpovědět
    Jarmila
    Host

    Dobrý den, mku, děkuji za informaci. Předpokládám, že poskytovatelem služeb je firma, která zpracovává vyúčtování a příjemcem služeb je SVJ jako orgán. Vztahuje se uváděný paragraf také na vztah člen SVJ / výbor SVJ a může tedy i člen SVJ vymáhat po výboru pokutu z prodlení? I když chápu nesmyslnost tahání peněz z naší společné kasy. Při počtu 70 bytových jednotek by to byly velké peníze.

  • #29006 Odpovědět
   MilanMkujbcmku03375
   Host

   Kdo je poskytovatelem služeb, je definováno v paragrafu 2 písm. a) zákona č. 67/2013 Sb.

   Pokud jde o “tahání peněz ze společné kasy”, tady bych upozornil na zodpovědnost člena výboru SVJ, takže vzniklá škoda (pokuta apod.) by měla být po viníkovi vymáhána.

  • #29390 Odpovědět

   Dobrý den, od mého mailu na začátku června se nic nezměnilo, navzdory mým dalším mailovým urgencím dosud nemáme vyúčtování loňského roku. Poplatek z prodlení prý nemohu uplatnit, protože není tato možnost ve stanovách. Je to pravda?

   Druhá věc je, jak se dostat k vyúčtování?

   • #29394 Odpovědět
    PavelPavel
    Účastník

    Jarmilo,

    doporučuji znovu si u výboru vyžádat vyúčtování.

    K tomu napište, že pokuta k dnešnímu dni činí částku, kterou Vám Lake spočítal. A že nezáleží na stanovách, ale na znění zákona o službách.

    A doplňte o informaci, že pokutu budete vymáhat po členech výboru podle § 159 NOZ.

    Může ale nastat problém, že výboři složí funkce. Záleží na konkrétní situaci v SVJ.

    Držím palce ke správnému rozhodnutí.

    Hezký den!

    Pavel

   • #29422 Odpovědět
    Michal Čermák
    Host

    Jarmilo, pokud si dobře vykládám § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kde je uvedeno, že “je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany“, tak platí, že prostě zaplatí pokutu. Jde o zákonnou pokutu z prodlení, a ta nemusí být ve stanovách. A správně Vás odkázal Pavel na odpovědnost členů výboru, kdy si myslím, že pokud Vám ji přiznají (jakože asi ne, protože by byli sami proti sobě), lze nepochybně  tuto pokutu po členech výboru vymáhat (tuším, že v tomto případě je promlčecí doba 10 let). Pokud ji nepřiznají, můžete se její úhrady domáhat soudem. Primárně ovšem je nutné o její úhradu požádat a řádně ji vyčíslit s tím, že to můžete spojit s předžalobní výzvou, která musí být před podáním žaloby prokazatelně učiněna.

  • #29392 Odpovědět
   Ladislav Laker
   Host

   ďňůťž ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ

   Pokud stanovy o tom mlčí, pak pokuta je 50 Kč deně podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.. Stanovy by mohly nanejvýš upravit výši pokuty (v rozmezí od 0 Kč do 50 Kč za každý den prodlení).

   Pro Vás bude nejspíše výhodnější nechat nabíhat denní pokuty, pokud nemáte nějaký abnormálně vysoký přeplatek z vyúčtování služeb. K dnešnímu dni dosahuje výše pokuty za 101 dnů částku 5050 Kč (za předpokladu že denní pokuta je v zákonné výši).

  • #29502 Odpovědět
   JarmilaJarmila II
   Host

   Mám taky dotaz na vyúčtování záloh, sice dostáváme v květnu vyúčtování, ale zásadně tam chybí vyúčtování dlouhodobých záloh, a úvěrů I, II. Úvěr II skončil v r. 2020 – nevyúčtován, ani nesnížené zálohy, úvěr II – zjištěno z  výkazů zisků a ztrát z obch. rejstříku – stav 0, zálohy jsou účtovány stále na úvěr, dlouhodobé zálohy stav k 31,12,2020 6 mil. k 31,12,2021 3 mil., sice se opravují balkony, ale mám obavy, že my bezbalkonoví, platíme i za tyto opravy. Mimo jiné v r. 2017 bylo předlolženo sdělení na opravu a nátěr balkonů v cca 1,5 mil.Na dotazy nikdo neodpovídá SBD Poruba odkazuje na SVJ, ale to mlčí, rozpočet nikdy nebyl předložen ani vyúčtován, , Výkazy a bilance na Justici odevzdány bez razítka , podpisů.  Poradí někdo Děkuji

   • #29505 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host
    • Jarmila píše: “Poradí někdo …”

    Jarmilo, ono ale není jasné s čím vlastně chcete poradit. Máte o fungování SVJ značně zkreslené představy.

    Žádný právní předpis nestanoví že by vlastníkům jednotek mělo být předloženo vyúčtování dlouhodobých záloh. Žádný právní předpis nestanoví že by vlastníkům jednotek mělo být předloženo vyúčtování úvěru. Žádný právní předpis nestanoví že by SVJ snad mělo po splacení úvěru automaticky snížit příspěvky do dlouhodobé zálohy. Žádný právní předpis nestanoví že by SVJ mělo odpovídat na dotazy. Žádný právní předpis nestanoví že by SVJ mělo předkládat rozpočet ke schválení.  Žádný právní předpis nestanoví že by “rozpočet měl být vyúčtován”. Žádný právní předpis nestanoví že by účetní závěrka měla být odezdána s nějakým “razítkem”. Žádný právní předpis nestanoví že by SVJ bylo povinno mít či používat razítko. A pokud jde o podpis na účetní závěrce, ten je jistě na jejím originálu (který právnická osoba archivuje); rejstříkovému soudu se však odevzdává pouze kopie účetní závěrky v digitálním formátu PDF. Tento soubor může být opatřen elektronickým podpisem.

     

  • #29510 Odpovědět
   JarmilaJarmila II
   Host

   Děkuji za vtipnou odpověď, vím že nemůže odpovědět SVJ, ale nechte slovičkaření, je mi 78 let, tak jsem myslela, že poradíte jak vymoci vyúčtováni ze zaplacených záloh, které nejsou ve vyúčtování uvedeny, že byly vlastně

   placeny. Tak ať se vám daří u nás se říká  “s takum radum, do dupy vjadum” Jarmila II,

    

    

   • #29520 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Paní Jarmilo, má odpověď byla  plném souladu s právem České republiky. Nebyla míněna jako vtip.

    Jestliže požadujete něco extra, co zákon nepředepisuje a neukládá, pak se obraťte na shromáždění. To je nejyšším orgánem SVJ. Má pravomoc podle § 1208 písm. (h) rozhodovat v dalších záležitostech určených zákonem, stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

  • #29581 Odpovědět
   JarmilaJarmila II
   Host

   Nezlobte se , ale musím vám odpovědět, proč žádám vyúčtování dlouhodobých záloh, konečně po několika letech jsem ho vymámila a nestačím se divit. že jsem vyčerpala za r. 2021 z DZ 40 tisíc z částky 65 tisíc, která se tam nashromáždila, od 01.03. se mi částka zvýšila o 700Kč za splacený úvěr , který skončil 2021, ale v lednu a únoru ještě záloha proběhla.  Vše bez souhlasu Shromáždění, proběhlo sice perrollam, ale bez informace. Takže jsem někomu přispěla na zhodnocení majetku (oprava a zasklení lodže) a potom nemám mít vztek, 1604 Kč na DZ je pro mne zbytečné . Myslím, že to nebylo extra.

   • #29585 Odpovědět
    Ladislav Laker
    Host

    Paní Jarmilo, ono je úplně jedo proč žádáte vyúčtování Vašich záloh na správu domu. SVJ může Váš požadavek ignorovat. Prostě nemáte nárok – to jsem Vám už napsal. O vyúčtování uhrazených příspěvků může rozhodnout jedině shromáždění.

    Je vidět, že neznáte zákon, neznáte obsah prohlášení a nezajímáte se o dění ve společenství. Pak se ovšem můe stát že jste překvapena.

  • #29582 Odpovědět
   miroslav
   Host

   <p>tvrdenie že ak prispejem do fondu opráv rovnakým dielom ako ostatný, že si niekto vylepši lodžiu opravou či presklením je i otázka či lodžia patrí k spoločným častiam domu ako na SK a oprava je v rámci celkovej obnovy fasády, alebo si niekto rieši opravy v rozpore so stavebným zákonom (zmena vzhľadu domu) a či si niekto bez súhlasu ostatných zveľadí za peniaze zo spoločného FO lodžiu. Peniaze vo FO sú na spoločnom učte domu a nestratia sa, dajú sa použiť na budúcu investíciu nie do vrecka niekoho. @ms</p>

Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
Odpověď na: nedoručené roční vyúčtování 2021

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Cookie Consent with Real Cookie Banner