Nařízení vlády z 26.10.2015 Sb. č.308/2015

 • Toto téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Michal Čermák a poslední změna proběhla před 6 měsíci.
 • Vytvořil
  Téma
 • #8833 Odpovědět
  alenakoubaAlena
  Host

  Je výměna vodovodní baterie  drobná oprava dle Nařízení vlády z 26.10.2015 Sb. č.308/2015? Nebo je to povinností pronajimatele nebo majitele. Smlouva o nájmu cituje jen výše uvedené Nařízení vlády. Děkuji

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #8836
    lojza
   Host

   Výměna vodovodní baterie není žádná oprava,  je to prostě a jednoduše výměna. A pokud jsi si vyhlédla nějakou “pákovku” za 3 tácy a chtěla bys ji vyměnit za staré kohoutky tak zapomeň na to, že ti to někdo zaplatí! Holt si tu srandu budeš muset zainvestovat sama!

   Odpovědět
  • #8844
   Martin Černý Martin Černý
   Účastník

   Dobrý den,
   dle §2257, odst. 2 NOZ nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Běžnou údržba a drobné opravy poté specifikuje Vámi uvedené nařízení vlády. Dle mého názoru by se tato výměna dala podřadit pod výčet drobných oprav obsažených v §4 tohoto nařízení a hradila byste ji tedy Vy jakožto nájemce. Nepojmenované opravy, které nespadají pod §4 nařízení vlády č. 308/2015 Sb. hradí též nájemce, pokud cena opravy nepřekročí 1000 Kč (takto lze chápat i dvě různé časově navazující a související opravy jednoho zařízení, jejichž náklady v celkovém součtu překročí částku 1000 Kč).  Pamatujte však na to, že do celkové ceny se nezapočítávají vedlejší náklady na dopravu apod.

   Odpovědět
   • #8845
     lojza
    Host

    Při vší úctě pane Černý, Alena se ptala na výměnu vodovodní baterie a Vy ji motáte hlavu nějakými “nepojmenovanými opravami”, částkami do 1000Kč,  různými časově navazujícími opravami a jinými nesmysly. Příště se paní Alena bude ptát jestli ji někdo zaplatí indukční sporák protože ten starý plynový se ji už nelíbí. My to máme ve stanovách jasně dané a nikdo s tím nemá problém. Společné je stoupací vedení vody po vodoměry, plynu po plynoměr a odpad po “kříž” ve stoupačkách, vše ostatní je v režii nájemníka!

    Odpovědět
  • #23396
    Ladislav Laker
   Host

   Odpověď pana Martina Černého není zcela správná. Výměna vodovodní baterie v žádném případě nespadá pod drobné opravy podle § 4 nařízení vlády. Mohlo by se však podle okolností jednat o drobnou opravu podle § 5 (opravy/výměny do částky nepřesahující 1000 Kč).

   Podle nařízení vlády č. 308/2015 Sb. § 4 písm. g) platí, že podle věcného vymezení se za drobné opravy považují (…) opravy vodovodních výtoků, mísicích baterií, sprch (…). Dále rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v předchozí větě.

   Z uvedeného plyne jednoznačně, že u mísící baterie je povinností nájemce podle § 4 NV provádět na vlastní náklad její opravy a výměny drobných součástí (zpravidla půjde o těsnění či vnitřní kartuše pákových baterií).

   Pokud však má dojít k výměně celé mísící baterie, pak nájemce nese tento náklad podle § 5 NV, a to pouze pokud cena výměny/opravy nepřesáhne 1000 Kč (k tomu nájemce uhradí navíc i další náklady spojené s opravou/výměnou, např, náklady na dopravu). K výměně zařízení bytu je ovšem nájemce povinen obstarat si předchozí souhlas pronajímatele.

   Kdyby cena srovnatelné nové baterie přesáhla 1000 Kč, pak její nutnou výměnu uhradí pronajímatel. Ten však není povinen hradit výměnu jen proto, že se nájemci přestala původní baterie líbit.

   Odpovědět
  • #24464
    Michal Čermák
   Host

   Dobrý den, možná by paní Alena měla nejdříve říci, proč vůbec došlo k výměně vodovodní baterie, aby se dalo určit, zda jde o opravu či údržbu, nebo prostě chtěla mít v bytě něco moderního, lepšího. Rozlišení, zda se ještě jedná o běžnou údržbu nebo drobnou opravu či zda se jedná o udržování bytu ve stavu způsobilém k užívání je zcela zásadní pro určení, kdo je povinen nést náklady. Zatímco nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, pak pronajímatel udržuje byt a dům po dobu nájmu ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli, že se vada v bytě vyskytla a ta že brání  jeho řádnému užívání. Pokud o tom nájemce pronajímatele neinformuje, nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na opravu. Pro určení, zda jde ještě o drobnou úpravu a tedy povinnosti nájemce je nutné přihlížet i k výši nákladu (do výše 1 000 Kč), kterou nájemce za opravu vynaložil. Povinnost oprav, které se váží k předmětu nájmu, jsou převážně na straně pronajímatele, vyjma drobných oprav a běžné údržby.

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na: Nařízení vlády z 26.10.2015 Sb. č.308/2015

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?