nájemní smlouva na dobu neurčitou a prodej bytu

 • Začal
  Téma
 • #17177 Reakce
  jana
  Guest

  Dobrý den, mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou a vlastník bytu jej chce prodat. S novým vlastníkem se dohodli, že v nájmu mohu zůstat. S novým vlastníkem ale budu muset uzavřít novou smlouvu. Má povinnost dodržet stávající podmínky? Když novou smlouvu nebudu chtít podepsat, končí můj nájem dnem prodeje?

Zobrazujeme 4 reakce
 • Author
  Reakce
  • #17239
    Malý
   Guest

   Změna vlastníka pronajímaného bytu není důvodem ani k ukončení dosavadní smlouvy, ani k uzavření nové smlouvy.

   Chcete-li  pokračovat v nájmu, nemusíte dělat nic. Převodem pronajatého bytu přecházejí na nového vlastníka všechna práva a povinnosti pronajimatele. V této věci je nový pronajimatel vůči vám právním nástupcem předchozího pronajimatele.

   Obsah smlouvy se nemění a pronájem pokračuje. Smlouva by se změnila jedině tehdy,  pokud dobrovolně přistoupíte na její změnu.

   Pokud po vás bude chtít nový vlastník podepsat smlouvu se shodným obsahem jako je v té staré, vyžadujte ujednání, že starý pronájem byl řádně ukončen a stará smlouva zanikla, aby se zamezilo souběhu dvou smluv na stejný předmět pronájmu.

    

   Reakce
   • #17257
     jana
    Guest

    Pane Malý, děkuji za odpověď, pomohl jste mi.

    Reakce
  • #22020
    Milan Siberský
   Guest

   Dobrý den,

   znamená to tedy, že když mám uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a podepíšu smlouvu na dobu určitou, ve které není výslovně uvedeno, že smlouva na dobu neurčitou je ukončená, že smlouva na dobu neurčitou i nadále platí?

   Děkuji za odpověď

   Siberský

   Reakce
   • #22033
     Malý
    Guest

    Právě, stará smlouva zaniká předem sjednaným způsobem nebo kvalifikovaně podle zákona.

    Nejlepší je sepsat dodatek ke staré smlouvě, kde se nově sjedná trvání nájemního vztahu, např:  … ujednání v bodě XY se mění takto: smlouva se sjednává na dobu určitou do dd.mm.rrr…

    Anebo v nové smlouvě sjednat ukončení staré: “Smlouva o pronájmu bytu tam a tam ze dne ??.??.???? mezi stranami těmi a těmi se uzavřením této (nové) smlouvy ruší. Ovšem musí být vše jako ve staré smlouvě, smluvní strany i předmět pronájmu.

    Potom automaticky přejde staré ujednání v nové a zabrání se paralelním smlouvám na jeden předmět pronájmu.

    Reakce
  • #22026
    lojza
   Guest

   Nejsem sice právník, ale předpokládám, že pokud majitel byt prodá, tak by měla být sepsána nová nájemní smlouva. Ve smlouvě přece nemůže být uveden původní majitel, který s bytem nemá už nic společného.

   Reakce
  • #22034
    Malý
   Guest

   Sice je pronajímatel nový, ale nájemce ani předmět pronájmu se nemění.

   Nabyvatel kupuje byt se všemi právy a povinnostmi. S právem inkasovat nájemné a s povinností nechat nájemníka bydlet.

   Reakce
  • #22037
    lojza
   Guest

   To je sice krásné, že si mně jako nájemníka nový majitel “koupí i s bytem”, ale přesto bych asi trval na sepsání nové nájemní smlouvy, kde by figuroval nový majitel bytu. Všechna práva a povinnosti budu mít přece ode dne prodeje vůči němu!

   Reakce
Zobrazujeme 4 reakce
V reakci na: nájemní smlouva na dobu neurčitou a prodej bytu

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Log in with your credentials

Forgot your details?